Рубрики


Документи


ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

2020 година

 

Приложение 1          Приложение 2

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

2020 година

 

 

З А П О В Е Д РД01-1/17.01.2020 г.

 

Приложение 1а   Приложение 1б   Приложение 2 

Приложение 6   Приложение 7   Приложение 8   Приложение 9

 

 

Компонент 1 Обзавеждане     Компонент 1 СМР     Компонент 2

 

 

 

 

Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“. Заповед № РД-01-788 от 16 декември 2019 г.

Заповед № РД01-12/08.01.2020 г.

 

 

Правилник за организацията и дейността на Фонд "Социална закрила"

 

Целева програма "Обществени трапезарии"

 

Заповед № РД01-229 от 01.04.2019 г, за удължаване срока на целевата програма

Заповед № РД01-946 от 08.11.2018, за удължаване срока на целевата програма

Напредък по изпълнението на проект „Социално подпомагане на населението на с. Хитрино, Област Шумен, за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10.12.2016 г.”

 

Заповед № РД01-1024/22.12.2017 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във вр. с чл. 29, ал. 5 от Закона за социално подпомагане - Правилник за организацията и дейоността на Фонд "Социална закрила"

 

Методика за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила”

 

Ръководство за получателите на финансиране от фонд „Социална закрила”

 

Документи за кандидатстване за социална помощ по реда на чл. 27, ал.1 от ЗСП

 

Формуляр за оценка
 

Документи за реализиране и отчитане на проектите за СМР, ОО

 

Документи за кандидатстване за извършване на социални услуги

 

           

 

 

           

 

 

 

ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България