Министър Бисер Петков: От 1 юли средната пенсия ще се увеличи с близо 14 лв.


Министър Бисер Петков: От 1 юли средната пенсия ще се увеличи с близо 14 лв.Интервю за предаването „Тази сутрин“ на  бТВ, 23 май 2018 г.

 

Водещ: Продължаваме разговора със социалния министър Бисер Петков. Добро утро!

 

Бисер Петков: Добро утро.

 

Водещ: Ще си говорим за актуализацията на пенсиите от 1 юли, която ще се случи, но тъй като имаше много протести от страна на майките с деца с увреждания, които навършват 18 години и след това много трудно могат да се справят с това да изкарват достатъчно пари, някой да се грижи за детето им. Какви са промените, които предвиждате, в тази посока?

 

Бисер Петков: Създадена е работна група още през месец февруари за подготовка на изменение и допълнение в Закона за интеграция на хората с увреждания, свързани с прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която България е ратифицирала през 2012 г. След шестия пореден протест на майки на деца и лица с увреждания и след проведени срещи с техни представители, решихме да се съобразим с тяхното искане да бъде изготвен нов Закон за хората с увреждания. От началото на седмицата заповедта за работната група е с променен мандат, т.е. за изготвяне на такъв изцяло нов Закон за хората с увреждания и включване в състава на работната група и представители на майките на деца с увреждания. Така че не само национално представителните организации на и за хората с увреждания, но и протестиращите вече имат свои представители в тази работна група. Идеята е в този нов закон да се разпишат елементите на подкрепа, която ще получават хората с увреждания, като един от тези елементи е личната помощ. Т.е. за тези лица, които имат затруднения в ежедневното обслужване – да се облекат, да се нахранят, да напазаруват, да почистят, ще се предвиди тази лична помощ. Тя и сега се предоставя като асистентска услуга, но по различни програми и проекти. Тази година за първи път се финансира от бюджета с около 70 млн. лв., които са насочени. Тя е безплатна. Целта е да се предоставя и под формата на парични средства, които лицата да имат възможност сами да управляват по по-ефективен начин.

 

Водещ: По по-ефективен начин да се управляват, за да може да е по-добър начинът, по който се отглеждат тези вече пораснали деца. Това са хора с увреждания и техните родители наистина изпадат в затруднение.

 

Бисер Петков: Да, защото ресурсът, който се насочва към хората с увреждания, не е малък. Той не е достатъчен, но всъщност целта е така да се преструктурира подкрепата на държавата към тези хора, че ефектът от това, което се заделя от обществото, да бъде по-голям.

 

Водещ: Добре, ще видим какъв ще е ефектът и на тази работна група. Тъй като сме на тема хора с увреждания, при нас имаше представители дори на тези организации, които протестираха „Системата ни убива“. Смятате ли, че системата, на която сте представител Вие в момента, убива хората с увреждания?

 

Бисер Петков: Това е усещането на хората с увреждания. Ние работим, за да променим това усещане, т.е. ако те в момента смятат, че системата ги убива, те разбират законодателство, институции и т.н., да променим нещата така, че системата да ги подкрепя, да защитава правата им и да им дава необходимата подкрепа за независим живот и за преодоляване на тези препятствия, които средата, придружено с уврежданията и дефицитите, които имат тези хора, затруднява техния живот.

 

Водещ: Препятствието ТЕЛК обаче като че ли не може да бъде прескочено. Години наред тази реформа не се случва, отменя се или се отлага за неясен период, защото просто не е ясно как ще бъде определяна тази прословута работоспособност на хората.

 

Бисер Петков: Не, напротив, реформа има и в момента Министерството на здравеопазването е публикувало за обществени консултации промени в Наредбата за медицинската експертиза, свързани с промяна в методиката на медицинската оценка, както и промени в Правилника за дейността на ТЕЛК-овите състави. Тези промени ще доведат до по-голям контрол, който безспорно е необходим в тази система. По отношение на втория етап – въвеждане на т.нар. експертиза на работоспособността, всъщност хората с увреждания, национално представителните организации на 11 април излязоха на първия протест срещу въвеждане на такава експертиза, защото видяха заплаха за отнемане на инвалидни пенсии. Не е било цел да се отнемат вече придобити права, а всъщност да се разграничи увреждането от работоспособността, защото в момента ТЕЛК-овата система слага знак за равенство, т.е. едно лице с увреждане автоматично е с трайно загубена работоспособност, което пречи на неговата интеграция, на неговата заетост.

 

Водещ: Пречи на интеграцията, но пречи или би попречило, ако това се промени, и на парите, които получават тези хора. Някои от тях разчитат на дори малкото пари, за да могат да се интегрират, или за да могат дори да работят. Да отидат на работа пак им трябват подобни пари. Дали това е основният аргумент – да се спестят пари, да се отрежат онези незаконни донякъде ТЕЛК-ови решения, ТЕЛК-ови пенсии, които затрудняват системата. Поне това чувахме още от предизборната кампания – че има ТЕЛК-ови пенсии, които са фалшиви и натоварват системата, натоварват бюджета.

 

Бисер Петков: По това, което казвате, няма спор, но аз многократно съм заявявал и ще го кажа отново във Вашето студио, че целта на тази реформа не е да се спестят пари и да се отнемат от хората с увреждания, а да се разпределят по по-справедлив начин.

 

Водещ: Как се актуализират пенсиите от 1 юли? Възможно ли е да го обясним на зрителите така, че с примери да стане ясно – една конкретна пенсия с колко ще се увеличи?

 

Бисер Петков: Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, от 1 юли се увеличават с 3,8%. Това е процентът на увеличение на всички пенсии – трудови и нетрудови пенсии, като от 1 юли това една средна пенсия от порядъка на 360-370 лева реално ще има увеличение от порядъка на 14-15 лева. Разбира се,  актуализацията тази година е значително по-висока от миналогодишната, която беше с 2,3%. Тя за втори път ще се извърши чрез преизчисляване на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с новата тежест, която е записана в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година – 1,169%. Ако допреди две години тежестта на година осигурителен стаж беше 1,1% , сега вече е 1,169% и предстои  да нараства, докато достигне до 1,5%. По този начин се увеличават пенсиите. Наред с актуализацията на трудовите пенсии и увеличаването на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която сега е 200 лева, от 1 юли ще стане 207,60 лева, т.е. това ще е минималната трудова пенсия, е предвидена и актуализация на т.нар. нетрудови пенсии – това са различните социални пенсии за старост, социално-инвалидни пенсии.

 

Водещ: Каква ще е сумата на тази пенсия, която е тип „социална пенсия“ или пенсия за старост?

 

Бисер Петков: Предвидено е с Постановление на Министерски съвет, което е в проект, сега е в процедура на обществено обсъждане, социалната пенсия за старост, която е базовата за тези социални плащания по същество, да нарасне също с 3,8% и да се увеличи на 125,58 лева от 1 юли тази година. 144 000 плащания, свързани със социалната пенсия – това са социално-инвалидни пенсии, добавка за чужда помощ, персонални пенсии и т.н., също ще нараснат в съответствие с нарастването на социалната пенсия.

 

Водещ: Всичко това ще се преизчисли и ще се коригира сега от 1 юли?

 

Бисер Петков: От 1 юли, да.

 

Водещ: Пак да кажем – социалната пенсия или пенсията за старост – 125,58 лева, минималната, която в момента е 200 лева, става 207,60 лева. А една средна пенсия около 300-350 лева колко се увеличава?

 

Бисер Петков: Тя вече е над 350 лева и се увеличава от порядъка на 14-15 лева.

 

Водещ: Предишният път, когато бяхте при нас, говорихме за това какво ще се случи с пенсиите от 2019 г. Нека все пак да припомним на зрителите.

 

Бисер Петков: От 2019 г. влизат в сила няколко важни изменения. Едното от тях е свързано с начина на изчисляване на индивидуалния коефициент, с който се отчита личният осигурителен принос на всяко едно лице. Той ще се изчислява само от дохода след 1997 г., т.е. трите години, които сега се избират от последните 15 години преди 1997 г., вече няма да участват при изчисляването на индивидуалния коефициент. Втората промяна, която е свързана с една преходна разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, е предвидено увеличаване от 1 юли следващата година на тавана на пенсиите. Сегашният процент е 35% от максималния осигурителен доход, който е 940 лева. Догодина за старите пенсии е предвидено той да се увеличи, като ще стане 40% от 2600 лева, т.е. 1040 лева. Предвидено е за новоотпуснатите пенсии да отпадне този таван. Подчертавам, че това е преходна разпоредба. В предишни редакции на този текст също беше предвидено такова отпадане на тавана. Сега то се свързва с промяната, която споменах, в начина на изчисляване на пенсията, в индивидуалния коефициент.

 

Водещ: Още нещо ново от Ваша страна и във Вашия сектор, освен това, което говорихме преди малко – и актуализацията на пенсиите от 1 юли, и помощите, които ще се дават на децата с увреждания, навършили вече 18 години, за да имат по-нормален и по-достоен живот. С проект за промени на Закона за семейните помощи за деца от Вашето министерство предлагат нова помощ, която да замени персоналните пенсии. По какъв начин ще бъдат заменени персоналните пенсии? В студиото също сме обсъждали този въпрос за хора, които се борят да получат пенсия, защото техен родител е починал, но не могат, защото пък другият им родител получава повече от 75 лева, ако не ме лъже паметта, като доход от глава на семейството, или пък просто, защото не се е осигурявал.

 

Бисер Петков: Около 29 000 – 30 000 деца, останали без родител на възраст до 20 години, около 22 000 от тях получават наследствена пенсия от починал родител. За да се получи тази наследствена пенсия, починалият родител трябва да има осигурителен стаж, т.е. трябва да има принос към осигурителната система. Около 2700 деца получават т.нар. персонални пенсии, които също се отпускат от Държавното обществено осигуряване, но при доходен критерий, който е много нисък – гарантираният минимален доход, т.е. месечния доход на член от семейството за 12 месеца назад не трябва да бъде по-висок от 75 лева. Остават около 5000 деца, които са загубили родител, които на практика са сираци или полусираци, които не получават специална подкрепа от държавата. Това предложение, което министерството прави, е насочено именно към тази група, като се предлага да се регламентира нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Тази помощ ще се получава от родители или от настойника, попечителя на детето, а когато детето се отглежда от семейство на близки и роднини, примерно баба и дядо, които не получават съответната подкрепа по Закона за закрила на детето, тя ще може да се получава от тях. Тази помощ, както всички семейни помощи, ще бъде обвързана с определени условия – детето да посещава училище. Смятаме, че по този начин ние предлагаме едно принципно решение на този проблем. Персоналните пенсии са от групата на тези т.нар. социални плащания, които обаче са останали в осигурителната система. С този законопроект ние всъщност предлагаме постепенно да се трансформират в помощи, какъвто е техният характер. Постепенно тези отпуснати персонални пенсии, които няма как да бъдат спрени изведнъж, да преминат от осигурителната система към системата на социалното подпомагане, където е мястото на такъв тип подкрепа.

 

Водещ: Да бъдат като социални помощи. Нещо, което да изравни и да вкара в някакъв по-ясен регламент кой получава, защо получава и какъв размер. Ясен ли е и има ли достатъчно пари за това? Нека да ни кажете отново колко хора ще бъдат засегнати от това решение, колко деца и колко пари са необходими?

 

Бисер Петков: При липсата на доходен критерий, това предполага, че още допълнително към тези, които в момента получават наследствени пенсии или персонални пенсии - около 5000 деца. Затова е предложено тези изменения да влязат в сила от 1 януари следващата година, за да могат да се планират и средствата в следващия бюджет.

 

Водещ: Средствата идват от бюджета, те ще бъдат планирани в бюджет 2019 и влизат в сила именно от новата година.

 

Бисер Петков: Точно така.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin