Архив от дата:

.


Зам.-министър Султанка Петрова предлага разработването на пътна карта за адекватен минимален доход в ЕСЗаместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова предлага да започне работа по създаването на пътна карта, по която да се разработят адекватни минимални доходи в страните-членки на Европейския съюз на базата на правила и стандарти. По време на кръгла маса по въпросите на методите и подходите за измерване на жизненото равнище и бедността на национално ниво д-р Петрова допълни, че трябва да се извършва и мониторинг на процесите, свързани с жизнения стандарт, във всяка страна – членка на Европейския съюз.Форумът е част от инициативата на Европейската анти бедност мрежа за въвеждане на адекватен минимален доход в страните от Европейския съюз.

 

„Знам, че това няма да се случи бързо. Ще е необходим много труд, но всички обединени заедно можем да се справим. Проблемът с бедността не може да бъде неглижиран“, коментира зам.-министърът.

 

Д-р Петрова подчерта, че бедността е голяма не само в България. Тя цитира данни, според които над 1,5 млрд. души по света са бедни, а над 1,2 млрд. души са недохранени. Според нея институциите и социалните партньори трябва да работят заедно за повишаване на жизнения стандарт в страните в Европейския съюз

 

По време на форума бяха обсъдени възможностите за приемане на Рамкова директива, която да разработи адекватни минимални доходи в Европейския съюз, така че да се гарантира добър жизнен стандарт на всички граждани на Европейския съюз. Целта на директивата е да се изработят правила и стандарти, по които да се определя този минимален доход. Инициаторите на кампанията за гарантиран минимален доход в Европейския съюз смятат, че в директивата трябва да бъде регламентиран индивидуалният подход при определянето на гарантирания минимален доход на всеки нуждаещ се.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България