Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: Необходим е нов модел на финансиране на социалните услугиНеобходим е нов модел на финансиране на социалните услуги, който да отчита социално- икономическото развитие и ръста на минималната работна заплата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на Първата национална среща на ръководителите на социални услуги, организирана от Националния алианс за социална отговорност и Столична община. На форума присъстваха над 200 представители на социални услуги от цялата страна. Събитието бе организирано в навечерието на Световния ден на социалната работа – 20 март. 
 
По време на форума Димитрова заяви, че Министерството на труда и социалната политика е предложило 30% завишаване на финансовите стандарти за Центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и за деца със заболявания с необходимост от постоянна медицинска грижа. Предлага се с 25% да се повишат стандартите за ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, както и с около 15% да се завишат стандартите за Защитените жилища за пълнолетни лица с увреждания. 
 
По-доброто географско разположение на социалните услуги е сред приоритетите на МТСП, коментира Росица Димитрова. Тя уточни, че в момента в страната има 33 специализирани институции за деца, които поетапно ще бъдат закрити до 2021 г. На територията на страната има и 161 специализирани институции за възрастни хора. С Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа 2018-2021 г. е планирано разширяване на услугите в домашна среда за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и възрастни хора с увреждания, припомни зам.-министърът. Планирано е разрастване на мрежата от дневни центрове за възрастни хора с увреждания и техните семейства, както и изграждане на резидентни форми за социални услуги. 
 
Сред приоритетните групи на плана са хората с психични разстройства, с умствена изостаналост, лицата с деменция и възрастните хора, зависими от грижа, подчерта Росица Димитрова. 
 
Тя добави, че е създадена работна група, с която ще бъде актуализирана съществуващата методика на Центровете за обществена подкрепа. Едната възможност е разширяването на ЦОП с включването на програми за услуги за ранно детско развитие.  „За мен Центровете за обществена подкрепа са услугата на настоящето и на бъдещето за подкрепа на деца и семейства“, коментира зам.-министърът. 
 
Закривайки специализираните институции за деца, премествайки по-голямата част от децата и младежите с увреждания в новите резидентни услуги, предстои разгръщането на мрежа от дневни форми на услуги, заяви зам.-министърът. Според нея са необходими инвестиции в превенция на изоставянето и реинтеграция на децата в семействата. Водени сме от убеждението, че настаняването на дете в резидентна грижа трябва да става само в изключително редки случаи при доказана от професионалистите причина, че детето не може да остане в биологична среда. Приоритет са ни всички форми на подкрепящи услуги в семейна или близка до семейната среда, каза зам.-министърът.
 
Зам.-министър Димитрова коментира, че социалните услуги се доказаха като един от най-успешните инструменти за насърчаване на социалното включване на уязвимите групи в нашето общество. Приоритетно е развитието на услугите в общността. Тя припомни, че към края на месец януари 2018 г. социалните услуги в общността за деца и пълнолетни лица, финансирани от държавния бюджет, са общо 1 121, в които има възможност за подкрепа на повече от 23 170 деца и пълнолетни лица. Ежегодно нарастват и средствата за тяхното финансиране, подчерта Димитрова. Тя уточни, че за 2018 г. средствата са увеличени с 19,5 млн. лева спрямо тези за 2017 г., като общият им размер е 230,9 млн. лева.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България