Рубрики


НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ


Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-489 от 28.07.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-245 от 27.04.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1027 от 22.12.2015 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-933 от 19.12.2014 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-979 от 21.12.2013 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1002 от 19.12.2012 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-586 от 06.07.2012 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-952 от 29.12.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-533 от 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-529 от 30.06.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-426/ 30.05.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-204 от 28.02.2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-931 от 27.12.2010 г.

Указания за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Методологични бележки

Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.03.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.06.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.07.2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2012 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 10.07.2012 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2013 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2014 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2015 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.01.2016 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.05.2016 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите - от 01.08.2016 г.

 

Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

 

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-3/03.01.2011 г.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България