Рубрики


Проекти


Списък на класираните проектни предложения съгласно Методиката за оценка на проектните предложения за разкраване на "Обществени трапезарии" от Фонд "Соцаилна закрила" по реда на чл. 27, т.3 от Закона за социално подпомагане: кликнете тук

 

Списък на некласираните проектни предложения съгласно Методиката за оценка на проектните предложения за разкраване на "Обществени трапезарии" от Фонд "Соцаилна закрила" по реда на чл. 27, т.3 от Закона за социално подпомагане: кликнете тук

 

Списък на одобрените проекти за организиране и провеждане на мероприятия: кликнете тук

 

Доставчици на социалната услуга „обществена трапезария“: кликнете  тук

 

Списък на одобрените проекти за предоставяне на социални услуги: кликнете тук

 

Списък на одобрените проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги: кликнете тук

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА




  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"



ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България