Рубрики


ЗА ФОНДА


Управителен съвет

Политика за защита на личните данни във Фонд „Условия на труд”

 

Какво финансира фондът

Кой може да кандидатства

Ред за отпускане на средствата

Критерии за оценка на проектите

 

Бюджет на Фонд "Условия на труд" за 2019г.

 

Програма за дейността на Фонд"Условия на труд" за 2018г.

 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Дата на публикуване: 02.03.2018г.

Краен срок за приемане на предложенията: 28.03.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Дата на публикуване: 27.03.2018г.

 

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор през 2017г.

Отчет за дейността на Фонд"Условия на труд" през 2017г.

Регистър на минималните и държавни помощи - 2017г.

 

 

 

Фонд "Условия на труд"
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България