Категории:


Към категориите

2019-10-14 09:09:12 - Христо Василев
След като ми намалиха процентите за инвалидност . Сега пенсия няма да получавам, това е ясно но за последните 20 дни от месеца в който се явих на ТЕЛК и ми бяха намалени процентите ще получа ли пенсия

2019-10-15 09:22:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Василев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-10-11 08:40:05 - Веселина Димитрова
Здравейте, Майка ми е на 86 г. Има деменция и е много слабо подвижна. Нуждае се от денонощен надзор и обслужване за физиологични нужди. Няма ТЕЛК. Аз съм на работа и живея в друг град. Има ли право на някакъв асистент и при какви условия? Ако има, мога ли да избера точно определен човек и на какви условия трябва да отговаря той?

2019-10-11 11:31:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, към момента общините предоставят услуги в домашна среда съгласно ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. със срок до 31.12.2019 г. Включването в дейностите е от компетенциите на общинската администрация. (ТЛ)

2019-10-08 20:10:55 - Вяра Иванова
Кога се очаква приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Наредбата за качеството на социалните услуги?

2019-10-09 16:24:22 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Иванова, съгласно § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Министерският съвет следва да приеме Правилника за прилагане на закона и Наредбата за качеството на социалните услуги в тримесечен срок от влизането в сила на закона. (ТЛ)

2019-10-04 11:59:14 - Силвия Николова
Във връзка с прилагане на Ваши указания : ако разгънатата площ на Дом за стари хора е 1200кв.м., а площта на административни и стопански помещения в него е 400кв.м., колко ще бъде стойността на разхода за единица площ (формираща част от реалната издръжка за месеца) при стойност на общите разходи от 2400 лева. - 2 лева или 3 лева?

2019-10-07 10:55:37 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Николова, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане, която методически ръководи предоставянето на социални услуги. (ТЛ)

2019-10-03 20:14:10 - Ренета Илиева
Здравейте! Моята майка отдавна не е в България и работи в Гърция. За съжаления се наложи да претърпи операция , поради факта , че е болна от рак. Тъй като там са я одобрили за социална пенсия и и изискват бележка от НОЙ за това , че не получава никакви доходи в България , може ли някой член на семейството да изика такава ( не тя) ?

2019-10-07 10:54:54 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Илиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Националния осигурителен институт. (ТЛ)

2019-10-02 10:39:32 - Нели Бойкова
Здравейте, мога ли да си извадя от посолството на България във Виена документ, че не съм получавала детски надбавки в България?Или само от България мога да го извадя?

2019-10-07 10:54:23 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Бойкова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“ или към Агенцията за социално подпомагане. (ТЛ)

2019-09-26 03:04:39 - Анастас Кръстев
Добър ден! Аз съм кардиолог и един мой пациент иска да му попълня формуляр Е213. Той е с понесен инфаркт. Вече има ТЕЛК от България, но тъй като е осигурен и в Испания иска и там да кандидатства. Аз ли съм човекът, който трябва го попълни като "лекуващ лекар"? На какъв език, ако да? Разгледал съм препоръките за попълването на докумнета, но не е ясн

2019-09-27 14:44:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Кръстев, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Европейско и международно социално право“. (ТЛ)

2019-09-18 16:32:33 - Ганка Георгиева
В община Дългопол има недостиг на желаещи да бъдат назначени като лични асистенти, a голям брой потребители за услугата „Личен асистент“ и това възпрепятства обгрижването на нуждаещи се хора с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Във връзка с гореизложеното и с изпълнението на ЗЛП имаме следния въпрос: Имаме ли право и по какъв начин да назначим лице на длъжност „Личен асистент“, с трудов договор по ПМС344 на 4 часа и по ЗЛП на 4 часа, но при различни потребители. Моля за своевременен отговор, за изпълнение на поетите ни ангажименти към лицата с трайни увреждания и предоставяне на услугата.

