Бисер Петков: Новата методика за пенсиите обвързва по-добре техния размер с осигурителния принос


Бисер Петков: Новата методика за пенсиите обвързва по-добре техния размер с осигурителния приносИнтервю за „Тази сутрин“, бТВ

 

Водещ: Със социалния министър Бисер Петков ще си говорим как ще бъдат изчислявани новите пенсии, но и за новия метод за оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания. Здравейте.

 

Бисер Петков: Здравейте.

 

Водещ: Знаехте ли, че ще се стигне до ситуация, при която ще има ощетени хора, за да се предотврати това толкова много хора да се почувстват угнетени, ощетени от реформата за новите пенсии и начина, по който те ще бъдат отпуснати?

 

Бисер Петков: Такива разчети и анализи бяха правени още когато беше приета промяната в Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Става дума за отпадането на 3-те най-добри години от последните 15 преди 1997 г. Именно заради факта, че за част от пенсионерите данните и разчетите показваха, че той ще бъде неблагоприятна промяна, се отложи влизането в сила за началото на 2019 г. Промяната беше приета през 2015 г. След като актуалният анализ на НОИ показа, че все още има голям брой пенсионери, които ще бъдат негативно засегнати от тази промяна, се взе и това решение.

 

Водещ: Хората да могат да решат по кой начин да се пенсионират. Да останат двете формули, най-просто казано. Все пак процентът на хората, които ще бъдат засегнати негативно от тази промяна не е ли прекалено висок, така че да не се предвиди друг начин на изчисляване?

 

Бисер Петков: Оценката на ситуацията наложи тази промяна и спешна законодателна инициатива, като днес ще се гледа законопроектът в Комисията по труда и социалната политика в парламента. От друга страна стоеше тезата, че това са приети промени през 2015 г. Имало е един 3-4-годишен срок до тяхното влизане в сила. Много хора са съобразили своето поведение именно с това, че влизат тези промени от 2019 г. и в името на предвидимостта и стабилността на пенсионната система не беше направена по-рано такава промяна.

 

Водещ: Основната идея за това, че много хора може би са злоупотребили с осигуровките си или с това, на което са се осигурявали като база за тези години, които говорим. Нямало ли е начин да бъдат проверени кой злоупотребява и кой не, за да няма хора, които се чувстват ощетени или трудът им е ограбен?

 

Бисер Петков: Допусканите злоупотреби, които ги има в системата, коментирани са и по други случаи, не са основната причина за тази промяна. Тя беше направена в името на това да се обвърже размера на пенсията по-тясно с осигурителния принос на лицето през неговия трудов живот. И на следващото място – да се улеснят хората. Намирането и представянето на документи за 3 от последните 15 преди 1997 г. затруднява повечето пенсионери. С промяната се даваше възможност на база на данните от Регистъра на осигурените лица пенсията да се изчислява, без да се ангажират допълнително хората с намиране и представяне на тези документи.

 

Водещ: Но се стигна до това премиерът да трябва да разрешава ситуацията в една извънредна среща между Вас и синдикатите. Вие ли настоявахте за отпадането на тези 3 златни години и единствената цел била ли е за спестяване на пари, както казва Ивайло Калфин?

 

Бисер Петков: Аз мисля, че от думите на г-н Калфин стана ясно, че това е предложение на Консултативния съвет по пенсионна реформа, който изготви цялостния законопроект, който беше приет през 2015 г. Тук не става дума за лично настояване. Позицията на НОИ беше в подкрепа на отпадането на тези 3 години със съответните аргументи, които коментирахме.

 

Водещ:  Колко пари щяха да се спестят?

 

Бисер Петков: Тук няма съществени финансови ефекти дали ще се изчислява по новата или по старата формула. Анализът, който предостави НОИ, беше, че за 2019 г. икономията, ако така можем да я наречем, е 9 млн. Това е пренебрежимо малко на фона на общия разход за пенсии, който е около 10 млрд. годишно.

 

Водещ: Оттук нататък този проблем е решен. Днес ще се гледа в комисия в Народното събрание най-вероятно и законът ще бъде променен. Оттук нататък хората как ще могат да се пенсионират?

 

Бисер Петков: Ако законопроектът бъде приет и влезе в сила, хората ще имат право да избират по коя методика ще им бъде изчислена пенсията. Това трябва да става едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

 

Водещ: Те сами ще могат ли да изчислят кой от вариантите е по-удачен за тях?

