Бисер Петков: Исканията на майките на деца с увреждания се удовлетворяват


Бисер Петков: Исканията на майките на деца с увреждания се удовлетворяват„Още от деня“, 15.11.2018 г.

 

Водещ:  Здравейте, вие сте  с „Още от деня“, предаването  за  новини, анализи и коментари.  В дните  на протести на обидени майки, на гневни хора от високите цени и ниските доходи,  говори социалният министър Бисер Петков. Здравейте!

 

Бисер Петков: Здравейте.

 

Водещ: Пореден ден на недоволство под прозорците ви. Към обидените  майки  се  прибавиха и недоволните  от високите цени и ниски доходи. Как ще успокоите хората или ще чакате докато студа  и зимата да  ги прибере в домовете им?

 

Бисер Петков: Проблемите и исканията на майките се удовлетворяват. Знаете, че правителството предприе законодателни инициативи, с които да се гарантират правата на хората с увреждания. Вчера беше приет на второ четене проектът на Закон за хората с увреждания във водещата социална комисия в парламента. Подготвен е проектът на Закон за социалните услуги, с който целим да приобщим хората към обществото, да улесним достъпа им за упражняване на права. Подготвен е и проект на Закон за личната помощ от екипа на омбудсмана. Вече е приет Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Това е все ново законодателство, което е адресирано към една по-добра регламентация, към гарантиране правата на хората с увреждания. С това законодателство се удовлетворяват и основните искания на майките на деца с увреждания. Правителството не чака, а действа.

 

По отношение на останалите искания на протестиращите относно покачване на цените на някои от горивата, говоря за тези, които се употребяват за отопление в бита, правителството възнамерява и вероятно следващата седмица ще бъде прието решение, с  което на всички, които получават целеви помощи за отопление, ще бъдат изплатени допълнително по 100 лв., с което да се компенсира увеличението на цените на някои горива – твърдо гориво, дърва, въглища. По този начин ще бъде компенсирано и другото увеличение, резултат от това, наблюдавано по стоковата верига. Това са конкретни действия, които адресират исканията на протестиращите.   

 

Водещ: Вие сте социален министър, имат ли основание хората да са недоволни, автентичен ли е гневът им или политически инспириран?

 

Бисер Петков: Аз познавам по-добре исканията на майките на деца с увреждания, защото с тях сме провели десетки срещи. Когато има конкретни искания, правителството може да предложи конкретни решения. Този протест на майките, който върви години наред, но от месец юни придоби по-нови форми, тези искания по същество намират отговор.

 

Водещ: Не, не намират, затова и майките все още са навън. Така или иначе решението не е във Вас и не очаквам отговор за оставката на Валери Симеонов конкретно от Вас. Въпросът обаче е друг. Вчера на Вашето място беше президентът на КНСБ Пламен Димитров, с когото обсъдихме, че над 2 милиона българи  живеят в бедност, над 800 000 от работещите  са  бедни. Как се чувствате понякога? Като министър на  социалното  равенство или на социалното неравенство? Много говорим в последните дни за Бюджет 2019, че това е най-щедрият бюджет, който ГЕРБ е правил? Затваряте ли ножицата на социалното неравенство в този бюджет?

 

Бисер Петков: Бюджетът на държавата за следващата година наистина предвижда един съществен ръст на така наречените социални разходи.  Предвидено е с 9,8% да нарасне минималната работна заплата и от настоящите 510 лв. да стане 560 лв. от началото на следващата година. Предвидени са и разходи, с които да се подкрепят социално слабите, както  наричаме най-уязвимите групи от обществото. Фокусът в бюджета на МТСП, както и най-големият ръст, е по отношение на политиките за хората с увреждания. Бюджетът включва допълнително 150 млн. лв. в тази сфера. В консолидирания държавен бюджет мерките и политиките за подкрепа на хората с увреждания, включително и винетните стикери, които се предоставят безплатно, възлизат на 750 млн. лв. Ако към тази сума се прибавят и средствата за изплащане на инвалидни пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване, които превишават 1,7 млрд. лв., се получава един значителен ресурс. През 2019 г. е предвидена и увеличаване на средствата за енергийно подпомагане с 40 млн. лв., което е 50% ръст спрямо сегашния бюджет. Тези помощи се получават от около 200 000 българи, чиито доходи не позволяват да си осигурят отопление и затова държавата ги подпомага с определени суми. Тази година месечната сума беше 74,83 лв. за пет месеца за целия отоплителен сезон. За да се компенсира ръста в цените на някои от използваните източници за отопление, правителството още тази година ще компенсира това с допълнителни суми. Това са мерки, които целят да подпомогнат социално слабите. По друга линия бюджетът предвижда и един съществен ръст в трансферите за общините за финансиране на социалните услуги, които са държавно делегирани дейности. За следващата година е предвидено за тази цел да се изплатят 260 млн. лв. което с 30 млн. повече от сумата за тази година. Това  са конкретни мерки и политики, които адресират този проблем за неравенството, но той не може да бъде разрешен с един бюджет.

 

Водещ:  И икономистите, и НСИ отчитат много по-бърз ръст на цените в сравнение с покачването на доходите. Усещането за тези увеличения някак си се губят. Давате 40 лв. коледни добавки на най-бедните пенсионери. В същото време някой ще каже, че се хвалите с над 2 млрд. лв. излишък. Защо само 40 лв.?

