Категории:


Към категориите

2019-08-15 19:09:02 - Т.Тодоров
здравеите задавам вьпроса кьм компетентните органи АСП ми казаха че за 1 група инвалидност границата за енергий помощи е малко под 260лв?!!!вапроса ми е кьм горепоставените в министерство на труда как ги изчислявате????че хора инвалиди с под 300 лв доходи НЯМАТ ПРАВО НА подкрепа за енергийни помощи???

2019-08-16 17:42:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Тодоров, моля да поставите въпроса си към рубрика "Социални помощи". (ТЛ)

2019-08-08 13:53:07 - Sezan Metkova
Баща ми навърши 70 г.има 6г трудов стаж,има ли право на пенсия по старост и какви документи трябват...

2019-08-08 17:49:13 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Меткова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-08-08 09:08:43 - Мария Георгиева
Какъв е критерия за определяне на часове за лична помощ на човек с телк 100% с чежда помощ?Благодаря.

2019-08-08 17:47:40 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 21:26:06 - Мария Малинова
Здравейте! Бих искала да уточня една подробност- според промените в условията за личен асистент- възможно ли е за такъв да кандидатства роднина, пенсионер. Питам, защото информацията е противоречива. Говоря за възрастен, 100%, с ЧП. Благодаря предварително за отговора Ви!

2019-08-08 17:46:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Малинова, общините ще предоставят услугите в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. От 01.09.2019 г. стартира механизмът за лична помощ по реда на Закона за лична помощ, по който ще могат да се включват хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. В случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 11:43:31 - Людмила Евтимова
Здравейте, Имам издадено решение от ТЕЛК за 100% инвалидност за заболяване от МС. Може ли бившият ми съпруг да бъде избран за мой социален асистент и какво следва да бъде направено в тази връзка? Благодаря Ви предвариелно!

2019-08-08 17:45:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Евтимова, общините ще предоставят услугите в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. От 01.09.2019 г. стартира механизмът за лична помощ по реда на Закона за лична помощ, по който ще могат да се включват хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. В случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-07 10:03:51 - Румен Димитров
Инвалид съм 100% къде и какви документи трябеа да подам за построяването на асансьор или рампа? Жилището е собственно.5етажен бок, живея на 2 ет.

2019-08-08 17:44:07 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Димитров, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-06 13:09:53 - Адриана Карамоллова
Въпроса ми е кога ще си получа парите за м.юли(2019г) и защо постоянно бавите плащанията по програмите "личен асистент" имам спешни нужди,а не мога да си ги реша.(нали плащанията са с месец назад ).Другото нещо което ме вълнува дали ми е обработена молбата за отоплението за тази година!

2019-08-06 17:48:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Карамоллова, моля да поставите въпроса си по компетентност към работодателя, с когото имате сключен договор за предоставяне на услугата. По отношение на помощите за отопление въпросът следва да бъде поставен в рубрика „Социални помощи“. (ТЛ)

2019-08-05 10:56:23 - Маргарита Димова
Социални услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник) Моля за отговор на въпроса: Ще продължи ли дейността и след 31.08.2019 г. по горепосочената дейност в малките общини . Имам сериозни причини да се интересувам за майка си, която е на 87 години и се налага да живее сама. Не получих отговор от Общината.

2019-08-06 17:49:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димова, с Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник от общините до края на 2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. (ТЛ)

2019-08-02 22:58:47 - Нафие Айренска
Може ли лице с увреждане на което е направена оценка от социално подпомагане и са определени 154 часа за месеца за личен асистент да ползва услугата от двама лични асистентка по 72 часа за месеца?

2019-08-06 17:49:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Айренска, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-02 13:44:06 - Иван Иванов
И в добавка към предния текст.Не си ли давате сметка,че по този начин ще лишите десетки хиляди хора от услугата личен асистент.Уф,аз се унесох—логически погледнато,че това е било и първоначално поставената цел с измененията в новия закон,максимално да се навреди на тези хора,пращайки ги преждевременно в другия свят—браво за което.

2019-08-06 17:50:43 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Иванов, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че имате въпрос, който касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-02 13:38:05 - Иван Иванов
Текущите програми за личен асистент са към общините,като са подадени необходимите документи медицински,както и след посещения по домовете е дадено часово занятие на асистента.Сега се мени всичко,като оценката се прави от дирекция соц.подпомагане—с нови документи,посещения.За какво е всичко това,не може ли автоматично да се премине към новата програ

2019-08-06 17:50:14 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Иванов, в случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-01 14:51:33 - Михаела Илиева
Здравейте, искам да попитам бременна съм в 8месец, асистент съм на другите ми деца и ме осигуряват по бдж. След раждането на детето ми казаха от социалните че немога да ползвам социално майчинство по чл9., в такъв случай като не ми ли се полага някъкво майчинство.

