Категории:


Към категориите

2020-01-24 08:21:20 - Йоана Милева
Майка съм на дете с увреждане. Ползваме услугата "Личен асистент".,но аз НЕ съм асистент. Асистент е друго лице. Асистента е назначен на 168ч. Искам да я водя на рехабилитация, но в нашия град нямаме и трябва да ходим в друг град. Там трябва да сме хоспитализирани. Това ни се полага всеки месец по 10 дни, общо 120 дни в годината. Въпросите ми са: на какво работно време е назначен асистента, с какво отчитане (по дневно или сумирано)? Когато ние сме хоспитализитани и в болница, на асистента какво му се пуска, или си изпълнява другите задължения? И ако в някои случаи, асистента може да придружи детето в болница (в някои болници може, но не във всички), тогава той трябва да се командировка ли? Благодаря предварително!

2020-01-24 10:52:46 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Милева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-23 11:54:14 - Ваня Георгиева
До края на 2019 бях домашен помощник на възрастна жена с 88% увреждане. За 2020год. ще има ли отново програма и какви са изискванията?

2020-01-24 10:40:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрики „Интеграция на хората с увреждания“ и „Заетост и безработица“. (ТЛ)

2020-01-22 20:00:26 - ваня лалева
Здравейте! Имаме регистрирана фирма с лиценз за социална дейност за стари хора. Възможно ли е да кандидатстване за финансова помощ за осъществяване на дейността? Ако е възможно, моля да ни насочите към кого да се обърнем за повече информация. Тел. за връзка: 0887 51X XXX – Ваня XXXXXX. С поздрави!

2020-01-24 17:25:49 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Лалева, обръщам Ви внимание, че е приет нов Закон за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.). Съгласно § 37 от Преходни и заключителни разпоредби на закона (в сила от 22.03.2019 г. - ДВ, бр. 24 от 2019 г.) до влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора. Т.е. към момента не може да създавате нова специализирана институция за предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, но няма ограничение да развивате и предоставяте социални услуги в общността за резидентна грижа, като център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; наблюдавано жилище или защитено жилище. Дефиниции на посочените социални услуги са регламентирани в Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а методически указания по организацията и предоставянето им са публикувани на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане. За предоставянето на посочените социални услуги е необходимо да сте вписана в Регистъра на доставчиците на социални услуги, воден в Агенцията за социално подпомагане и да Ви е издадено удостоверение за предоставяне на съответна социална услуга. Информация за необходимите документи за вписване в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане са публикувани в рубрика „Регистър” на електронната страница на Агенцията (http://www.asp.government.bg/web/guest/regist-r-na-dostavcicite-na-socialni-uslugi). Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на Закона за социалните услуги „Резидентна грижа“ по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот. Също така, в Глава десета на Закона за социалните услуги са регламентирани нов ред и условия за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги. Съгласно § 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 01.01.2021 г. Въпросът Ви, свързан с възможностите за финансиране на дейности за предоставяне на социални услуги, следва да бъде поставен по компетентност към рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.(ТЛ)

2020-01-22 18:13:37 - Весела Георгиева
Здравейте, личен асистент съм на баба ми.Когато кандидатствах за тази програма, ми казаха, че няма нужда от пълномощно, използвах това улеснение и пратих документите по пощата.Всеки месец трябва да ходя да се подписвам в Общината, сега обаче искат пълномощно, трябва ли това пълномощно да е заверено с нотариус или може да е само с подпис на баба ми?

2020-01-24 10:34:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към общинската администрация или към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-21 21:11:59 - Гергина Димитрова
Здравейте баща ми е инвалид 100%с право на чужда помощ. Въпросът ми е възможно ли е човек с ТЕЛК решение да стане негов личен асистент?

2020-01-24 10:25:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-20 15:08:06 - Адриана Карамоллова
Защо не са ни преведени 100лв от отоплението за 2019г на Адриана Ц. К. и Анита Х. К. и интеграционните добавки на Анита Х. K. и Ценко Х. К.,някой чакат уважение Ние чакаме испълнение и плащания по заверените документи.

