Рубрики


Новини


  .
  2018-04-18 - Съветът на ЕС обсъди подобряването на политиките за заетост на младежи и трайно безработни
  Още
  2018-04-18 - Зам.-министър Петрова връчи годишните награди на Европейския форум за социално предприемачество
  Още
  2018-04-17 - Насърчаването на образованието и ученето през целия живот беше обсъдено на неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика в София
  Още
  2018-04-17 - Експерти обсъдиха връзката между цифровата и социалната икономика на международна конференция в София
  Още
  2018-04-17 - Зам.-министър Русинова се срещна с Ролф Шмаштенбергер, постоянен държавен секретар на Министерството на труда на Германия
  Още
  2018-04-17 - Министър Петков се срещна с Джост Корте, директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в ЕК
  Още
  2018-04-16 - Над 100 социални предприятия представят продуктите си на Европейския форум за социално предприемачество в София
  Още
  2018-04-16 - Развитието на социалната икономика беше обсъдено на международна конференция
  Още
  2018-04-13 - Над 100 социални предприятия ще участват в Европейския форум за социално предприемачество
  Още
  2018-04-12 - Зам.-министър Русинова: Работата в ИТ сектора осигурява на жените по-добър баланс между професионалния и личния живот
  Още
  2018-04-11 - Съветът на ЕС потвърди договорения с ЕП компромисен текст за промени в директивата за командироване на работници
  Още
  2018-04-03 - Международна конференция за социална икономика ще се състои в София на 16 и 17 април
  Още
  2018-03-22 - Административната комисия за координация на системите за социална сигурност обсъди въвеждането на системата за електронен обмен на данни
  Още
  2018-03-22 - Зам.-министър Зорница Русинова: Цифровите умения са от ключово значение за намирането на работа
  Още
  2018-03-22 - Влиянието на дигитализацията върху пазара на труда беше обсъдена на конференция в София
  Още
  • Ипрати на приятел

  EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


  © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България