Архив от дата:

.


Зам.-министрите Димитрова и Русинова участваха в конференция на тема „Не на насилието на работното място“Заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова и Зорница Русинова участваха в конференцията „Не на насилието на работното място“, организирана от КНСБ в навечерието на Международния ден на жената 8-и март.

 

„Държавната политика в областта на борбата с насилието е многосекторна и обединява усилията на редица институции на централно и местно ниво. Прилагат се комплексни мерки по превенция, наказателно преследване на извършителите, социална защита и предоставяне на специализирани услуги, възстановяване и реинтеграция на жертвите, обучение и квалификация на ангажираните с проблема професионалисти от различни области, повишаване на информацията и чувствителността на обществото“, каза зам.-министър Димитрова.

 

Тя обърна внимание, че Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Агенцията за социално подпомагане предвижда редица дейности по проект „Заедно срещу насилието“, финансиран със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проекта ще бъде направен преглед, оценка и анализ на законодателството, попадащо в обхвата на компетентност на МТСП, което урежда случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

 

Предстои изготвянето на анализ на броя, случаите и причините за насилие, на базата на който трябва да бъдат планирани и обезпечени общи и специални мерки за защита на жертвите на насилие. Ще бъдат разработени препоръки за подобряване на правната рамка в социалната сфера, отнасяща се до насилието, както и конкретни практически мерки, които да подкрепят жертвите на насилие. По проекта ще бъдат разработени практически насоки за експертите в социалната сфера, работещи по случаи на насилие.

 

Замесник-министър Русинова посочи, че желаният в Европа 2020 приобщаващ, интелигентен и устойчив икономически растеж не би могъл да бъде постигнат без равенство между половете, което е от ключово значение за постигане на социална справедливост и предпоставка за пълноценно упражняване на човешките права. Тя добави, че социалната изолация и ниската трудова активност са сред главните негативни последствия от тормоза на работното място. Според нея това оказва пряко негативно влияние върху атмосферата в работната среда и върху производителността на отделния работник. Насилието и дискриминацията на работното място по различни признаци, известни сред специалистите като „мобинг“,  са сред най-трудните за идентифициране, изтъкна Русинова.

 

„Необходима е ефективна координация между институциите, устойчиво финансиране за специализирани услуги за подкрепа, целеви програми за превенция и системно обучение за професионалисти, които работят с жертви или извършители на актове на насилие срещу жени и деца, каза още заместник-министърът.

 

Според единственото общоевропейско изследване на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) от 2014 г., четири от всеки пет жени не са се обърнали към нито една от съответните служби, след като са претърпели актове на насилие от лица, различни от техния партньор. Според Съвета на Европа между 20 % и 25 % от жените на Стария континент биват подложени на физическо насилие поне веднъж през живота си в зряла възраст, а повече от 10 % от тях са жертви на сексуални злоупотреби. По данни на Евробарометър от 2016 г., 15% от европейците считат, че домашното насилие е личен въпрос.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България