Рубрики


Новини


ОДОБРЕНИ СА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 48 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2020

 

С Решение №1/04.02.2020г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени за финансиране и реализация през настоящата година 48проектни предложения на следните кандидати:

·ОБЩИНА АЛФАТАР–Изграждане на ЦНСТ на пълнолетни лица с психични разстройства

·ОБЩИНА АРДИНО –ДГ "Брезичка"

·ОБЩИНА БАНИТЕ –Внедряване на мерки за енергийна ефективност на: Административна сграда „Кметство” в с.Гълъбово

·ОБЩИНА БОТЕВГРАД–Детска градина „Детелина“, с. Скравена - втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство

·ОБЩИНА БУРГАС –Създаване на съврем. условия за образование и учебно-просветителска дейност чрез модернизиране на читалище "В. Левски", кв. Горно Езерово, гр. Бургас

·ОБЩИНА БЯЛА–Ремонт на сградата на ДГ"Пролет" и въвеждане на мерки за ЕЕ

·ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА–Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ - Бяла Слатина

·ОБЩИНА ВЕНЕЦ – Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V, кв.24, с. Венец - I етап

·ОБЩИНА ВЕТРИНО–Основен ремонт на хижа село Ягнило – спални помещения и коридор

·ОБЩИНА ВРАЦА–Внедряване на мерки за ен. ефективност на   Спортна зала "Вестител" гр.Враца

·ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ–Текущ ремонт на сграда на селски здравен участък с.Септемврийци

·ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ–Основен ремонт и преустройство на многофункционална, обществена зала

·ОБЩИНА ВЪРБИЦА– Преустройство и въвеждане на мерки за ен. ефективност на сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.Бяла река

·ОБЩИНА ГАБРОВО –Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК "Христо Ботев" в зали за тенис на маса и бойни спортове, гр. Габрово

·ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО–Основен ремонт и обновяване на спортна зала към училище - етап 2

·ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ–Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 "Слънце" в гр. Гоце Делчев

·ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ–Осн.ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна на предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница

·ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК–Текущ ремонт на Културен дом "Илия Бешков" гр. Долни Дъбник

·ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК –Текущ ремонт на Основно училище "Христо Смирненски" с. Гроздьово

·ОБЩИНА ДРЯНОВО–Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда - УПИ I, кв. 84 - гр. Дряново

·ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ–Изграждане на детски площадки в УПИ I за детски дом, кв. 63 по плана на гр. Етрополе

·ОБЩИНА ЗАВЕТ–Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост 

·ОБЩИНА ИВАНОВО–Ремонт и модернизация по проект "Красива България" на кметство село Божичен

·ОБЩИНА КАЗАНЛЪК –Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Розово в детска академия за развитие на таланти. Етап I: Внедряване на мерки за енергийна ефективност

·ОБЩИНА КНЕЖА–Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детска планета“, с.Бреница

·ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ–Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй

·ОБЩИНА КРЕСНА–Подобряване на  обществената среда в сградата на Община Кресна

·ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ – Осн. ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в гр. Лясковец - етап 2

·ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД –Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен

·ОБЩИНА МОНТАНА–Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана

·ОБЩИНА НЕДЕЛИНО –Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на същ. пространства в ДГ"Пролет", гр. Неделино

·ОБЩИНА НИКОПОЛ– Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом на офицера“ за „Многоф. културно-исторически експозиционен комплекс - Никoпол“ - етап 2

·ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР–Ремонт покривна конструкция и фасадна реконструкция на Спортна зала

·ОБЩИНА ПЛОВДИВ –Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Пролет", гр. Пловдив

·ОБЩИНА ПРИМОРСКО –Детска градина "Русалка" - филиал Китен

·ОБЩИНА РАЗЛОГ–Повишаване на ен. ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр. Разлог

·ОБЩИНА САМОКОВ–Текущ ремонт на ограда на ОДЗ Самоково, гр. Самоков

·ОБЩИНА СВИЩОВ– Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Н. Катранов" в гр. Свищов

·ОБЩИНА СЛИВЕН –Ремонт на фасади и покрив и подмяна на фас. дограма на сградата на Рег. библиотека "С. Доброплодни", гр. Сливен

·ОБЩИНА СМЯДОВО–Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространството на ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства, гр. Смядово

·ОБЩИНА СЪРНИЦА–Извършване на СМР на прил. външно пространство на сграда на Общ. администрация, гр. Сърница

·ОБЩИНА ТЕРВЕЛ–Преустройство на физиотерапевтичен сектор от Медицински център, гр.Тервел

·ОБЩИНА ТРОЯН–Основен ремонт детска ясла -Троян

·ОБЩИНА ХАРМАНЛИ –Кметство село Доситеево

·ОБЩИНА ХАСКОВО –Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни пространства към СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Хасково

·ОБЩИНА ХИТРИНО–ДГ "Червената шапчица" с. Тимарево - благоустройство на дворно пространство

·РАЙОНЕН СЪД, гр. Ардино –Районен съд, гр. Ардино

·НМУ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ"–Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков“

 

Проект „Красива България“
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България