Категории:


Към категориите

2020-01-23 15:24:19 - Красимира Марвакова
Искам да подам сигнал. От сайта Ви не може да се изтегли Приложение №5, заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл.7 от ЗСПД

2020-01-23 16:51:57 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Марвакова, Моля, всички въпроси, свързани със Закона за семейни помощи за деца, задавайте в рубриката по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството".

2020-01-23 12:19:21 - Теодора Иванова
Здравейте! Детето ми е с ТЕЛК 50% и искам да попитам освен месечната помощ, имаме ли право и на детски надбавки, които до момента не сме получаваме никога, поради по-високите ни доходи на член от семейстовото?

2020-01-23 16:46:01 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Иванова, Въпросът Ви е за рубриката "Подкрепа за детето и семейството". Моля да го зададете там.

2020-01-20 20:20:01 - Боян Велев
Извинете, какво се случва с месечната финансова подкрепа за хората с увреждания за януари '20, получавана от ДСП? Отново има забавяне, като миналата година януари. Отново ли ще се чака до 20 февруари? В началото на всяка година едно и също ли ще е? Или са измислени някакви нови бюрократични "улеснения", като подаване наново на документи?

2020-01-21 09:53:37 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Велев, Моля, всички въпроси, свързани със Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, задавайте в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2020-01-20 09:05:26 - Николай Терзийски
Вярно ли е че интеграционните добавки са спрени за този месец и каква е причината?

2020-01-20 10:56:28 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Терзийски, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-19 14:24:55 - Рачо Москов
Здравейте Господа , искам , да попитам защо се бавят социалните за лекарства в Плевен. РАЧО МОСКОВ МОСКОВ от България град Плевен улица Кожухарска чешма 65.

2020-01-20 10:55:53 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Москов, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-19 10:24:17 - Руслана Стоилова
Кога ще бъдат исплатени интеграционните помощи за месец януари 2020 г

2020-01-20 10:55:11 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Стоилова, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-17 14:01:16 - Любомир Иванов
През 2019г получавах месечна помощ от 75лв +24лв, общо 99лв. От януари месец 2020г отново помощта е 75лв. Със телк 50% съм, не получавам пенсия. Ще има ли отново 24лв повече или социалните не са ме уведомили при обновяване на документите. Благодаря Ви.

2020-01-20 10:54:21 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Иванов, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-16 13:33:03 - МАЯ АНТОВА
ИМА ЛИ ПРАВО НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЛИЦЕ ЯВИЛО СЕ НА ТЕЛК НА 06,06,2019Г. НО ОТ НОЙ ОБЖАЛВАТ И ПРЕД НЕЛК ЩЕ СЕ ГЛЕДА НЕГОВОТО СТАНОВИЩЕ НА 07,04,2020Г ЗА ТОЗИ ПЕРИОД ПОЛАГА ЛИ МУ СЕ НЕЩО ОСВЕН МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ ОТ 130 ЛВ

2020-01-17 10:51:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Антова, Отпускането на социална помощ по Закона за социално подпомагане е обвързано с конкретни условия и изисквания, свързани както с доходното състояние, така също и с имущественото и здавословното състояние, семейното положение, възрастта и др. Ако те са изпълнени няма пречка да бъде отпусната и помощта. За целта е необходимо да се подаде заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес, където можете да получите и подробна консулатция по Вашия случай. Обръщаме внимание, че не е възможно да се направи преценка за правото на помощ дистанционно. Затова е предвидено провеждането на социална анкета и компетенции за това имат само социалните работници от съответната дирекция. Що се отнася до получаването на месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, моля, задайте въпроса си в рубриката по компетентност - "Интеграция на хората с увреждания".

2020-01-16 13:14:49 - Галина Динкова
На коя дата се изплащат добавките към пенсията за хора с увреждания?

2020-01-17 10:43:30 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Динкова, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля, задайте го в рубриката по компетентност - "Обществено осигуряване".

2020-01-16 08:17:00 - Иванка Антонова
Здравейте! На баща ми, който има ТЕЛК решение-безсрочно, му изтичаат социалните придобивки за инавалидност м.01.2020 г. Какво трябва да направи за да ги получи отново. Той е на 75 г.

2020-01-16 10:34:25 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Антонова, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-15 12:15:00 - Иванка Цанкова
Аз съм с над 70%инвалидност,придвижвам се с помоща на канадки,трудно ми е придвижването с обществен транспорт.В нашата община той е ограничен и ако се наложи по спешност да пътувам,трябва да търся транспорт.Не работя,не уча и не съм над 90%,т.е нямам право на целева помощ от 1200 лв,та кое ме прави по-маловажна?

2020-01-16 10:32:56 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Цанкова, Моля всички въпроси, коитоса свързани правата Ви като човек с увреждания, поставяйте в рубриката по компетентнос - "Интеграция на хората с увреждания".

