Архив от дата:

.


Министър Зорница Русинова: 149 нови услуги за над 7 000 потребители ще бъдат изградени през следващия етап на деинституционализациятаБлизо 120 деца са подпомогнати до момента в рамките на инициативата на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова „Деца помагат на деца“. Кампанията за доброволци, която стартира в началото на учебната година, се реализира съвместно с ДАЗД и Съвета на децата в подкрепа на реформата на институционалната грижа.


Помагаме на децата, живеещи в резидентните услуги да се справят по-добре в учебния процес и да имат по-пълноценен социален живот, подчерта министър Русинова. Резултатите от кампанията ще станат ясни в края на учебната година. Председателят на ДАЗД Офелия Кънева изтъкна, че инициативата съдейства на регионално и местно ниво да се фокусира вниманието върху можещите и знаещите деца, които помагат на други деца да развиват възможностите си.

Министър Русинова обяви, че през настоящата година ще стартира и нова операция по ОПРЧР „Окрий ме“ с финансиране от 4 млн.лв. в подкрепа на талантите и уменията на децата. Предстои също така реализирането на следващия етап от процеса по деинституционализация на децата. Министър Русинова изтъкна, че ще се реформират останалите услуги, свързани с деца – 25 Дома за деца, лишени от родителска грижа, в които са настанени 499 деца и 17 Дома за медико-социални грижи с 638 деца.

В актуализирания план по деинституционализация е предвидено изграждането на 149 нови услуги за над 7 000 потребители. От тях 66 са новите услуги за подкрепа в общността и в семейна среда и 83 услуги от резидентен тип. Финансирането се предвижда да се извършва по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 194 млн.лв, по ОП „Региони в растеж“ с 58 млн.лв, както и чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Министър Русинова добави, че държавното финансиране ще гарантира устойчивото изпълнение на услугите. Целта ни е закриване на институциите и създаване на качествена грижа за децата, които са в риск и в уязвимо положение, каза още министър Зорница Русинова.

В отговор на журналистически въпрос министър Русинова отбеляза, че на територията на страната функционират 4 приюта и 13 центъра за временно настаняване с общ капацитет над 700 места, които към момента са запълнени. В тази бройка не се включват финансираните от общините услуги от този тип. Подпомагаме и обществените трапезарии за предоставянето на топъл обяд през оперативната програма за подпомагане на най-нуждаещите се, добави тя.

До момента са разкрити 235 обществени трапезарии, които осигуряват топла храна на над 29 000 потребители на територията на страната. Наред с това съвместно с БЧК стартира и раздаването на хранителните продукти по линия на програмата за храни. Очаква се да бъдат подпомогнати около 297 000 лица и семейства.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България