Рубрики


Документи


Заповед № РД01-1032/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6 от Устройствения правилник на Министерство на труда и социалната политика

Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по обществените трапезарии за периода март-декември 2018 – та година от Фонд „Социална закрила” по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане

 

Заповед № РД01-1027/22.12.2017 г. За изменение и допълнение на Заповед № РД01-914/27.12.2016 г. На основание чл. 25, ал. 4 от ЗА във вр. чл. 27, т.3 от ЗСП и Указ № 252 от 08.12.2017 г. на Министерски съвет, обнародван в Държавен вестник брой 92/12.12.2017 г.

 

Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за социално подпомагане - Правилник за организацията и дейоността на Фонд "Социална закрила"

 

Заповед РД01-187/14.03.2017 г. за изменение на заповед № РД01-914/27.12.2016 г. за определяне на Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по обществените трапезарии за 2017-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане

 

 

Заповед РД01-914/27.12.2016 г. Обхват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по обществените трапезарии за 2017-та година от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане

 

Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

 

Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

 

Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”

 

Документи за кандидатстване за социална помощ по реда на чл. 27, ал.1 от ЗСП

 

Формуляр за оценка
 

Документи за кандидатстване за извършване на капиталови разходи

 

Документи за кандидатстване за извършване на социални услуги

 

Документи за отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия

           

 

 

           

 

 

 

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България