Рубрики


Новини


 

Удължаване на срока за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1

 

 

Съобщение относно предприети мерки за ограничаване на опасността от разпространението на  COVID-19

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

2020 година

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

2020 година

 

 

З А П О В Е Д РД01-1/17.01.2020 г.

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 25.03.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.02.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 31.01.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.01.2020г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.12.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 06.12.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.11.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.10.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.09.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 30.08.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 15.08.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 12.07.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 25.06.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 17.06.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 14.05.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.04.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.03.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.02.2019г. взе следните решения:

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 22.01.2019г. взе следните решения:

 

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

"ДОСТЪПНИ УСЛУГИ"

Обхват, ред и условия за финансиране и изпълнение на целева програма за социално включване на хора с увреждания, реализирана съвместно от Агенция по заетостта и Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА "ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА"

Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по целева социална програма "Завръщане у дома" за 2019-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, съгласно приложението.

 

Целева програма "Обществени трапезарии"

 

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТСОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ИНЦИДЕНТ НА 10.12.2016 Г.
 

 

Банкова сметка на фонд „Социална закрила“ за дарения:

BG35BNBG 9661 3100 1360 01 – БНБ-ЦУ

 

Към 07.04.2020 г. по бюджетната сметка на Фонд „Социална закрила“ са постъпили дарения в размер на 31 020 лв.

 
ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България