Архив от дата:

.


Заместник-министър Димитрова участва в конференция на страните по Конвенцията за правата на хората с уврежданияЗаместник-министър Росица Димитрова взе участие в 11-та сесия на Конференцията на страните по Конвенцията за правата на хората с увреждания. България е председател на форума за периода 2017-2018 г. и в това си качество организира конференцията за 10-та и 11-та сесия. Заместник-председатели са Германия, Тунис, Шри Ланка и Еквадор. Функциите на председател и заместник-председатели на Конференцията се изпълняват от постоянните представители към ООН на съответните държави. Общата тема на Конференцията за 11-та сесия е “Никой да не бъде изоставен чрез пълното изпълнение на Конвенцията по правата на хората с увреждания”.

 

Заместник-министър Димитрова направи националното изказване на България, в което представи приоритетите в политиката за хората с увреждания, основните стъпки за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и най-важните законодателни инициативи на правителството, сред които са подготовката на Закон за хората с увреждания, Закон за социалните услуги и Закон за българския жестов език.

 

На 12 юни заместник-министър Росица Димитрова участва в съпътстващото събитие, организирано от Европейския форум за хората увреждания и Европейския  съюз заедно с Надежда Харизанова, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика. Темата на събитието беше „Развитие на международните стандарти за достъпност: нека ги прилагаме!“. По време на форума бяха представени действията за реализиране на приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС за гарантиране на правата на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото. Отчетен беше и напредъкът в преговорите с Европейския парламент по Европейския акт за достъпност. Представени бяха усилията на България като председател на Конференцията на страните по Конвенцията за стартиране на дискусии относно осигуряване на достъпност в сградата на ООН.

Заместник-министър Димитрова участва и в събитие, организирано от ПП-Ню Йорк съвместно с Бразилия и ЮНЕСКО, Инклужън интернешънал, Хуман райтс уоч, Лумос и г-н Роберт Мартин – член на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН. Тя направи изказване, в което представи предприетите действия от България и постигнатите резултати в продължаващия процеса на деинституционализация на грижата за децата. Тя отправи послание към участниците в събитието за превенция, подкрепа, партнъорство, консенсус и силна политическа воля в деинституционализацията, активно включване на децата, и хората с увреждания в разработването на законодателството за тях.

 

На 13 и 14 юни заместник-министър Димитрова проведе редица двустранни срещи с представители на ЕК, Австрия, Германия, Словения, Инклужън интернешънал, Хуман райтс уач, Лумос, Европейския форум за хората увреждания, членове на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН. В разговорите си тя представи постиженията на България в различните насоки за прилагане на Конвенцията по правата на хората с увреждания в нашата страна.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България