Архив от дата:

.


Съветът на ЕС по заетост и социална политика ще проведе последното си заседание под ръководството на Българското председателство на 21 юни в ЛюксембургСъветът на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика ще проведе последното си заседание под ръководството на Българското председателство утре, 21 юни, в Люксембург. Председател на форума ще е министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

 

По време на заседанието се очаква да бъде постигнат общ подход по три законодателни досиета, свързани с изпълнението на принципите на Европейския стълб за социалните права. Това са предложението за преразглеждане на Регламентите за координация на системите за социална сигурност, проектът на Директива за равновесието между професионалния и личния живот и проектът на Директива за прозрачни и предвидими условия на труд.

 

Общата цел на предложението на Европейската комисия за промяна на Регламентите за координация на системите за социална сигурност на страните членки е правилата в тази област да продължат да се усъвършенстват, за да станат по-ясни и справедливи и да се подобри тяхната приложимост, като по този начин се допринесе за улесняване на свободното движение на хора в рамките на ЕС.

 

Директивата за равновесието между личния и професионалния живот на родителите и на лицата, полагащи грижи предвижда да се създадат възможности за по-гъвкави условия на работа, както и да се увеличи ползването на родителски отпуск от мъжете, като по този начин се подкрепи участието на жените на пазара на труда.

 

Основната цел на Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд е да гарантира правата на работниците и да предотврати тяхното нарушаване. За тази цел се предвижда да се въведе задължение за работодателя писмено да ги информира за трудовите им права. По този начин се цели да се осигури по-голяма прозрачност на пазара на труда и да се отговори на съвременните реалности на пазара на труда, породени от новите форми на заетост.

 

По време на заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика се предвижда още  да бъдат представени доклади аз напредъка по предложението за Директива за равното третиране и по проекта на Регламент за създаване на Европейски орган по труда. Очаква се министрите на ЕС по заетост и социална политика да приемат три проекта на Заключения по темите Бъдещето на труда, Свободно движение на работници и Интегрирани политики за ранно детско развитие като инструмент за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България