2019-08-02 09:50:08 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Илиева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-07-30 15:27:25 - Иванка Стоянова
Трябва ли при кандидатстване по програма"Родители в заетост"да се представя бележка от ДГ където са кандидатствали за прием ,че детето е останало извън класиране и не е прието в ДГ?Защо в малките общини,като Девин,където има свободни места в ДГ има одобрени семейства и то на бизнесмени,те от уязвимите групи ли са?

2019-07-31 16:49:47 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стоянова, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенция по заетостта или рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. (ТЛ)

2019-07-29 17:07:15 - Веселина Илиева
Здравейте, възможно ли е да ползвам личен асистент по Закона за личната помощ, ако той живее в друга община и се предвижва с автобус всеки ден? В коя община трябва да си подаде документите за кандидатстване, неговата или моята? Как би могло да се подпомага транспорт на лицето/изплащане на билети от Бюро по труда/т.к. сега е безработно лице?

2019-07-31 16:53:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Илиева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-07-29 10:40:39 - Мариана Генева
Мъжът,с когото живея има настояще жителство до живот в Благоевград и постоянно жителство в Белица.Може ли да си получава интеграционните от Благоевград, а документите от рода на ТЕЛК и т.н. да внася в Белица,тъй като само до февруари 2020г ще получава интеграционните и после пак трябва да подава документи .Той е с ТЕЛК 92%.но и в пенсионна възраст.

2019-07-31 16:52:35 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Генева, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-07-26 02:45:53 - Валентина Ризова
Предстои ми пенсиониране.Мога ли да се пенсионирам като учител-досега имам 24 г.7м. учителски стаж и 2г.5м.като специален педагог в услугата Индивидуална педагогическаподкрепа на деца с увреждания в ЦУРДР последно.В противен случай трябва да се пенсионирам на 67г.Навършила съм годините за възраст 61 и 4м. на 08 07.2019 г.

2019-07-31 16:51:36 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Ризова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-07-25 12:29:16 - Пламенка Митрошанова
Лице настанено в социална услуга от резидентен тип и извършило дарение на 1/2 имот без задължение за гледане и издръжка дължи ли такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице и ако да за какъв период

2019-07-31 16:50:45 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Митрошанова, съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет (Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.2003 г., обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., последно изменена и допълнена, ДВ бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.). В Тарифата са определени случаите, в които лицата, настанени в социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат такса в пълния размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, и случаите, в които лицата заплащат такса в непълен размер. Таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет, се заплащат по Закона за местните данъци и такси. Заплащането на социални услуги, предоставени от частни доставчици, се извършва по договаряне в случаите, когато не са делегирани от държавата дейности. В случай, че поставеният въпрос касае предоставянето на социална услуга от резидентен тип – делегирана от държавата дейност, таксата следва да се определи по реда на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Съгласно Тарифата такса в непълен размер се заплаща от лицата, които получават: 1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване; 2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет; 3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; 4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; 5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст; 6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; 7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания; 8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца. Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход посочените средства. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат лицата, които: 1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.; 2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; 3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период; 4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години. Таксите не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице. С оглед изясняване на конкретните обстоятелства по случая въпросът следва да бъде поставен по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която методически ръководи предоставянето на социални услуги. (ТЛ)

2019-07-24 10:38:32 - Нафие Айренска
Определените ни с Направление за включване в механизма "лична помощ" 154 часа месечно може ли да се ползват с двама асистенти по 77 часа месечно.

2019-07-24 17:52:26 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Айренска, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-07-23 18:03:01 - янко ангелов
Защо служителите в община Панчарево отказват да приемат заявление декларация до кмета на общината за предоставяне на лична помощ на инвалид ,който има направление за 128 часа личен асистент с мотива , че процедурата не е започнала въпреки ,че наредбата по закона за лична помощ е публикувана в държавен вестник на 05.07.2019

2019-07-24 17:50:39 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Ангелов, в случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, който ще стартира от 01.09.2019 г., следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-07-23 16:35:12 - Габриела Петрова
Може ли лице което е на осем часов работен ден да бъде личен асистент на родител по втори трудов договор на 4 часа за инвалид с чужда помощ!Касае програмата от 01 септември 2019г.

2019-07-24 17:48:55 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, в случай че въпросът Ви касае механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ, който ще стартира от 01.09.2019 г., следва да го поставите в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България