2020-01-14 14:16:44 - Кристина Младенова
Здравейте, наскоро претърпях злополука и си счупих бедрена кост, в следствие на което се наложи поставяне на пирон и винтове. Въпроса ми е, мога ли да кандидатствам за отпускане на помощи?

2020-01-16 10:30:21 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Младенова, Препоръчваме Ви да се свържете с колегите от дирекцията "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес. След като се запознаят подробно с Вашия случай, те ще Ви дадат указания за реда, по който можете да получите еднократна помощ, ако са налице основанията за това. Също така можете да получите консултация и от колегите от Фонд "Социална закрила" за отпускане на помощ от Фонда. Информация за контактите можете да намерите на сайта на Министерството.

2020-01-13 21:25:08 - Милена Тодорова
Здравейте. Аз съм с дете с телк 60% без чужда помощ с диагноза епилепсия. Доплащам за двата медикамента, които приема заради болестта си. Имам ли право на помощи за транспортни?

2020-01-14 09:43:40 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Тодорова, Моля да зададете въпроса си в рубриките по компетентност - "Подкрепа за детето и семейството" и "Интеграция на хората с увреждания".

2020-01-12 11:31:35 - Юлия Николова
Има ли добавка за старост към пенсията за трудов стаж и от каква възраст?

2020-01-13 13:53:34 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Николова, Моля да зададете въпроса си в рубриката по компетентост - "Обществено осигуряване".

2020-01-12 10:23:39 - Николай Иванов
Здравейте, жена ми я осигуряват на 800лв., мене на минималната работна заплата. Класираме ли се за детски надбавки (за дете до 18г) или да не подаваме изобщо документи?

2020-01-13 13:51:58 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Господин Иванов, Въпросът Ви е за рубриката "Подкрепа за детето и семейството". Моля да го зададете там.

2020-01-10 22:44:33 - Елена Паланква
Инвалид съм 100% първа група с чужда помощ Кандидатствах по ЗХУ ЗА АСИСТЕНТ Трябваше да се о ткажа от чуждата помощ От януари влиа в сила Когато на 7-ми исках да тегля пенсията-тя не е преведена От соц .служба в гр Разлог ме гледат като извънземно ,че и други са се оплакали ,шефа се обажда в НОИ ими казва нищо не се губи ще я пратят със запис. Бихте ли казали защо и точно след Нова година и уж помощ за инвалиди ,а спират и без това голямта ми пенсия

2020-01-13 13:50:54 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Паланква, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с уверждания". Моля да го зададете там по компетентност.

2020-01-09 09:07:55 - Веселина Иванова
През октомври 2018г. , бащата на дъщеря ми почина в САЩ. Там е от 2000г. Дъщеря ми е студентка, редовна форма на обучение. За съжаление не можем да докажем трудов стаж на баща и в България. Има ли право да получава персонална пенсия,необвързана с трудов стаж, докато учи,но не повече от 26 г.? Вече година и три месеца търсим отговора.

2020-01-09 10:09:20 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Иванова, Моля да зададете въпроса си в рубриката "Обществено осигуряване" по компетентност.

2020-01-09 08:33:42 - Даниела Тошева
Здравейте, дядо ми тази година ще навърши 100 години и до 31.12.2019 г. беше по програма от социалното министерство и идваше жена за 4 часа, да му помага при нужда. Но от 01.01.2020 г. тази програма е приключила. Бих искала да попитам дали и кога се очаква отново подобна програма, за да може да се включи отново и той? Благодаря за отделеното време!

2020-01-09 10:13:26 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Тошева, Въпросът Ви не е за тази рубрика. Моля да го зададете в рубриката по компетентност "Социални услуги".

2020-01-08 14:08:26 - Хава Тупева
Здравейте, имам въпрос към вас с молба да получа точен и ясен отговор. Какъв е размера на месечната финансова подкрепа, която се полага на лице с ТЕЛК 100% с чужда помощ, което получава пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Баща ми е болен 72 годишен и му е определена по чл.70. т3 от ЗУХ 87лева. което смятам, ченее редно. защото е 100 инвад

2020-01-08 17:08:51 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Тулева, Въпросът Ви е за рубриката "Интеграция на хората с увреждания". Моля да го зададете там.

2020-01-07 12:36:27 - В.Милева
Здравейте! Бих искала да попитам следното: жена на 55 години, претърпяла инсулт, минала е на ТЕЛК, освидетелствана е с 74%, нямам достъп до документите й и не съм сигурна дали има трудов стаж и колко е, ако има такъв. Основният ми въпрос е дали има право на някаква социална пенсия и какво трябва да направя след като заверя решението на ТЕЛК?

2020-01-07 12:49:07 - Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи"
Госпожо Милева, Вашият въпрос е за рубриката "Обществено осигуряване" по компетентност. Моля да го зададете там.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България