Бисер Петков: По-висок таван на пенсиите и повече помощи за отопление


Бисер Петков: По-висок таван на пенсиите и повече помощи за отоплениеБНТ 1, Сутрешен блок, 16.10.2018г.

 

Водещ: По-високи пенсии, но и повече удръжки за работещите. Това е заложено в разчетите за общественото осигуряване през 2019 г. Числата бяха одобрени вчера от надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Бюджетът на общественото осигуряване продължава пътя си към Министерския съвет и Народното събрание. Ние пък продължаваме темата със социалния министър Бисер Петков. Добро утро.

 

Бисер Петков: Добро утро.

 

Водещ: Конкретно за тавана на пенсиите да Ви попитам, че си удряме леко главите в този таван. Първо беше обещано да отпадне таванът за всички пенсии, после отпадна темата за отпадането на тавана. Сега от догодина, г-н министър, за всички новоотпуснати и стари пенсии ли се вдига или как? Въведете ни в това. Обяснете ни.

 

Бисер Петков: Действащата норма в Кодекса за социално осигуряване, в параграф 6 от преходните разпоредби, предвижда таванът да отпадне за пенсиите, отпуснати след 2019г., а за отпуснатите до края на 2018 г. – да се повиши на 40% от максималния осигурителен доход. В приетия вчера и одобрен от Надзорния съвет на НОИ проект на закон за бюджет за следващата година е предложена промяна, която предполага запазване на тавана за всички пенсии, като се повишава размерът на този таван, определя се на 40% от максималния осигурителен доход. Това ще стане от 1 юли следващата година и понеже е предвидено максималният осигурителен доход да се повиши от 2600 лв. на 3000 лв. - таванът на пенсиите от 1 юли 2019 г. ще стане 1200 лв., а до 1 юли ще бъде 910 лв. Така че таванът остава, но се повишава от 1 юли следващата година за всички пенсии.

 

Водещ: Добре, уточнихме го за пенсионерите, на които им предстои да се пенсионират. Защо отпадна отпадането на тавана? Все пак е въпрос на справедливост, доста хора чакаха, искаха да се пенсионират от догодина, именно заради това обещание, че таванът ще падне.

 

Бисер Петков: Искам да поясня, че предвиденото в законопроекта е значително повишение на тавана или максималния размер на получаваните пенсии с 290 лв., т.е.от сегашния таван 910 лв. се увеличава на 1200 лв. Това ще позволи на около 40 000 пенсионери, които сега не получават част от пенсията си, да я получат в пълен размер. Ще останат около 25 000, които ще имат изчислена по-висока пенсия от тези 1200 лв., но ще получават 1200 лв. Проблемите за пълно отпадане на тавана на новите пенсии намира частично решение в законопроекта за бюджета ДОО за следващата година. Решенията са в посока изключване на още три години от периода, за който се изчислява индивидуалния коефициент, защото е предвидено от началото на следващата година, при изчисляване на новите пенсии да се взема под внимание дохода от 2000 г. до датата на пенсиониране. Ако лицето няма три пълни години, съответно има възможност за връщане назад, за да се изчисли пенсията най-малко за три години, но това са частни случаи, изключения. Те все пак са предвидени в законопроекта. Другата промяна, която води до избягване на тези отклонения, които сега формулата позволява, е да се ограничи индивидуалният коефициент. Той ще се изчислява по нов начин - като месечни съотношения, за да не е по-висок от съотношението между максималния осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход. Остана един проблем – проблемът с превърнатия стаж на категорийните работници. Има немалко случаи, в които превърнатия стаж от 1-ва и, 2-ра категория в 3-та категория е от порядъка на 60, 70, 80 години. Разбирате, това са доста големи числа, които участват в формулата за изчисляване и водят до размери на пенсиите, които не съответстват на приноса. А все пак в пенсионното осигуряване е много важно този принцип да се спазва, да има еквивалентност между приноса на лицето и това, което той получава като права. Така че аз считам, че макар и да не отпада тавана за новите пенсии през следващата година, са направени стъпки това да може да стане по естествен начин по-нататък.

 

Водещ: Наистина е въпрос на справедливост. Добре, хайде да продължим сега с бедните и недоволните пенсионери. 1 млн. пенсионери, които от догодина ще живеят с минимална пенсия от 219 лв. при праг на бедността от 348 лв. Какво има в тази разлика?

 

Бисер Петков: Минималните размери на пенсиите винаги са изоставали от линията на бедност, за жалост. Миналата година, знаете, беше направено едно по-значително увеличение на минималните пенсии – от 165 лв. приблизително на 200 лв. С две стъпки през 2017 г. бяха увеличени минималните размери на пенсиите, но продължават да изостават от линията на бедност и то значително.

 

Водещ: Говорим за 1 млн. души. Те как живеят?

 

Бисер Петков: Немалък е броят на пенсионерите, които получават пенсия под линията на бедност, но искам да подчертая, че тук става дума за трудови пенсии, чиито размери зависят от осигурителния принос на лицата. Голяма част от тези пенсии се субсидират, т.е. техният изчислен размер по формулата се оказва, че е по-нисък от минималния.

 

Водещ: Г-н министър може ли чисто човешки да си представим как се живее с тези пари и наистина какво има в тази разлика и какво можете Вие като министър, Вие полагате усилия, но реално да направите за тези хора? Сега идва и зима, която ще бъде и по-скъпа.

