Архив от дата:

.


Допълнително 400 лица ще започнат работа при изпълнение на дейности за осигуряване на достъпна архитектурна среда и изграждане на занимални по Проект „Красива България“Правителството одобри изменение на Националния план за действие по заетостта за 2018 г. С допълнително финансиране от 2 млн. лева за Проект „Красива България“ се осигурява заетост на 400 лица при изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти. Дейностите по проекта се реализират в рамките на календарната година със средства от Националния план за действие по заетостта и със средства на бенефициентите - общини и областни управители, държавни институции и контролни органи.

 

С допълнителните средства по проект „Красива България“ ще се реализират около 30 проектни предложения на общини и държавни институции по мерки за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на социалните услуги от резидентен тип, осигуряване на достъпна среда в обществени сгради.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България