Министър Бисер Петков: Увеличаваме парите за всички хора с увреждания


Министър Бисер Петков: Увеличаваме парите за всички хора с уврежданияИнтервю за предаването „Здравей, България“ на  Нова телевизия, 30 юли 2018 г.

 

 

Водещ:  В студиото е Бисер Петков, социален министър. На няколко пъти се среща с протестиращите майки на деца с увреждания в палатковия лагер. Появи се и контра палатков лагер на хората с увреждания, не само на майките на деца с увреждания. Имате ли новини с днешна дата, които може да кажете на всички хора с увреждания, които са с едно общо усещане, че парите им са малко и нямат достатъчно помощ, че не се разпределя достатъчно честно и справедливо според нуждите?

 

Бисер Петков: Правителството има позиция.  МТСП е направило предложения за проект на Закон за хората с увреждания, който днес ще се разглежда в работната група, в която са представени всички заинтересовани страни, както на правителството, така и национално представителните организации на и за хората с увреждания и на майките на деца с увреждания, които бяха включени в работната група още в средата на месец май. Очаквам всички днес да се съберат,за да обсъдят нашите предложения. Мисля, че има предложения, които отговарят на очакванията на всички хора с увреждания, защото всички те имат очаквания за реформа, за подобряване на тяхното положение, за по-чувствителна подкрепа от страна на държавата. Мисля, че в проекта на закона, който е предложен и ще се обсъжда днес, има такава подкрепа.

 

Водещ: Въпросът е, че тъй като всички знаем, че финансовият ресурс е органичен и всички говорят за това, усещането е, че ще се вземе от едни, за да се даде на други. Като че ли там настъпват най-големите вълнения.

 

Бисер Петков: Като че ли имаше такова усещане, когато в парламента постъпи проекта на Закона за личната помощ, защото той решаваше проблемите на една част от хората с увреждания, наистина с най-тежки проблеми, с цената на значителен бюджетен ресурс. В проекта на Закона за хората с увреждания, който е основният закон за хората с увреждания, се предлага увеличаване на финансовата подкрепа за всички. А тя е по линия на предвидената месечна финансова подкрепа, която ще замени интеграционните добавки, които сега се получават от  хората с увреждания и ще бъде в по-значителен размер. Предложението е най-значителното увеличение да бъде за тези хора с увреждания, които получават социална инвалидна пенсия с добавка за чужда помощ т.е. те не са работили и не могат да работят поради състоянието си.

 

Водещ:  Дайте Вие пример. В момента, ако се махнат тези интеграционни добавки, ако прагът  на бедност се обвърже с инвалидна пенсия и с помощ за асистент, каква ще е крайната сума?

 

Бисер Петков: Ще дам пример с хората с увреждания от 50 до 70,99% степен на увреждане, така наречената трета група – тези, които имат трайни увреждания, но са с по-нисък процент. Сега, съгласно действащия закон за интеграция на хората с увреждания, те обикновено получават интеграционна добавка в размер  11,25 лв.  и е 15% от гарантирания минимален доход, който от началото на годината е 75 лв. В проекта на закона е предвидена финансова подкрепа в размер на 10% от линията на бедност, която за следващата година е изчислено да бъде 348 лв. Размерът на финансовата подкрепа ще бъде 34,80 лв. Виждате, че е значително повече.

 

Водещ: Малко ме стряскат тези 11,30 лв. това е добавка, а основата каква е?

 

Бисер Петков: Основата е различна. В момента основата е гарантираният минимален доход, което е 75 лв. Гарантираният минимален доход е базата за изчисляване и интеграционната добавка се изчислява като процент от него.  15% върху 75 лв. е 11,25 лв. Това е най-често получаваният размер на интеграционна добавка за хората с увреждания, които са със степен на увреждане от 50 до 70,99%. Разбира се, понеже според вида и степента на увреждане, някои могат да получават и още една, но не повече от 22-23 лв. Сега предложението е 10% от линията за бедност, която за следващата година е изчислено, че е 348 лв., което прави 34,80 лв. т.е. по-значителен размер на подкрепата. За хората, които са над 70,99% се предвижда спрените от 2015 г. като отпускане, но продължавани да се плащат – така наречените четвъртинки социални инвалидни пенсии,  да бъдат влети в новата добавка. Това означава, че ресурсът, който се използва в Държавното обществено осигуряване, ще бъде консолидиран с ресурса, който идва от държавния бюджет, и също да получават по-висока подкрепа. А тези, които са в най-тежко положение, предложението  е размерът, който получават заедно със социалната инвалидна пенсия, да бъде 100% от линията на бедност.

 

Водещ: Кажете го общо, защото от всичко се разбра, че най-голямото, което чух,  е 34,40 лв. ли казахте?

 

Бисер Петков: Не. 348 лв. е най-голямото, което е за хора , които са в най-тежкото състояние. Освен това те ще получават добавка за чужда помощ, чийто размер е 94 лв. и стотинки. Това отива към сума, която е 440-450 лв. и допълнително, при индивидуалната оценка на потребностите, тези хора могат да имат и право на асистентска подкрепа. Този проблем, който беше и съществува в момента, резкият спад на подкрепата, след като децата навършат пълнолетие, до голяма степен се адресира с тези промени. Да, сега семействата на деца с увреждания над 90% получават 930 лв. месечна помощ по Закона за семейните помощи за деца. Но това е сума, която има характер на личен бюджет и с нея семействата покриват разходите, свързани с тези деца, включително и за асистентска услуга. В случая, което сега се предлага, е значително повишаване на подкрепата за тези хора, когато навършат пълнолетие, за да не се получава резкият спад, който има в момента.