2020-01-23 10:41:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Карамоллова, моля да имате предвид, че рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ е разделена на различни тематични рубрики, според които експертите на Министерството на труда и социалната политика дават своите отговори. Така например, въпросът Ви, свързан с целевите помощи за отопление следва да бъде поставен по компетентност към рубрика „Социални помощи“, а въпросът за финансовата подкрепа на хората с увреждания към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. Също така, обръщам Ви внимание, че рубриката е публична и в нея не следва да се подават лични данни. (ТЛ)

2020-01-20 11:39:55 - Тонка Павлова
Здравейте, пенсионер съм по трудов стаж и възраст и ТЕЛК с 100 процента инвалидност с право на придружител, което ми е дадено за срок от 3 години. Каква е процедурата, за да получа отново или удължа правото на придружител,тъй като съм напълно зависима от чужда грижа и ползвам в момента личен асистент, но само до срока в ТЕЛК за право на лична помощ. Благодаря

2020-01-21 13:29:30 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Павлова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-20 08:43:42 - тотка георгиева
мисля че ощетиха 9 месечнотми дете моля да проверите моя случаи

2020-01-21 13:29:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, въпросът Ви е неясен, поради което не можем да се ангажираме с конкретен отговор. (ТЛ)

2020-01-18 09:27:37 - Димо Мишев
Здравейте трудоустроен съм въпросът към вас е на 08.12.2017 получих ТЕЛК решение 72% инвалидност отказаха ми балнеолечение нуждаех се от социални придобивки всичко ми беше отказано

2020-01-21 13:28:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Мишев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-17 17:22:56 - Добромира Иванова
Здравейте. На 35г с ТЕЛК 100%(кварипареза) с право на чужда помощ.Искам да разбера защо не мога да получа право на помощ повече от 6ч, при условие че мъжа ми не може да започне работа защото се грижи за мен и домакинството не 8 а 24часа на ден?

2020-01-21 13:27:54 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-14 15:28:38 - НАДЯ КОСТАДИНОВА
ОТ 40 ГОДИНИ СЪМ С ДИАБЕТ .НА ИНСУЛИН СЪМ 4 ПЪТИ ДНЕВНО.ИМАМ РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК.ОТКАЗВАТ МИ ВИНЕТКА,ЗАЩОТО КОЛАТА МИ Е ДЖИП ГРАНД ВИТАРА -ДВУМЕСТНА,НО НА ГОЛЕМИЯТ ТАЛОН Я ВОДАТ КАТО ТОВАРНА. И ЗАРАДИ ТОВА НЕ ПОЛУЧАВАМ ВИНЕТКА.ТОВА Е КОЛА С КОЯТО ХОДАЯ НА РАБОТА И Я ПОЛЗВАМ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ.НЕ Е ЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ? НАДЯВАМ СЕ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ ЗАЩО?

2020-01-16 09:51:25 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Костадинова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-14 11:40:40 - Здравка Иванова
Кога ще стартира проекта финансиран от държавния бюджет на услугите “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” през 2020 г.Майка съм на дете с ТЕЛК и сме изключени от услугата соц. асистент към общината?!!!!

2020-01-16 09:50:51 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, асистентската подкрепа е една от най-важните услуги за всички хора, които имат трудност да се справят сами в ежедневието си и са предприети мерки за осигуряването й. Разбираме Вашите притеснения и Ви уверяваме, че ще предоставим информация за начина за осигуряване на асистентска подкрепа през 2020 г. за хората, които не могат да се включат в механизма лична помощ. Следва да имате предвид, че съгласно Закона за личната помощ до 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Също така, съгласно Закона за семейни помощи за деца, родителите (осиновителите) имат право на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. Месечната помощ е диференцирана в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност на детето и в съответствие с предназначението й. Правото на помощта е за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Помощта се предоставя независимо от доходите на семействата, като за всички деца с трайни увреждания тя е предназначена за задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности. Акцентът в диференцирането на помощта е насочен към по-високите вид и степен на увреждания. За децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от своите родители (осиновители), помощта е в най-висок размер, за да може за тези деца да се осигури грижа и подкрепа в домашна и семейна среда. На родителите е дадена възможност по своя преценка да управляват тези средства и да изберат дали лично да полагат грижите за своите деца или да наемат асистент, както и за какво да ползват помощта. Когато децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна помощ за периода на престоя им в тях. Размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, за родители (осиновители), определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са, както следва: - за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв. - за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв. - за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. (ТЛ)

2020-01-13 09:19:06 - Елвер Шаматарев
Добър ден, отговарям за социалните дейности в община Сатовча и въпроса ми е свързан с реда за създаване на дом за грижи за възрастни хора, домашен социален патронаж и дом за грижа за деца с увреждания, като общината разполага със сгради за създаването на посочените. Предварително благодаря за отговора.

