Рубрики


ЖИВОТ И ТРУД Швейцария


Поради зачестили случаи на неспазване на трудовото законодателство и неизплащане на дължимо възнаграждение в сектор „Професионално почистване“, по-конкретно в кантон Цюрих, бихме желали да Ви обърнем внимание на следното:

1.      Не заминавайте за работа в чужбина без да имате пълна информация, която да сте проверили поне от два различни източника - за мястото на което отивате, за работата която ще извършвате, за условията на пребиваване и институциите, към които можете да се обърнете при възникване на проблеми. Следва да заминете със средства, които да Ви позволят да се устроите първоначално или да покрият пътуване обратно до България.

2.      Никога не започвайте работа без да сте подписали изряден трудов договор!

3.      Не съществува неплатен пробен период преди подписване на трудов договор!

4.      Когато не разбирате текста на договора или други документи, не ги подписвайте!

5.      Проучете внимателно къде полагате своя подпис! Запазете оригинал или копие от всички документи!

6.      В случай че се намирате в кантон Цюрих и неизрядният работодател има седалище там, можете да предприемете една от следните стъпки:

 

  • Когато няма трудов договор и потърпевшият попада в графа "работа на черно": https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsbedingungen/schwarzarbeit.html

На този линк се подава онлайн сигнал и могат да се прикачват доказателства, ако има такива: https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsbedingungen/schwarzarbeit/meldeformular_schwarzarbeit.html

Телефон за връзка: +41 43 259 91 03 от понеделник до петък между 8 и 12 и между 13 и 16 часа.

E-Mail: schwarzarbeit@vd.zh.ch

 

  • Когато има трудов договор, но не се спазва предвиденото по колективен трудов договор за сектор „Професионално почистване“, контрол осъществява т.нар. паритетна комисия: https://www.pk-reinigung.ch/de/kontakt.html

Сигнали се подават лично! Можете да направите справка за колективния трудов договор, който задава минималните условия, на които трябва да отговаря Вашия договор тук: https://www.pk-reinigung.ch/de/gav/gavpdf.html. Паритетната комисия констатира нарушенията и дава препоръка на работодателя да спази условията и налага глоби.

 

  • В случай че работите в неделя и това не е допустимо, сигнали се подават лично в Инспекцията по труда на кантон Цюрих: https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/beratungen_bewilligungen/ugz/betriebe/kontrollen/arbeitsbedingungen.html

 

  • В случаи че работодателя не спази препоръките на контролиращите органи и Вие все още нямате изплатени полагаеми Ви се възнаграждения, можете да се обръщате към Съда по трудови въпроси. Там можете да се възползвате от безплатна правна консултация: http://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte/bezirksgericht-zuerich/rechtsauskunft.html

 

NB! Предоставената информация за компетентните институции и стъпките за действие се отнасят само за кантон Цюрих. Възможно е законодателството и в други кантони да съвпада, но следва да сe провери!

Моля да прочетете внимателно и документа, озаглавен: „КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ, КОГАТО РАБОТОДАТЕЛЯТ НЕ НИ ПЛАЩА?“, която можете да намерите по-долу.

 

Кои са институциите, които могат да Ви бъдат полезни, в случай че имате проблеми с работодателя?

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ СЛЕД 01.06.2019 Г.

 

Свободно движение и достъп до пазара на труда за български граждани  в Конфедерация Швейцария до 31 май 2016 г.

 

Социална сигурност в държавите от ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария

 

Какво да предприемем, когато работодателят не ни плаща?

 

ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВА НЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ РИСК „МАЙЧИНСТВО“

 

ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ - Правила за сумиране, институции за връзка, условия за пенсиониране в България и друга полезна информация

 

 

 

 

 

Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Берн, Конфедерация Швейцария
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България