Рубрики


Проекти


Списък на одобрените проекти за организиране и провеждане на мероприятия: кликнете тук

 

Доставчици на социалната услуга „обществена трапезария“: кликнете  тук

 

Списък на одобрените проекти за предоставяне на социални услуги: кликнете тук

 

Списък на одобрените проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги: кликнете тук

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България