Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров участва в първия Конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособносттаЗаместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров участва в първия Конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността. Въпросите, свързани с осигуряването на качество на трудово-медицинското обслужване на работниците и служителите и разработването на ефективна система за експертиза на работоспособността са от ключово значение за успешната реализация на хората със здравни проблеми на пазара на труда, каза той при откриването на форума.

 

По думите му ролята на трудово-медицинското обслужване на работещите се отчита от МТСП като една от най-важните за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, не само поради факта, че то е задължително според европейското законодателство, но и поради богатия ни национален опит в работническото здравеопазване, в периода преди присъединяването ни към ЕС.

 

На експертизата на работоспособността следва да се гледа като на важен и съществен инструмент за създаване на възможност за пълноценна трудова реализация на всеки член на нашето общество, каза Лазаров. Той посочи, че първите стъпки в тази посока са направени в рамките на проект „Експертиза на работоспособността“, който се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика с партньори Министерството на здравеопазването и Националния осигурителен институт.

 

Най-важната дейност по този проект е разработването на нови методики за медицинска експертиза и експертиза на работоспособността, които ще вградят принципите и критериите за оценка на здравословното състояние и уврежданията, определени с Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация, позната като ICF. По този начин ще се редуцира възможността за субективност на оценките, ще се осигури прозрачност и ще се прилага диференциран подход в съответствие с индивидуалните потребности на хората с увреждания в работоспособна възраст, каза заместник-министър Лазаров.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България