 

Бисер Петков: Не бих се съгласил с първата част на Вашия въпрос с констатацията, че цените превишават ръста на доходите. Данните на статистиката категорично показват, че за последната година средната работна заплата, която за трето тримесечие е 1117 лв., превишава средната заплата за миналата година със 7,8%. Ръстът на цените за този период е доста по-малък. Имаме изпреварващ ръст на доходите, но той не е толкова значителен, за да може да промени коренно ситуацията.

 

По отношение на коледните добавки правителството следва политика на подпомагане на по-бедната част от пенсионерите с еднократни допълнителни суми, които се изплащат преди двата най-големи празника, като и за Великден, и за Коледа са предвидени в един и същи размер. От 7-и декември, когато започва изплащането на декемврийските пенсии, 1,29 млн. пенсионери ще получат тази еднократна допълнителна сума към пенсиите си. Това са 60% от пенсионерите в България, които са около 2,17 млн. Това вече е една регулярна подкрепа, която се реализира благодарение на по-добрата събираемост и на осигурителни вноски. Държавата събира както данъците, така и осигурителните вноски с по-голяма ефективност.

 

Водещ:  Другата много важна група са майките. Тези дни се заговори, че ще питаме ЕК дали да отпадне отпуск, който се натрупва по време на майчинство. Има прецедент - в Румъния има такъв съдебен случай. Работодателите веднага се възползваха и казаха, че ще настояват за това. Вие какво казвате? Това не е ли отстъпление от някакви социални придобивки?

 

Бисер Петков: Искам да поясня, че решението на съда на Европейския съюз по делото „Дицу“, както е известно, защото това е конкретен казус, по който румънски съд е изпратил преюдициално запитване до съда на Европейския съюз, който има право да тълкува директивите, съответно казва, че неползването на отпуск за времето на родителски отпуск, не е нарушение на директивата. Това по никакъв начин не задължава България да промени своето трудово законодателство. Факт е, че България има най-щедрото законодателство по отношение на отпуска за майчинство. Отпускът за бременност и раждане е с продължителност 415 дни, за който на осигурените лица се изплаща обезщетение, което е 90% от дохода.

 

Водещ: Има ли идеи в управляващите това да бъде променено?

 

Бисер Петков: Не, няма такива намерения. Отново казвам,  че решението, което цитирате, не задължава България. Българското законодателство предоставя по-благоприятни условия от минималните стандарти, които европейската директива гарантира.

 

Водещ: Споменахме в началото на разговора за майките на деца с увреждания. Вчера законът беше приет на второ четене в социална комисия. 150 млн. лв. ще бъдат отпуснати, но още в началото, когато водихте разговорите, майките казаха, че не винаги става въпрос за пари. Понякога става въпрос дори за работеща асистентска програма. Готвите Закон за социалните услуги. Какво ще пише в него, ще отговорите ли на очакванията на тези майки?

 

Бисер Петков: Законопроектът за хората с увреждания, който беше единодушно подкрепен вчера на второ четене в социална комисия, е първият от трите законопроекта, които имат за цел да решат проблемите на хората с увреждания. Следва законопроектът за личната помощ, който по същество е законопроектът за асистентската подкрепа на тези, които се нуждаят и имат нужда от подкрепа.

 

Водещ: Въпросът е колко ефективни мерки залагате вътре, а не просто на някакви хора в нужда се полагат едни консумативи?

 

Бисер Петков: Аз мисля, че с този пакет от закони се търси едно комплексно решаване на проблемите на всички хора с увреждания. Базовият закон е Законът за хората с увреждания. Той гарантира упражняването на всички права, които Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България, им дава. Там са всички области и средства на подкрепа, не само месечната финансова подкрепа, която се увеличава чувствително за хората с трайни увреждания, но също така този законопроект регламентира две национални програми. Едната, от които е за подпомагане на работодателите, които  ще наемат хора с увреждания, да оборудват работните места, да осигурят достъп. Същевременно този законопроект акцентира върху трудовата интеграция, защото това е истинският начин, по който тези хора могат да бъдат приобщени. В същото време регламентира и национална програма за достъпна среда, за достъпност на жилищата и лична мобилност, а и много други права са в този законопроект. Законопроектът за личната помощ адресира проблема на една по-малка част от хората с увреждания, тези, които са в най-тежко състояние и се нуждаят от асистентска подкрепа.  Законопроектът за социалните услуги, чието обществено обсъждане приключва днес и се надявам, че в следващите една-две седмици ще може да бъде разгледан в Министерски съвет, на практика дава  инструмента, с който тези хора могат да упражняват правата си, инструмента на овластяване, на превенция от социално изключване, от който риск са застрашени част от тези хора. Това е един пакет от законопроекти, които вярвам, че българският парламент ще подкрепи единодушно и по този начин ще имаме една реформа по отношение на хората с увреждания.

 

Водещ:  Премиерът днес каза, че ще има рокади в кабинета, но те сега не са на дневен ред. Притеснявате ли се?

 

Бисер Петков: Отдавна съм спрял да се притеснявам за моето място в кабинета. Изцяло съм се концентрирал в това, което правим, да го постигнем, а решението е на премиера.    

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin