Архив от дата:

.


Заместник-министър Димитрова: Финансовите стандарти за издръжка на социалните услуги трябва сериозно да се преразгледатФинансовите стандарти за 2019 г. за издръжка на делегираните от държавата социални услуги трябва да бъдат сериозно преразгледани. Това заяви заместник-министър Росица Димитрова по време на кръгла маса в Габрово за набелязване на мерки за повишаване на качеството на грижите за деца и младежи, настанени в центрове за настаняване от семеен тип. В дискусията участваха кметът на община Габрово Таня Христова, представители на неправителствени организации за закрила на детето и доставчици на социални услуги.
 
В изказването си Димитрова подчерта, че на въпроса за повишаването на разходните стандарти за издръжка на резидетните социални услуги и специализираните институции трябва да се обърне сериозно внимание, за да се преодолее проблемът с ниското ниво на възнгражденията на заетите в социалната сфера. „Надявам се всички изложени проблеми, свързани с текучеството на кадрите в социалната сфера, липсата на мотивация, многото свободни работни места в резидентните социални услуги да се имат предвид от работната група за разработване на предложения за стандарти за финансиране на социалните услуги през 2019 г., която днес провежда първото си заседание“, каза зам.-министър Димитрова.
 
Сред основните теми по време на дискусията беше повишаването на квалификацията на работещите в социалните услуги. Според Димитрова при обучението на социалните работници акцентът трябва да се постави върху правилна индивидуална оценка на децата, настанени в центрове от семеен тип,  домове за медико-социални грижи и домове за деца, лишени от родителска грижа. „Прецизната оценка, очертаните индивидуални потребности, профилът на детето ще ни дадат ясна представа за необходимите спешни обучения на персонала в социалните услуги“, заяви зам.-министър Димитрова. Тя добави, че финансирането на тези обучения ще се осъществява по проект на Агенцията за социално подпомагане, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Зам.-министър Димитрова посочи, че в актуализирания план за изпълнение на деинституционализацията на социалните услуги за деца е предвидено до 2021 г. да се закрият още 17 дома за деца, лишени от родителска грижа и 16 дома за медико-социални грижи за деца. Към момента в двата вида институции са настанени почти 900 деца. 
 
По време на форума беше обсъден и въпросът за усъвършенстване на модела за предоставяне на финансова подкрепа на пълнолетни хора с увреждания. По този повод Димитрова призова неправителствените организации да излязат с конкретни предложения за промени с цел осигуряване на по-качествена подкрепа. Според зам.-министър Димитрова за целта трябва да се вземе предвид цялата мрежа от подкрепящи услуги, която вече е създадена и тази, която предстои да се изгради.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България