Архив от дата:

.


Министър Русинова: Създаваме Национален съвет по осиновявания – това ще направи процедурата по осиновяване на деца по-бърза и по-прозрачна„Планирам няколко важни реформи, които ще подобрят системата за правата на децата в България. Крайно време е фокусът на политиката на държавата в тази сфера да се обърне към всички деца, а не само към тези, които са в риск“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в интервю за БНТ.

 

„Колкото и тривиално да звучи - децата са нашето бъдеще. Инвестицията в децата и общите усилия на правителството, местните власти и гражданското общество, за да осигурим по-добри условия за тях, са стратегически въпроси“, каза още министър Русинова.

 

Тя посочи, че темата за осиновяването е изключително важна в нашето общество, но често избягва извън фокусана политиците. „В последните няколко години независимо, че има доста голям интерес от страна на кандидат-осиновителите и над 1 500 деца, които биха могли да бъдат осиновени, има спад в броя на осиновените деца. Анализът на Министерството на труда и социалната политика показва, че основните причини за това са недостатъчно бързата и прозрачна процедура. Част от тези проблеми биха могли да бъдат решени с предложения за промени в Семейния кодекс, които планирам да направя до края на месеца“, каза Русинова.

 

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че при осиновяването водещ е интересът на децата. „Много важна е и оценката на родителския капацитет на кандидат-осиновителите да включва всички гледни точки. Планираме от сега съществуващите 28 регионални съвета по осиновяване да създадем един на национално ниво. Така ще се гарантира участието на всички заинтересовани институции като министерствата на правосъдието, образованието и здравеопазването. Разчитам много и на по-активното участие на гражданското общество, особено при оценката на капацитета и подготовката на кандидатите за осиновители“, каза Русинова.

 

„Една от най-важните стъпки за облекчаване на процедурата, която планираме е, че молбата за осиновяване няма да има нужда да се изпраща до 28-те регионални съвета, а само до един на национално ниво. Този национален съвет ще заседава поне 3 пъти в месеца, което ще гарантира ускоряване на процедурата“, обясни Русинова. „Работим и върху възможността документи да могат да се подават по електронен път. Най-важното е, че ще има доста по-ясни и прозрачни правила при вземането на решенията“, добави тя.

 

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че децата имат нужда от семейна среда и всички политики трябва да бъдат насочени към осигуряването й. „Затова темата за  следващите етапи от деинституционализацията на децата е изключително важна. Терминът означава едно единствено нещо – старите институции от социалистически тип, казармените помещения с много лоши битови условия в отдалечени населени места  да бъдат реформирани в модерни и близки до образователна и здравна инфраструктура услуги. Така ще се даде възможност децата да се адаптират много по-лесно в обществото“, каза Русинова.

 

„Предстои ни много бързо заедно с Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на регионалното развитие да направим ясен план за действие как да бъдат закрити всички останали домове за деца, лишени от родителски грижи. Изключително важна е и темата за превенция на риска в тези институции. Затова планираме доста повече инвестиции в обучение на персонала от социални и здравни работници, които ще работят в услугите, които оттук нататък общините ще започнат да изграждат“, каза министър Русинова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България