2019-09-19 10:45:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, моля да поставите въпроса си по компетентност към Агенцията за социално подпомагане и рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-09-18 13:16:47 - Радостин Павлов
Здравейте, с отменянето на чл.18 до чл.19 от Закона за социално подпомагане, в новия закон регламентирано ли е ясно, кой на кого е работодател в социалните услуги, както беше в ЗСП? Благодаря предварително!!!

2019-09-19 10:45:05 - Дирекция "Социално включване"
Уважаеми господин Павлов, в § 1, т. 32 на Допълнителната разпоредба на Закона за социалните услуги е регламентирано, че по смисъла на закона „Лице, което управлява дейността по предоставяне на услугата“ е лице, назначено от доставчика на социалната услуга за осъществяване на ръководство и което е работодател на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на услугата. (ТЛ)

2019-09-16 14:36:02 - Радостина Стоянова
Здравейте искам да попитам тъй като съм бременна в трети месец и имам прекъсване на трудов договор около 3-4 месеца ще ми се отрази ли после на майчинството като аз ще си внеса здравните осигуровки.

2019-09-17 17:32:28 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Стоянова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Обществено осигуряване“. (ТЛ)

2019-09-11 16:09:05 - Мариана Генева
НЕ ЖЕЛАЯ ДА МЕ ПОДМЯТАТЕ НАТУК,НАТАМ, ВЪПРОСЪТ Е КОНКРЕТЕН - ДОКОГА ЩЕ НИ МАЛТРЕТИРАТЕ И НЯМА ДА ПОЛУЧАВАМЕ ОСТАТЪКА ОТ БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИТЕ ПЕНСИИ

2019-09-11 17:14:33 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Генева, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че имате въпрос, свързан с получаването на пенсия, следва да го поставите в рубрика „Обществено осигуряване“. Въпросите свързани с получаването на финансова подкрепа за хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания са от компетенциите на рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-09-10 17:05:24 - Стоянка Георгиева-
На вниманието на Министъра на труда и социалното министерство, Искам да Ви уведомя че от началник пенсионно осигуряване –Варна Йорданова-тази жена я пратете да мете улиците,може да има сини очи подплатено с некомпетентност,навсякъде хартия-накарайте я да реди хартия,НЕ МОЖЕ ЕДНА СПРАВКА ЗА ПЕНСИЯТА ДА НАПРАВИ ПИШЕ ДАТИ А НЕ СУМИ ТАЗИ ЖЕНА МЯСТОТО Й Е ДА МЕТЕ УЛИЦИТЕ!Не може една справка да направи по отношение на превод на пенсия на майка ми пише дати не суми,за разлика от перфектната служителка Стоянова.Чака се много за една справка,която същата служителка не може да даде за превод на пенсия дава дати а не суми,което ме кара да мисля че умишлено не е преведена сумата,забавена на майка ми по пенсията на Йорданка 10.09.2019 Варна Стоянка Георгиева

2019-09-11 18:03:18 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Георгиева, съгласно правилата на рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ можете да зададете въпрос или да се информирате по зададени вече въпроси относно прилагането на нормативните актове, за които компетентната администрация е Министерството на труда и социалната политика. Експертите не отговарят на изразени становища, мнения и предложения, коментари, несъдържащи конкретен въпрос, както и на обидни или нецензурни изрази и др. В случай че желаете да сигнализирате за некоректно отношение от страна служител на териториална структура на Националния осигурителен институт или проблем, следва да се обърнете по компетентност към Националния осигурителен институт. Моля да имате предвид, че с цел защита на личните данни, в изпратеното от Вас изложение бяха заличени посочените имена на Вашата майка и телефонен номер. (ТЛ)

2019-09-03 21:40:05 - Данаила Войнова
Здравейте, Майка съм на дете със степен на увреждане 85% с чужда помощ. Детето посещава масово училище със социален асистент в рамките на учебното време. Социалнят асистент е на трудов договор одобрен от общината. Бях личен асистент на детето си до 31.08.2019 г. Кандидатствах за лична помощ и получихме 135 часа месечно. Мога ли да бъда личен асистент на детето си в остатъка от предоставените за лична помощ часове в които детето не е ангажирано със социалния асистент ? Има ли дублиране на услугата личен асистент със социален асистент ?

