Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: За повишаването на качеството на социалните услуги трябва да подобрим квалификацията на персонала
За повишаване на качеството на социалните услуги трябва да започнем от подобряването на образованието и квалификацията на работещите в тях. Създадената широка мрежа от социални услуги трябва да се използва за практическото обучение на бъдещите специалисти в областта. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, която участва в кръгла маса на тема: "Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера".

Тя подчерта, че основните проблеми в сферата на социалните услуги е текучеството на персонал, наличието на много свободни работни места, липсата на мотивация поради ниските възнаграждения на работещите в сектора.


Дискусията се проведе в сградата на областната администрация във Велико Търново. В нея участваха управители на социални заведения, специалисти, преподаватели и студенти, представители на институции и неправителствени организации, работещи в системата на социалното подпомагане и закрилата на децата. Съорганизатор на форума е Великотърновският университет.

Работещите в социалните услуги трябва да усещат непрекъсната подкрепа, те се нуждаят от обучения според специфичните потребности на потребителите, посочи Димитрова. Тя подчерта, че Министерството на труда и социалната политика усилено подготвя промяна в методиките за предоставяне на социалните услуги.

Димитрова обърна внимание, че е много належаща е и промяната в стандартите и критериите за качеството на социалните услуги за деца. Стартирахме и подготовката на промени в методиката за длъжностите за персонала в социалните услуги. Изключително важно е да продължим работата по Закона за социалните услуги с активното участие на всички заинтересовани страни, добави тя. Според заместник-министърът приемането на закона ще отвори разговора за реформирането на сектора на социалната система.

Димитрова подчерта, че в общините трябва да имат поне по двама експерти, които да са обучени да извършват мониторинг на социалните услуги. Тя призова ръководителите на социалните услуги за постоянен контрол на случващото се в центровете за настаняване от семеен тип. 

Предстои да стартира проект на Агенцията за социално подпомагане, в рамките на който ще се направят обучения за повишаване на квалификацията на работещите в социалните услуги и служителите в дирекциите „Социално подпомагане“, каза още Димитрова. Тя посочи, че за привличането и задържането на кадрите в системата трябва да се актуализират и подобрят техните възнаграждения.

По-късно през деня зам.-министър Росица Димитрова посети два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания от 3 до 18 години във Велико Търново. Тя беше посрещната с питка и здравец по стар български обичай. 

Димитрова откри нова спортна зала в социалната услуга. Вълнувам се и съм обнадеждена, че надграждаме започнатото във Велико Търново. Моделът, който показваме, е модел на партньорство и споделена отговорност. Това е успешният модел, каза Димитрова при откриването на спортната зала.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България