Архив от дата:

.


Зам.-министър Димитрова: Насилието над деца е проблем от национално значениеНасилието и злоупотребите с деца са проблем от национално значение. Отговорности за превенция и недопускане на негативното явление имат не само институциите, но и родителите, близките и хората от заобикалящата среда на децата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на конференция на тема „Превенцията на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация над деца е възможна“. 
 
Комплексните усилия на всички органи за закрила са от съществено значение за осигуряването на защита на децата, станали жертва на различни форми на насилие и злоупотреба, подчерта Димитрова.
  
По данни на Агенцията за социално подпомагане за първите девет месеца на 2017 г. в отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“ са постъпили 1016 сигнала за насилие над деца. По 694 от сигналите е проведена среща на мултидисциплинарен екип. По 305 от случаите са констатирани рискове за детето и са предприети мерки за закрила.
 
Служителите на отделите „Закрила на детето“ към дирекции „Социално подпомагане“ наблюдават в продължение на една година децата, станали жертви на трафик. По преценка на социалния работник този период може да бъде удължен. По данни на АСП през третото тримесечие на 2017 г. наблюдаваните деца, които са жертви на трафик, са 15. 
 
Децата, станали жертви на насилие и трафик, се подкрепят и чрез услугата „Кризисен център“. Към края на месец септември 2017 г. в страната са разкрити 18 Кризисни центъра са деца с общ капацитет 196 места.  
 
Министерството на труда и социалната политика предстои да реализира проект „Заедно срещу насилието“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На базата на изготвени анализи и изследвания ще бъдат дадени конкретни предложения за промени в политика в областта на социалните услуги за жертвите на насилие и най-вече за улесняване на достъпа до тях.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България