Рубрики


Националeн каталог на добрите практики в сферата на антидискриминацията


Идентификационен код на проекта:PADP/036
Изпълнител:Български Хелзинкски комитет
Място на провеждане:Градски контекст
Име на координатора на проекта:Красимир Кънев
Адрес на координатора на проекта: ул. Върбица № 7, София 15 04, България
Признак: Възраст                          

(Научи повече)

Идентификационен код на проекта:- PHARE BG 0102.06

Име на проекта:Интеграция на ромите
Финансиращ орган:Министерство или национална институция
Изпълнител:Министерство на труда и социалната политика
Партньорив проекта: Министерство на културата и Национален съвет по етнически и демографски въпроси
Място на провеждане: Градски контекст
Име на координатора на проекта:Министър на труда и социалната политика
Адрес на координатора на проекта:ул. Триадица № 2, София
Програма или политика: Европейска
Очаквана обща стойност: 392.00

(Научи повече)

   

Идентификационен код на проекта:103

Име на проекта: Бюро за само-помощ в малките населени места
Изпълнител: Фондация С.Е.Г.А. - Стартиране на ефективни инициативи за граждански алтернативи
Партньори в проекта: Програма МАТРА на Датското правителство и чрез Датската фондация за международно развитие и коопериране НОВИБ
Място на провеждане: Градски контекст
Име на координатора на проекта: Фондация СЕГА
Адрес на координатора на проекта: бул. Раковски № 96, София 1000
Признак: Етнически произход
Очаквана обща стойност: 80000.00

(Научи повече)

 

Идентификационен код на проекта:113

Име на проекта: Намаляване на разликата
Изпълнител: Изследователски център по въпросите на равнопоставенпостта” – клон Патра
Партньори в проекта: Национални и европейски профсъюзи, работнически организации и институции
Място на провеждане: Крайморски район
Име на координатора на проекта: Неправителствен
Адрес на координатора на проекта: Гърция, Патра 26225, ул Йесиланто 198 А
Признак: Пол
(Научи повече)

Име на проекта: 8-ми април – международен ден на ромите
Изпълнител: Община „Марица”, гр. Пловдив
Място на провеждане: Селски район
Име на координатора на проекта: Яна Пенчева Очев
Адрес на координатора на проекта: Марица 57А
(Научи повече)

Равни възможности
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България