Архив от дата:

.


30 млн. лв. ще бъдат инвестирани в услуги за ранно детско развитие до 2018 г.30 млн. лв. са предвидени по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2018 г. За финансиране ще могат да кандидатстват всички 66 общини, които са били бенефициенти по Проекта за социално включване, реализиран със заем на МТСП от  Световната банка. Така близо 15 000 деца ще получат подкрепа чрез процедурата.“ Това обяви днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на информационна среща между екипа на Оперативната програма и представители на 66-те общини-бенефициенти.

 

Министър Калфин направи равносметка на дейностите, извършени по Проекта за социално включване, които министерството реализира до 2015 г.Наети са над 1300 специалисти и от техните услуги са се възползвали над 20 000 деца и родители в цялата страна. В 31 общини са разкрити общо 1867 нови места в детски ясли и градини. Вицепремиерът цитира изследване, изработено от общините-бенефициенти през тази година, според което 80% от децата от уязвими групи, записани в детски градини, благодарение на Проекта за социално включване, вече са подготвени за тръгване на училище. Той отчете доброто партньорство и високата активност на общините за успешната реализация на проекта.

 

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е най-добре работещата европейска програма в България“, напомни отново социалният министър. Той обясни, че през настоящия финансов период Министерството ще  държи строго на ефективността, спазването на сроковете и процедурите по оперативната програма. „Търсим всякакви възможности за опростяване на бюрократизма, като имаме завишени очаквания към общините, както при спазването на сроковете, така и при подготовка на документацията“, допълни той.

 

„Ранното детско развитие е изведено като основен приоритет и за Световната банка“, отбеляза постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън. Според него, грижите за децата, които те получават в детските центрове по проекта, са доказателство за „трансформиращия“ ефект на услугите,  които те имат върху живота на хората в страната. Чрез проекта, родителите на тези деца получават надежда и подкрепа. „Ранното детско развитие държи ключа към успеха по-късно в живота“, заключи Томпсън.

 

От началото на 2016 г. процедура „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще подкрепи дейността на социалните услуги на общините-бенефициенти по Проекта за социално включване, след неговото приключване в края на 2015 г. Подкрепа ще получат деца в ранна детска възраст и техните семейства, за подобряване на здравната грижа, семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България