2020-01-13 17:48:30 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Шаматарев, политиката в областта на социалните услуги на национално ниво е насочена към реформа в системата и провеждане на процес на деинституционализация на грижата както за децата, така и за хората с увреждания и възрастните хора. Към момента редът и условията за откриване на социални услуги са регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (в сила до 01.07.2020 г.). Следва да имате предвид, че от 01.07.2020 г. влиза в сила приетият Закон за социалните услуги (ЗСУ), oбн., ДВ, бр. 24 от 2019 г. С оглед обезпечаване на политиките в тази област в Преходни и заключителни разпоредби на ЗСУ е регламентирано, че съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г. Съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция се закриват до 1 януари 2035 г. Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г. Същевременно, обръщам внимание, че до влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора. До 1 януари 2021 г. се забранява създаването на нови домове за медико-социални грижи за деца. Освен това, в ЗСУ социалните услуги вече са дефинирани по различен начин, като те не се определят чрез конкретното място на тяхното предоставяне, а са формулирани като дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване на качеството на живот. Социалните услуги се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите. В чл. 15 от ЗСУ в зависимост от основните групи дейности са определени 10 вида социални услуги, а обхватът на дейностите на тези видове социални услуги е посочен в Допълнителната разпоредба на закона. Изключение прави асистентската подкрепа, която е дефинирана в чл. 93, ал. 1 от ЗСУ. По отношение на домашния социален патронаж следва да се уточни, че той е изцяло местна дейност, която се организира, финансира и предоставя от общините, в по-голяма част от случаите чрез специално създадени общински фирми и предприятия. Независимо от регламентираната в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане дефиниция за домашен социален патронаж, през годините дейността на патронажите е сведена само до доставка на храна по домовете на потребителите, която се приготвя в създадени и обзаведени за целта професионални кухни. Домашният социален патронаж, както обществената трапезария, по своята същност не е социална услуга, включително по смисъла на ЗСУ. С оглед гореизложеното и за оказване на методическа подкрепа за откриване на подходящи социални услуги на територията на общината в съответствие с политиката на национално ниво и потребностите на населението в общината, следва да се обърнете по компетентност към Агенцията за социално подпомагане или териториалните й структури на местно ниво – регионална дирекция за социално подпомагане или дирекция „Социално подпомагане“. (ТЛ)

2020-01-12 15:44:42 - Илиана Тодорова
Здравейте,при определени 155 часа за ползване на услугата личен асистент по ЗЛП,каква точно сума трябва да бъде отнета от помощта по чл.8д?Става въпрос за дете с ТЕЛК 100 %ЧП.

2020-01-13 17:47:17 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Тодорова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-11 18:07:22 - К. Николова
Към коя служба мога да подам сигнал за възрастна жена, лежаща след счупване на крак? След изписване от болница роднините ѝ са я оставили в апартамента ѝ и са оставили ключовете на домоуправителя- той да се оправял. Засега двамата с него я наглеждаме, но е нужно повече от това- домашен помощник, рехабилитация.

