Архив от дата:

.


Конкурс за име на програма за по-добро образование и здравеопазване за ромските децаМинистерството на труда и социалната политика обявява конкурс за име на Българо-швейцарската програмата за социално включване на роми и други уязвими групи. Най-добрата идея ще получи награда от 100 лева. Предложения се подават до 20 юли.

 

Името на програмата трябва да е разбираемо, ясно и позитивно и да дава представа за нейната същност и насоченост към подобряването на достъпа до образование и здравеопазване на ромите и други уязвими групи. Наименованието трябва да е уникално и разпознаваемо на български и английски език.

 

Инициативата е насочена към подпомагане на ромски и други деца между 3 и 10 години и ще се реализира до 2019 г. Целта е да се увеличат шансовете им за включването в образование, а по-късно и на пазара на труда. Специално внимание се обръща на младите ромски жени и семейства, за да се подобри достъпът им до медицинско обслужване и да се повиши осведомеността им за здравната профилактика и контрола на раждаемостта.

 

По програмата се финансират проекти за изграждане или ремонт на детски градини, начални училища и медицински центрове. Общата стойност на Българо-швейцарската програма е 8 088 500 швейцарски франка. Инициативата се реализира с партньорството на министерствата на труда и социалната политика, образованието и здравеопазването. Трите институции осигуряват 15% от финансирането и участват с експерти в разработването и реализирането на програмата. 

 

Към момента общините Бургас, Монтана, Русе и Сливен изпълняват проекти съвместно с местни партньори, които се финансират по българо-швейцарската инициатива. Предстои да се включат Пловдив и Шумен. 

 

Можете да изпратите предложенията си за име на програмата на Ива Тончева, експерт по ПР и комуникации на имейл: iva.tontcheva@taofes.eu.

 

снимка:УНИЦЕФ
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България