Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова обсъди системата за закрила на децата в България с Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяванеЗаместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова обсъди възможностите за усъвършенстване на системата за закрила на децата в България с представители на Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяване. Димитрова припомни, че още през 2010 г. в страната ни започна процеса на деинституционализация на грижата за деца, като за първите пет години бяха закрити 101 специализирани институции за деца. До 2021 година ще бъдат закрити още 33 специализирани институции, в които са настанени 900 деца. Тя припомни, че до края на 2015 г. бяха закрити всички специализирани институции за деца и младежи с увреждания, както и голяма част от домовете за деца, лишени от родителска грижа. За същия период бяха закрити и половината домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г., а в 84 общини бяха изградени 282 Центъра  за настаняване от семеен тип, в които живеят 3000 деца и младежи. С помощта на Министерството на здравеопазването бяха изградени Центрове за настаняване на деца с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа. предстои изграждането на още 20 такива центъра и още 1 нова услуга – Центрове за подкрепа на деца с високорисковото поведение, уточни Димитрова. Предстои изграждането на допълнителни дневни центрове за деца с увреждания.

 

Зам.-министър Димитрова и представителите на Каталунския институт за настаняване в семейство и осиновяване обърнаха сериозно внимание на приемната грижа в България и в Каталуния. В момента в България има около 2400 професионални приемни семейства, в които са настанени над 2300 деца.

 

„Това е краткосрочна алтернатива, която но се развива без да къса връзката между детето и биологичното семейство, като се подкрепя и детето, и семейството“, коментира Димитрова. Тя допълни, че основната цел е да бъде преустановено настаняването в институции и да се осигурява грижа и подкрепа в семейна среда, макар да не е биологичната. Голямо предизвикателство е качественият подбор и адекватните обучения на кандидатите за приемни родители и насърчаването на родители да приемат деца на по-голяма възраст, жертви на трафик и насилие, деца с увреждания.

 

Усъвършенстването на поднормативната уредба за осиновяванията е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика, подчерта Росица Димитрова. Тя изтъкна, че основната цел е да бъде подобрена процедурата за вписване на децата в Регистъра за осиновяване и повишаване на капацитета на социалните работници, които работят в тази сфера. През 2017 г. национално осиновени са 578 деца, от които по-голямата част здрави деца, уточни Димитрова.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България