Рубрики


Фонд "Условия на труд"


ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Контакти: София 1051, ул. "Триадица" 2, ет.3, ст. 18 и 19,
тел.: 02/ 986 1458; 02/ 811 9502

Банкова сметка на Фонд " Условия на труд": BG 94 BNBG 9661 3100 1200 01
BIC / S.W.I.F.T. : BNBGBGSD
Българска народна банка

 Средствата във ФОНДА се набират от:

 

 • Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет

 • Суми от фонд "Обществено осигуряване"

 • Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и от  юридически лица

 • Лихви по сметката на фонда

 • Приходи от прояви с благотворителна цел

 •  

  Фонд "Условия на труд"
  • Ипрати на приятел

  EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


  © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България