Архив от дата:

.


Министър Петков разпростря колективния трудов договор за пивоварите сред всички предприятия в браншаМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков подписа заповед за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла. Заповедта е издадена по искане на Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“. 
 
Срокът на колективния трудов договор е до 30 януари 2020 г. Той ще важи за всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво“ и „Производство на малц“. Договорът урежда въпросите на трудовите и осигурителните отношения, доходите, трудовата заетост, условията на труд, социалното партньорство, условията за синдикална дейност в дружествата от бранша, които не са регламентирани с императивни разпоредби в законодателството. Разписано е и взаимодействието между синдикатите и работодателите в пивоварния отрасъл за повишаване на производителността на труда в сектора. Регламентирани са и условията за допълнителен платен годишен отпуск от не по-малко от 7 дни за работа при вредни за здравето условия на труд. Чрез браншовия колективен договор работодателите и синдикатите, които са страни по него, се договарят, че минималните осигурителни доходи в пивоварния сектор стават минимални трудови възнаграждения. Регламентират се и допълнителни възнаграждения за нощен труд, работа по време на празници и др.
 
Главната инспекция по труда ще контролира изпълнението на договора. Пълният му текст може да видите на: 
 
https://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktove/KTD%20pivovari/KTD_pivovari.pdf   • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България