 

Бисер Петков: Това, което социалното министерство предвижда да направи е да осигури допълнителни целеви помощи за отопление за тази целева група пенсионери. Все още продължава подаването на заявления, до края на месец октомври, но министерството подготвя решение, с което да се плати допълнително на тези хора, голяма част от тях са пенсионери, за да могат те да посрещнат по-високите цени на горивата, които използват за отопление през зимата.

 

Водещ: Тост още не е взето решение дали ще се разшири списъка на хората, които ще получат помощ или ще се увеличи помощта? Между това се чудехте?

 

Бисер Петков: По-скоро клоним към увеличаване на помощта на тези, които имат право да я получат и които са получили вече полагащата им се целева помощ за отопление. За следващата година в проектобюджета на министерството са предвидени допълнително 40 млн. лв. за целеви помощи за отопление, което е 50% повече от досегашните 80 млн. лв., но с резерви в бюджета на министерството, които има тази година, ще осигурим допълнително плащане, което да компенсира нарастването на цените на част от горивата, въпреки че цената на електроенергията, от която се изчислява целевата помощ за отопление, не нарасна или нарасна малко от 1 юли и поне по информация от КЕВР не се предвижда ново нарастване до края на годината. Цените на други горива, които се използват от хората за отопление, преди всичко твърди горива, газта, нараснаха. Това увеличение ще бъде компенсирано, за да могат хората да си осигурят топло през зимата.

 

Водещ: Ще има ли коледни добавки?

 

Бисер Петков: Този въпрос все още е рано да получи отговор. Предстои да се получи информация за изпълнението на бюджета. Това обикновено става през ноември и тогава ще бъде взето решение. Знаете, че решението се взима от правителството, дали и в какъв размер ще има коледни добавки.

 

Водещ: Г-н Петков, пак казвам правите каквото можете в нашата социална система и сфера, за какво не ви достигат сили, къде не срещате разбиране и каква е причината за това?

 

Бисер Петков: Социалната система е доста консервативна, инертна като система, така че там не могат да се очакват революции и бързи и абсолютно справедливи решения. Това, в което министерството и аз като министър сме насочили усилията си, е създаване на ново законодателство, което да положи основите на реформи в сектори в социалната сфера. Един такъв законопроект е този, който върви към Министерския съвет и днес ще се разглежда на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество – законопроектът за хората с увреждания. В парламента пред приемане е и Законопроектът за предприятията за социалната и солидарната икономика, който също е нов и е адресиран към тези уязвими групи от населението, с цел да им осигури заетост и да развие този перспективен сектор в икономиката. Готов е и Законопроектът за социалните услуги, който ще стартира обществено обсъждане. Той ще уреди по нов, съвременен начин един бързоразвиващ се сектор, този на социалните услуги, който също е много важен, защото дава възможност на хората от уязвимите групи да ползват правата си, превентира тяхното социално изключване, което е много важно.

 

Водещ: Така е, той е и най-назад – на обществено обсъждане. Вие сам влязохте в темата за майките на деца с увреждания. Искам да Ви попитам, към момента нещата изглеждат, поне на думи, добре. Обещахте два от три закона до средата на декември да бъдат приети, но палатките си остават като залог за реформата. Защо се стигна до този сериал, тази сага с майките на деца с увреждания? Защо трябваше да минете през всичко това?

 

Бисер Петков: Аз все още нямам отговор на този въпрос, защото наистина се получи, както Вие казвате, една сага с доста обрати в нейното развитие. Ние работим по Законопроекта за хората с увреждания от месец май, а палатковият лагер е от 1 юни, т.е. майките или техни представители бяха включени в работната група. След това този процес до голяма степен се диктуваше от протеста, от улицата. Ние нито за момент не сме прекъсвали диалога с хората с увреждания, с представители на инициативата „Системата ни убива“. Ние ежеседмично сме се срещали, понякога два пъти в седмицата. Водили сме разговори във всички формати, в работни групи те са били включени. Имали сме някои несъгласия помежду си, но това е нормално за един работещ процес и механизъм. В крайна сметка на 9 октомври, вече с подкрепата и на премиера и финансовия министър, се обединихме около един конкретен план за действие, който вече се изпълнява. Националният съвет за интеграция на хора с увреждания подкрепи закона, днес очакваме обсъждането в тристранния съвет, утре в Министерския съвет.

 

Водещ: Очаквате ли подкрепа и там и после в парламента? Очаквате ли някаква изненада да стане?

 

Бисер Петков: Очаквам максимално широка подкрепа. Може би няма да има пълно съгласие, защото законопроектът има някои задължения като примерно задължението за работодателите да осигуряват места за хора с увреждания, т.нар. квоти. Дискутираме тези въпроси и търсим в крайна сметка решение, което да даде възможност хората с увреждания да могат да упражняват своите права и те да бъдат гарантирани.

 

Водещ: И на финала на нашия разговор отново Ви питам човешки да ми отговорите, не Ви ли прилича понякога България на държава с увреждания?

 

Бисер Петков: Аз не правя такива аналогии, макар че темата с уврежданията доминира дневния ми ред последните няколко месеца. Правим всичко тези несъвършенства в социалната система, в действащото законодателство, да ги отстраняваме и ако вляза във вашата стилистика, да възвръщаме нормалността в държавата, т.е. тя да функционира по един начин, по който да бъде в услуга на всички нейни граждани.

 

Водещ: Благодаря Ви за това участие. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

 

Бисер Петков: Благодаря!

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin