Рубрики


Новини


Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по обществените трапезарии за периода март-декември 2018 – та година от Фонд „Социална закрила” по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 11.01.2018 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 18.12.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 05.12.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 21.11.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 20.10.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 19.09.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 25.08.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 21.07.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 28.06.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 30.05.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

Управителният съвет на Фонд "Социална закрила" обябява, че срокът за кандидатстване с проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги се удължава до 31.05.2017 г., в изпълнение на заповед № РД01-310/27.04.2017 г. на министъра на труда и социалната политика: Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 21.04.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 23.03.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 15.02.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 20.01.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на заседание на 10.01.2017 г. взе следните решения: кликнете тук

 


 

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България