 

Бисер Петков: Те ще бъдат подпомогнати в този избор, както това е ставало и досега. От няколко години НОИ има разработена електронна услуга, която е много популярна за изчисляване на прогнозния размер на пенсията. Коментарите, които имаше по медиите, включително и във Вашето студио, за изчислението на тази услуга, именно се базираха на тази възможност. Тя ще бъде запазена от НОИ и хората, въвеждайки си данни преди 1997 г., защото това е техен избор на база документи, с които НОИ не разполага, могат да направят информиран избор. Да заявят дали искат пенсията им да бъде изчислена по старата формула или по новия ред на база на дохода след 2000 г.

 

Водещ: Това достъпно ли е за тях? Има ли възможност те да се объркат или подведат, изчислявайки си пенсията прогнозно по едната или по другата формула?

 

Бисер Петков: Да, услугата е достъпна, ползва се. Достъпът е с ПИК – персонален идентификационен код, издаван от НОИ и ЕГН. Имаме уверенията на НОИ, че ще бъде възстановена тази услуга, за да могат хората да бъдат подпомогнати в своето решение.

 

Водещ: В някои от случаите разликите бяха обаче драстични. Ако пенсията по старата формула би трябвало да бъде около 500 лв., по новото изчисление тя падаше на 200 или под 200 лв. Ако има хора, които са си подали документите и би трябвало да получат по-ниската стойност, сега могат ли да подадат документите наново?

 

Бисер Петков: Да, изрично в текста на законопроекта, който днес ще бъде разглеждан в социална комисия, е даден един 6-месечен срок от влизане в сила на закона, хората, на които им е отпусната пенсия по новия ред, подали са заявление, което се разглежда, да могат в този срок да заявят наново изчисляване на пенсията по стария ред. За тях също е предвидено да не бъдат в неравнопоставеност спрямо тези, които тепърва ще се явят.

 

Водещ: Тези, които са си подали документите оттук нататък трябва да го направят още веднъж с допълнително заявление, така ли?

 

Бисер Петков:  Това отново е правна възможност, която законодателят ще предостави. Ако те преценят, биха могли, в 6-месечен срок от влизане в сила на закона, ако вече имат отпусната пенсия по новите правила или са подали заявление, по което вече тече производство, те да заявят желанието си пенсията им да бъде изчислена по стария ред.

 

Водещ: Великденски добавки ще има ли? В какъв размер и на колко души ще се полагат?

 

Бисер Петков: Да, правителството прие решение, с което осигурява средства в размер на 53 млн. лв. за изплащане на великденски добавки към априлските пенсии. Над 1,3 млн. пенсионери ще имат право на тази добавка. Изплащането на добавките започва с изплащането на априлските пенсии от 8-и април, когато ще бъдат преведени по сметки на хората, които получават парите си по банков път, а до 22 април - изплащането по график чрез пощенските станции.

 

Водещ: Предполагам проследихте скандала в Силистра с отпускането на по-високи пенсии. Това стара практика ли е? Вие сте бил шеф на НОИ дълго време и може би знаете. Само локално ли може да се случи такава манипулация на документи или тя стига по веригата и са замесени хора и в София?

 

Бисер Петков: Нека изчакаме резултатите от разследването, което тече в момента по този случай, за да видим наистина точно какви са били действията на служителите на териториалното поделение на НОИ в Силистра. Аз не бих могъл да обобщавам, че това е обща практика. Разкрита е такава схема в едно от териториалните поделения, което само по себе си предполага засилване на контрола. И в момента има няколко контроли в отпускането на пенсиите. Случаят показва, че и тази система може да бъде пробита.

 

Водещ: Пробивът къде е в тази система?

 

Бисер Петков: Доколкото съм запознат с конкретния случай в Силистра това е именно в предоставянето на документи с невярно съдържание и възприемането им от служители в системата.

 

Водещ: Да продължим с другата тема, която е новата методика за оценка на индивидуалните потребности на хората, които трябва да получат личен асистент. Основната критика е, че тези критерии са прекалено субективни.

 

Бисер Петков: Бяха положени много усилия при разработването на методиката и на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания това да бъде методика, базирана на нов за нашата практика подход – био-психо-социален, на база, на който е и съвременния подход в оценка на функционалността, уврежданията и здравето на хората, това е методология, която се прилага от Световната здравна организация.

 

Водещ: Тази методология започва сега от 1 април?

 

Бисер Петков: Да, на база на тази методология е разработен формуляра, по който служителят, който е водещ случая, прави цялостно обследване на човека с увреждане.

 

Водещ: Какви са неговите потребности в средата, в която се намира?

 

Бисер Петков: Какви са неговите затруднения, които той среща в живота си от това, че има функционален дефицит и съответно обкръжаващата среда е предпоставка това да не позволява пълноценното му включване в живота.

 

Водещ: Най-различни критерии, които ще бъдат взети предвид, за да се получи оценката.