 

Водещ: Най-тежката категория, които досега са взимали 900 лв., колко ще взимат при тези промени?

 

Бисер Петков: Размерът на месечната финансова подкрепа при направените предложения, е около 450 лв. Това е сума,която не бива да се съпоставя със сумата, която е 930 лв. Тези 930 лв. е личен бюджет, който те покриват и разходите за асистентска подкрепа. По новият закон пълнолетните деца ще имат право на допълнително на това, което се нарича лична помощ и ще се оценява съобразно индивидуалните им потребности в часове.

 

Водещ: Това майките предпочитат ли го?

 

Бисер Петков: Аз очаквам официалното им становище да бъде изразено днес на работната група. Законопроектът и тези предложения им бяха предоставени в четвъртък.  Надявам се времето да е стигнало, за да имат позиция.

 

Водещ: Т.е. кръглата сума се намалява и се казва „ние ще ви осигурим и разходи за помощта“?

 

Бисер Петков: Не, не се намалява абсолютната сума на нищо спрямо момента. В момента тези хора с увреждания  получават след навършване на пълнолетие 250 или 240 лв. Реално тя се удвоява и съответно се остава възможността, на база на индивидуална оценка на потребностите, за осигуряване на асистентска подкрепа, която ще бъде в часове и за която бюджетът също извършва разход.

 

Водещ:  Вие говорите най-вече за възрастта над 18, която оставаше непокрита и при това положение хората имаха най-големите проблеми.

 

Бисер Петков: Защото в проектозакона за пълнолетните лица с увреждания е предвидена подкрепа.

 

Водещ: Освен с родителите на деца с увреждания, вие трябва да се разберете и с финансовото министерство. Да не се окаже, че на финала не сте се разбрали, нещата да зациклят и да започнат отново?

 

Бисер Петков: Ние сме в работна група, в която се обсъждат различни варианти. Вече имаме готов проект на закон. Вероятно днес, след като се чуят предложенията, ще се наложат още корекции и доработки. Премиерът вече покани представителите на групите на хора с увреждания, на която да се дискутират всички тези въпроси, вероятно най-вече и финансовата им страна. Ясно е, че за да се удовлетворят всички потребности, е необходим ресурс, който държавата не може да си позволи веднага.

 

Водещ:  Какъв е ресурсът? Виждаме, че 2 млрд. се заделят за хора с увреждания, за инвалидни пенсии само отиват 1,7 млрд. Какво е необходимо?

 

Бисер Петков: 2 млрд. всъщност са плащанията към хората с увреждания, които се извършват от консолидирания бюджет, имам предвид включително и от бюджета на Държавното обществено осигуряване. Тази допълнителна финансова подкрепа, за която стана дума, е оценено, че ще струва малко повече от 100 млн. на бюджета за следващата година. По отношение на личната помощ тук оценките все още се правят, тъй като това е индивидуална оценка за всяко едно лице. В проектозакона е предвидено лицата да се оценяват в три степени на зависимост. На базата на тази зависимост да се определят броя часове чужда помощ. така че тази компонента предстои да се оценява. Това, което всъщност правителството смята, че би трябвало да се обсъжда и да се договори с хората с увреждания , е как мерките по Конвенцията за правата на хората с увреждания и техните искания могат да бъдат разположени през следващите години, за да бъдат обезпечени с необходимия финансов ресурс.

 

Водещ: Ако протестиращите не са съгласни, искат оставки и по никакъв начин не желаят да участват в работна група, какво правите?

 

Бисер Петков: Аз вярвам, очаквам, че ще има представителство на всички хора в работната група, защото това беше смисълът и на моите посещения при палатките миналата седмица. Първо отидох, за да поканя майките на деца с увреждания, след това отидох, за да им занеса проектозакона.

 

Водещ:  Ако всичко това не стане и има искане за оставки, и сериозен и тежък протест довечера?

 

Бисер Петков: Ако става дума за оставки, моята оставка я имат от 11 юни, така че по-скоро мисля, че тези седмици работим, за да се преустановят протестите и се надявам днес, 30 юли , да бъде преломна дата. Да спрем с протестите  и да преминем към интензивна подготовка на един проект на закон, който наесен, както информирах народните представители при изслушването, да бъде внесен на тяхното внимание, за да се превърне в закон.

 

Водещ:  Хората, които наблюдават отстрани този проблем и не са част от него, се питат защо той толкова трудно се решава. Заради парите или заради експертизата? Като се появят няколко проектозакона и все обяснява, че неговият ще работи, а другият ще доведе до това отново да има проблеми в системата, се чудим дали не ни липсва експертиза.

 

Бисер Петков: Ако имате предвид  дали има експертиза в подготовката на проектозаконите, аз ще припомня, че МТСП се ангажира отдавна, още есента на миналата година, с подготовката на един рамков закон, който е за социалните услуги, ще подпомогне и хората с увреждания. А от февруари започна работа и по Закона за хората с увреждания. Това, което е записано в програмата за управление и се изпълнява, е, че България като държава, страна по Конвенцията за правата на хората с увреждания, трябва да съобрази своето законодателство с тази Конвенция. Затова проектозаконът е разписан така, че да гарантира правата на хората с увреждания съгласно тази Конвенция.

 

Водещ: Благодаря Ви за участието.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin