Рубрики


Договори за социална сигурност


СПИСЪК

на действащите двустранни спогодби и договори за социална сигурност

 

Спогодбите с държави-членки на ЕС, сключени и влезли в сила преди 1 януари 2007 г. или по-късни дати на присъединяване на нови държави, не са изброени в настоящия списък, тъй като от датата на присъединяване на България към ЕС техните разпоредби бяха заместени от Регламент 1408/71 съответно Регламент 883/04 в отношенията между България и съответната друга държава членка.

 

1. Спогодба по държавното обществено осигуряване между Народна република България и Народна република Албания    

Ратифицирана от Президиума на Народното събрание на  Народна република България на 18.04.1953г. и от Президиума на Народното събрание на Народна република Албания на 20.11.1952г. Размяната на ратификационните документи е извършена в София на 30.04.1953 г. В сила от 1.05.1953г.


2. Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия  

Ратифицирана с Указ № 115 на Президиума на НС от 1958 г.- Изв., бр. 63/1957 г., обн. Изв., бр.69/29.08.1958 г., в сила от 01.09.1958 г.

 - Към момента се прилага в отношенията ни с Босна и Херцеговина


3. Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване  

Ратифицирана с Указ № 2005 на Държавния съвет от 25.06.1984 г. - ДВ, бр. 51 от 29.06.1984 г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 29.12.1987 г.  В сила от 1.08.1985 г.


4. Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Р Турция  

Подписано в Анкара на 4.11.1998 г., в сила от 1 март 1999 г. 


5. Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване  

Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28.11.2001 г. - ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.04.2003 г.

 

Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г.  


6. Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряванe  

Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 21.05.2003 г., ДВ, бр. 51 от 3.06.2003 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.


7. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване     

Ратифициран със закон, приет от 40-то НС на 27.05.2009 г. - ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 67 от 21.08.2009 г., в сила от 1.09.2009г.

 

Административно споразумение за прилагане на договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване     


8. Спогодба между Република България и държавата Израел за социална сигурност     

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22.01.2009 г. - ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г. Издадена от Министерство на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 65 от 14.08.2009 г., в сила от 1.09.2009г.

 

Административно споразумение за прилагане на спогодбата между Република България и Държавата Израел за социална сигурност     


9. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност     

Ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 10.04.2009 г. - ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 20 от 12.03.2010 г., в сила от 20.03.2010 г.

 

Споразумение между Министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г.     


10. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея     

Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 22.10.2009 г. - ДВ, бр. 88 от 6.11.2009 г. Издадена от министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г., в сила от 01.03.2010 г.

 

Административно споразумение за прилагане на спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея     


11. Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност  

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 5.07.2012 г. - ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г.

 

Oт деня на влизането й в сила в отношенията между Република България и Република Сърбия ще се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

 

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност  


12. Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада     

Ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 30.01.2013 г. - ДВ, бр. 14 от 12.02.2013 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 39 от 09.05.2014 г., в сила от 1.03.2014 г.

 

Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада     


13. Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност  

Ратифицирана със закон, приет от 43-ото НС на 21.07.2016 г. - ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 01.10.2016 г.

 

Oт деня на влизането й в сила в отношенията между Република България и Черна гора ще се прекрати действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна Народна Република Югославия, сключена в Белград на 18 декември 1957 година.

 

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност  


14. Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република     

Ратифицирана със закон, приет от 43-ото НС на 08.04.2016 г. - ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.05.2017 г.

 

Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската Република     


Приоритетите на МТСП за периода 2019 – 2020 година за провеждане на преговори и разработване на проекти на нови спогодби в областта на социалната сигурност са със следните държави:

 

Ø  Северна Америка: провинция Квебек, Канада (предстои подписване), САЩ;

Ø  Държави кандидатки за членство в ЕС: Албания;

Ø  Държави от бившия СССР: Казахстан (предстои стартиране на преговори), Азербайджан (предстои подписване), Армения (предстои стартиране на преговори), Грузия;

Ø  Държави от Латинска Америка: Бразилия (ратифицирана от България, предстои влизане в сила);

Ø  От региона на Северна Африка: Кралство Мароко (ратифицирана от България, предстои влизане в сила), Алжир

 

Работа в чужбина
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България