Архив от дата:

.


Стартира проект за обучение на служителите на МТСПСтартира проект „Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП“.

 

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Министерство на труда и социалната политика за реализиране на публичната му роля в разработването и прилагането на социалната политика на национално ниво.

 

Целта му е чрез обучения да се повиши квалификацията на служителите, ангажирани в специализираните сфери на компетентност.

Проектът се финансира изцяло от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 2 000 000 лв. Продължителността му е 34 месеца в периода от 03.04.2017 г. до 31.12.2019 г.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България