Рубрики


Новини


Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.11.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.10.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.09.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 30.08.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 15.08.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 12.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 25.06.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.06.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.05.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.04.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.03.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.02.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 22.01.2019г. взе следните решения:

 

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

"ДОСТЪПНИ УСЛУГИ"

Обхват, ред и условия за финансиране и изпълнение на целева програма за социално включване на хора с увреждания, реализирана съвместно от Агенция по заетостта и Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА "ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА"

Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по целева социална програма "Завръщане у дома" за 2019-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по обществените трапезарии за 2019-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, т.3 от Закона за социално подпомагане

 

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТСОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ИНЦИДЕНТ НА 10.12.2016 Г.
 

 

 

 
ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България