 

Бисер Петков: Точно така. Много въпроси в различни области, които се попълват на база на формуляра за самооценка. Първо самото лице или негов законен представител трябва да попълни формуляра за оценка. На тази база служителят, който бъде определен за водещ на случая от съответната дирекция „Социално подпомагане“ и специализираните отдели, които са създадени за това, ще попълни този формуляр. Самият отдел ще стигне до заключенията и подкрепата, на която има право това лице.

 

Водещ:Да кажем кой има право да поиска такава оценка и за какво ще служи тя.

 

Бисер Петков: Съгласно Закона за хората с увреждания всяко едно лице с увреждания може да поиска такава оценка, като подаде заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по неговия настоящ адрес. Тази оценка ще служи като вход за ползване на права, които Законът за хората с увреждания дава на тези лица, както и Закона за личната помощ. Тук искам да направя важното уточнение, че хората с увреждания, които вече получават месечната финансова подкрепа, която се изплаща от 1 януари тази година – това са над 620 000 лица с увреждания по данни на АСП към момента, не е необходимо да подават заявления за извършване на индивидуална оценка, защото те ще продължават да получават тази месечна финансова подкрепа. Тя не отпада и не е обвързана със задължение да се минава последващо през индивидуална оценка. Имаше преходна разпоредба в закона, която даваше тази възможност. Ако те имат други потребности, ние очакваме, че най-вече хората с нужда от лична помощ ще заявят желанието си да им бъде извършена такава индивидуална оценка. Тук искам да подчертая, че хората, които имат право на лична помощ съгласно Закона за личната помощ, в първите две години от неговото прилагане – 2019-2020 г., са ограничени до няколко групи, които са със степен на увреждане респективно трайно загубена работоспособност над 90% и право на чужда помощ, по отношение на децата е дадена възможност - децата, които са с право на чужда помощ и над 50% и тези, които са над 90%.

 

Водещ: Има ли пари, които ще бъдат изтеглени от сметките на хората, от тези, които получават в момента, за да могат да се прехвърлят към общините, за да се ползват за лични асистенти. Става въпрос за деца с 90 или над 90% увреждане. И тези 900 лв., които получават сега, от нея колко пари ще бъде отделена за личната помощ?

 

Бисер Петков: Да, това е съществено да се уточни, за да бъдат хората информирани, когато кандидатстват за едно или друго право. Съгласно Закона за личната помощ, когато лицата имат право на лична помощ и подадат заявления да им бъде осигурен асистент, с който да се сключи съответния договор между общината и асистента, те трябва да дадат съгласието си, ако получават тази месечна семейна помощ по член 8д по Закона за семейните помощи за деца, че са съгласни до 380 лв. – това е частта от тези 930 лв., за които говорите, които от началото на 2017 г. бяха увеличени и се получават от родителите на деца с най-висока степен на увреждания, да бъдат прехвърлени към общината за заплащане частично на личната помощ.

 

Водещ: Това означава, че те ще получават по-малко, те трябва да го знаят това нещо и да им е ясно.

 

Бисер Петков: Това са средства, които така или иначе са предвидени под формата на пари при финансиране на асистентската услуга. Сега тази услуга ще се предоставя в натура, личният асистент ще се осигурява. За да няма двойно финансиране за едно и също, е предвидено това в Закона за личната помощ. Както по  отношение на възрастните лица с увреждания, които получават добавка за чужда помощ по силата на Кодекса за социално осигуряване – около 95 лв., също би следвало да дадат съгласие тази сума да се превежда на общината, за да може да се финансира част от услугата лична помощ.

 

Водещ:До колко хора с увреждания ще стигне тази подкрепа?

 

Бисер Петков: Финансовата подкрепа вече се изплаща от 1 януари на над 620 000 души. Очакваме данните и за месец март от АСП и вероятно броят ще бъде по-висок. По отношение на правото на лична помощ нашите оценки са, че между 80 000 и 90 000 лица ще имат право на лична помощ. Това е въпрос на личен избор дали ще упражнят правото си, тук могат да се правят само оценки. Ще видим, след като започне прилагането на процеса, колко от тях ще направят този избор да заявят желанието си да бъдат оценени.

 

Водещ:Докога трябва да продължи оценяването и кога ще започнат да получават личната помощ?

 

Бисер Петков: Оценяването няма краен срок. Започва от 1 април. На този ден са подадени 177 заявления декларации за извършване на оценка. Няма краен срок. По отношение на Закона за личната помощ е записано, че тя ще се финансира и предоставя от 1 септември. Това обаче не означава, че това е краен срок за лицата да подадат заявление, за да бъдат оценени. Винаги, когато имат потребност, след като им изтече срокът на ТЕЛК-овото решение, или ако има промяна в потребността им, те могат да заявят отново желанието си да бъдат оценени.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin