Архив от дата:

.


Министър Петков връчи почетна грамота на Мария Конде по случай успешното приключване на мандата й в БългарияМинистър Бисер Петков се срещна  с представителя на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде по повод успешното приключване на нейния 3-годишен мандат и й благодари за отличното сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика между институциите и оказаната подкрепа в съвместната работа за защита правата на децата. На срещата присъстваха  заместник министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.
 
Министър Петков припомни, че Министерският съвет е одобрил  миналата седмица проект на Плана за действие по програмата за страната 2018-2022 г. между правителството и УНИЦЕФ, както и проект на работен план за периода 2018-2019 г. Документите ще бъдат подписани от него и г-жа Конде през следващите дни. 
 
Чудесно е, че в края на своята мисия Мария Конде ще остави подписани тези два стратегически документи  за бъдещото партньорство между  УНИЦЕФ  България и българското правителство.  Това ще бъде и успешен старт за следващия представител на УНИЦЕФ в  България, каза министър Петков. Той благодари на УНИЦЕФ за поетия ангажимент да разработи цялостен анализ на системата за закрила на детето в България, който ще послужи за основа за иницииране на законодателни  промени по отношение на  закрила на децата и семействата у нас. 
 
От своя страна Мария Конде изказа признателност за отличното взаимодействие и сътрудничество с МТСП. Тя подчерта, че УНИЦЕФ работи в тясно сътрудничество с министерството за развиване на приемната грижа, центровете за настаняване от семеен тип,  разработването на услугите за домашен патронаж и семейно-консултативни услуги, целящи да предотвратят разделянето на деца от техните семейства. Г-жа Конде допълни, че в бъдеще УНИЦЕФ ще  помага на други страни, използвайки опита си в България в областта на деинституционализацията и работата с деца с увреждания. 
 
Зам. Министър Димитрова подчерта приноса на УНИЦЕФ за промяна в моделите за предоставяне на подкрепа на децата и семействата, за реализирането на консултативния модел за мобилна работа и патронажна грижа в няколко общини в България.
 
В края на срещата министър Петков връчи почетна грамота на министерството на Мария Конде по случай успешното приключване на нейния 3-годишен мандат и за активната й дейност за подобряване на живота на децата в България и оказаната подкрепа на националните политики за закрила на детето.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България