Рубрики


На Вашето внимание – проекти на документи за обсъждане


 

Концепция за предоставяне и използване на ваучери за услуги

Въвеждането на нови схеми за субсидирана заетост генерират допълнителни ползи като се ограничава недекларираната заетост, разширява се достъпа до услуги, осигурява се заетост на лица от уязвимите групи на пазара на труда. В България секторът на услугите за домакинството е слабо развит и в тази връзка МТСП разработи Концепция за предоставяне и използване на ваучери за услуги.

Заетост
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България