2019-09-09 17:51:57 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Войнова, моля да поставите въпроса си по компетентност към рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:38 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:51:20 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:36 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:50:51 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:36 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:51:06 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, на поставения въпрос вече е отговорено. (ТЛ)

2019-08-31 07:18:29 - Снежана Димитрова
Здравейте! Съпругата на брат ми му е личен асистент. Не полага грижи за него, седмици е сам и безпомощен. Как да му помогна.

2019-09-09 17:50:15 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Димитрова, за неизпълнение на поети ангажименти от личния асистент следва да информирате работодателя на личния асистент за предприемане на съответните действия по компетентност. За консултиране за възможностите за ползване на други подходящи социални услуги следва да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на Вашия брат. (ТЛ)

2019-08-26 15:59:05 - Павлина Петрова
1.В образеца на трудовия договор, който трябва да се сключи с потребител за включване в механизма лична помощ -Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. като основание за сключване на трудовия договор е посочен чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда. Съгласно чл.5, т.3а от Наредба №5/25.12.202г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда - Уведомлението (приложение № 1) съдържа: а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда. В приложение № 1 от същата Наредба такъв код за основание за сключване на трудов договор не съществува. Моля, дайте спешни указания, тъй като от 01.09.2019г. личните асистенти трябда да бъдат назначени. Моля за указания, ако до 01.09.2019г. поради липса на указания от Ваша страна за назначаването, не се назначи л.асистент, а съгласно указания на НОИ трудовите договори се сключват само и винаги от 1 число на месеца, кой ще поеме предоставянето на услугата и разходите. 2.Какво се случва с потребител, който има право за включване в механизма, а не е подал заявление за включване. Пректратява ли се трудовият договор, който е сключен по ПМС 344 или се подновява със срок до 31.12.2019г.

2019-08-27 13:58:21 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-26 15:58:37 - Павлина Петрова
1.В образеца на трудовия договор, който трябва да се сключи с потребител за включване в механизма лична помощ -Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. като основание за сключване на трудовия договор е посочен чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда. Съгласно чл.5, т.3а от Наредба №5/25.12.202г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда - Уведомлението (приложение № 1) съдържа: а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда. В приложение № 1 от същата Наредба такъв код за основание за сключване на трудов договор не съществува. Моля, дайте спешни указания, тъй като от 01.09.2019г. личните асистенти трябда да бъдат назначени. Моля за указания, ако до 01.09.2019г. поради липса на указания от Ваша страна за назначаването, не се назначи л.асистент, а съгласно указания на НОИ трудовите договори се сключват само и винаги от 1 число на месеца, кой ще поеме предоставянето на услугата и разходите. 2.Какво се случва с потребител, който има право за включване в механизма, а не е подал заявление за включване. Пректратява ли се трудовият договор, който е сключен по ПМС 344 или се подновява със срок до 31.12.2019г.

2019-08-27 13:58:04 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Петрова, моля да поставите въпроса си по компетентност в рубрика „Интеграция на хората с увреждания“. (ТЛ)

2019-08-23 10:50:36 - Венета Козарева
Здравейте, по коя сметка се превеждат таксите за социални услуги. Сметка и вид плащане. Община Баните.

2019-08-23 16:00:44 - Дирекция "Социално включване"
Уважаема госпожо Козарева, за информация във връзка с поставения въпрос следва да се свържете с Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика на е-mail: saf@mlsp.government.bg, тел.: 02/81 19 681. (ТЛ)  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България