Рубрики


Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност


Списък на одобрените и неодобрените проектни предложения по Компонент 1 "Достъпна жилищна среда"

 

Списък на одобрените и неодобрените проектни предложения по Компонент 2  "Лична мобилност"

 

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, утвърдена със Заповед № РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда и социалната политика 

 

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 1 на Програмата

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 2 на Програмата

Необходими документи за изпълнението и отчитането на строително-монтажните работи (СМР) по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда"

Изменение на заповед № РД01-557/21.08.2019 г. в частта относно определяне на средствата за финансиране на одобрените проектни предложения по Компонент 1 "Достъпна жилищна среда" и по Компонент 2 "Лична мобилност" на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Хора с увреждания
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България