2020-01-13 17:46:42 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Николова, с оглед изясняване на обстоятелствата по случая, оказване на подкрепа и насочване на лицето към подходящи социални услуги следва да се обърнете по компетентност към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. (ТЛ)

2020-01-10 22:51:20 - Елена Паланква
Инвалид съм 100% първа група с чужда помощ Кандидатствах по ЗХУ ЗА АСИСТЕНТ Трябваше да се о ткажа от чуждата помощ От януари влиа в сила Когато на 7-ми исках да тегля пенсията-тя не е преведена От соц .служба в гр Разлог ме гледат като извънземно ,че и други са се оплакали ,шефа се обажда в НОИ ими казва нищо не се губи ще я пратят със запис. Бихте ли казали защо и точно след Нова година и уж помощ за инвалиди ,а спират и без това голямта ми пенсия

2020-01-13 17:45:32 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Паланква, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрики „Интеграция на хората с увреждания“ и „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2020-01-10 15:05:49 - Петя Атанасова
Здравейте! В момента съм в майчинство, което изтича м.7. 2020г, но ще се наложи да ползвам и третата година, която се полага. Детенцето ми е с ТЕЛК 91% , с право на чужда помощ, който очакваме да влезе в сила. Въпросът ми е мога ли аз да му бъда личен личен асистент и ще се отрази ли това на майчинството ми? Може ли друг освен родител да бъде личен асистент? Благодаря!

2020-01-13 11:29:28 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Атанасова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2020-01-10 13:35:04 - Мартина Винчева
Здравейте, Опитвам се да се свържа с домът в с.Зелениково до Пловдив. В интернет има телефони и мейл, но телефоните не работят, а мейл адреса пише че не е намерен. Моля за актуални контакти искам да направя дарение там. Благодаря

2020-01-10 16:48:09 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Винчева, Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Зелениково, общ. Брезово е закрит през 2013 г. В с. Зелениково са създадени две социални услуги в общността за деца – Центрове за настаняване от семеен тип, които се намират на ул. „25-та“ № 30, тел. за връзка: 0886962221. (ТЛ)

2020-01-08 20:54:44 - Даниела Мирчева
БИХ ИСКАЛА ДА ПОПИТАМ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.СТАВА ВЪПРОС ЗА ЖИВОТА НА ДВЕ ДЕЦА.СЛУЧАЯ Е ОТВОРЕН В СЛУЖБИТЕ НО СЪС СЪПРУГА МИ СМЯТАМЕ ЧЕ СЛУЖБИТЕ НЕГЛИЖИРАТ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА И НЕ ПРЕДПРИЕМАТ НИЩО ОТНОСНО СЛУЧАЯ.ИМА ПОДАДЕНА ЖАЛБА В АСП СОФИЯ ОТНОСНО РАБОТАТА ПО НА СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ДОКЛАДИТЕ ПРЕДСТАВЯНИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ СЪД.ОСТАВЯМ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 089XXXXXXX С УВАЖЕНИЕ НИКОЛА И ДАНИЕЛА XXXXXX БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

2020-01-10 17:31:16 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Мирчева, бих искала да уточня, че в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Рубриката е публична и в нея не следва да се подават сигнали или да се поставят въпроси по лични и чувствителни теми, включително и лични данни. За тази цел е по-добре да се използват други официални канали за контакт – официален електронен адрес, пощенски път, консултиране по телефон или в приемна на съответната институция. Съгласно процедурата за определяне на дата и час за среща с министъра на труда и социалната политика е необходимо да заявите в Министерството (на e-mail: mlsp@mlsp.government.bg, по пощенски път или в приемната на Министерството), писмено искане за прием, което следва да съдържа кратко описание на темата, по която желаете да разговаряте. В заявлението задължително се посочва адрес и телефон за обратна връзка. Същевременно Ви обръщам внимание, че председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е специализиран орган на Министерския съвет за контрол в областта на закрилата на детето. В тази връзка, можете да се обърнете по компетентност директно към ДАЗД – e-mail: sacp@sacp.government.bg, + 3592 933 90 10, + 3592 933 90 11, 116 111, включително и на електронната страница на Държавната агенция. Председателят на ДАЗД извършва контрол чрез организиране на проверки за спазване правата на детето, включително от всички дирекции „Социално подпомагане“ на територията на страната. (ТЛ)

2020-01-07 21:35:50 - Николай Вълчев
Лице с ТЕЛК-96% Получавам парични добавки съгласно ЗЗИХУ.Парите се привеждат в банка ДСК-а.-Тополовград.От там ми удържат такса.Това правилно ли е ?-Не би ли трябвало такива дейности да са освободени от такси?-Много Ви благодаря предварително за отговора!

2020-01-09 13:03:01 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Вълчев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България