Рубрики


Документи за кандидатстване


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД С БРАНШОВА ЗНАЧИМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 5

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРАВИЛА, НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд "Условия на труд"
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България