Архив от дата:

.


Министър Петков: България ще стимулира дебата за бъдещото финансиране на програмите, подкрепящи социална ЕвропаБългария ще стимулира дебата за бъдещото финансиране на програмите и мерките, подкрепящи социална Европа. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на откриването на международна конференция, на която бяха обсъдени предзвикателствата пред приложението на приниципите в Европейския стълб за социалните права. Събитието беше организирано от КТ „Подкрепа“ и Европейския работнически център.

 

В изказването си Петков подчерта, че е необходимо дебатът за социалното измерение на Европа да бъде свързан и с дебата за бъдещето на финансите на ЕС. България споделя виждането, че без необходимите финансови ресурси и без да има една по-социално ориентирана многогодишна финансова рамка за следващия програмен период, не би било възможно да се постигнат високите цели, поставени пред икономическото и социално измерение на ЕС, каза министърът на труда и социалната политика. Той обърна внимание, че, за да не остане Европейския стълб за социални права само добро политическо намерение, са необходими конкретни мерки за практическото му приложение на национално ниво.

 

Пред участниците в конференция министър Петков представи ключовите европейски законодателни инициативи, чрез които ще се прилагат принципите на Стълба. Българското председателство вече започна преговори с Европейския парламент и Европейската комисия за приемане на промените в директивата за командированите работници в ЕС. Планирали сме още няколко триалога с амбициозната цел да приключим тристранните консултации по това досие в рамките на нашето председателство, каза Петков.

 

Той добави, че Българското председателство работи за постигане на максимален напредък в преговорите за приемането на Европейския акт за достъпна среда за хората с увреждания, Регламента за координация на системите за социална сигурност и директивата за осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния живот на родителите и хората, полагащи грижи.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България