Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: Ролята на социалния работник ще става все по-голяма в бъдещеДо края на годината ще направим кръгла маса с представители на всички университети, в които се обучават бъдещите кадри от сферата на социалните дейности. Целта е да излезем с общо становище и да бъдат очертани следващите стъпки за подобряване на образованието и кариерното развитие на социалните работници. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова на откриването на дискусия на тема „Обществен престиж на професията „социален работник“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 
Събирането на кръгла маса на представители на Министерство на образованието и науката, общините, социалните партньори, академичната общност, ще спомогне за повишаване на престижа на работата на социалния работник на ниво, което той заслужава, каза зам.-министър Димитрова. Тя подчерта, че очакванията на обществото към социалните работници стават по-големи с всеки изминал ден. Те не намират приложение единствено в системата на социалното подпомагане и на социалните услуги, са търсени и в образованието, здравеопазването, правосъдието, вътрешните работи, общините, детските градини, областните администрации. Затова престижът на социалния работник е много важен, добави зам.-министър Димитрова.
 
Радвам се, че Софийският университет пое щафетата и продължава обсъждането на важната за всички ни тема. Поставянето й като акцент на кръгли маси в няколко различни висши учебни заведения доказа нуждата от все по-силното присъствие на практиката, свързана с теорията, в обучението на нашите студенти и бъдещи кадри. Добре изградената мрежа от социални услуги показва, че възможността за обвързване на теорията с практиката е налице. Ще разчитаме и на представителите на общините, които са основни доставчици на социални услуги, да изготвят проучване, на чиято база да изготвим анализ колко са заетите лица в сферата на социалните дейности, в каква възрастова група са и колко приблизително ще са нужните бройки в дългосрочен план, добави зам.-министър Димитров. 
 
По време на изказването си тя запозна участниците и със законите, които МТСП подготвя. Ще разчитаме на обратна връзка от представителите на академичната общност както за изготвянето на Закона за социалните услуги, така и за Закона за хората с увреждания, а през 2019 г. – и за Закона за детето и семейството, добави зам.-министър Димитрова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България