Министър Бисер Петков: Радвам се, че диалогът с хората с увреждания е възстановен


Министър Бисер Петков: Радвам се, че диалогът с хората с увреждания е възстановенИнтервю за предаването "Още от деня", БНТ 1, 12.04.2018 г.

 

Водеща: Преди мъничко завърши срещата, която трябваше да организирате с всички заинтересовани, след като имаше протести заради идеите за промяна по Наредбата за ТЕЛК. Какво стана?

 

Бисер Петков: Радвам се, че диалогът е възстановен, че представителите на организациите на и за хората с увреждания приеха поканата да проведем тази работна среща в Министерството на труда и социалната политика. Утре предстои такава среща в Министерството на здравеопазването по покана на министъра на здравеопазването. На срещата участваше и вицепремиерът Симеонов. Бяха представителите на почти всички организации на и за хората с увреждания, с които ние имаме добро партньорство, но някои техни несъгласия и съмнения по отношение на предложените от социалното и здравното министерство промени, ги изведоха на протест вчера.

 

Водеща: Така е. Затова ми се иска сега с Вас да изчистим някои неща. Ние имахме възможност да чуем, включително и в нашето студио, техните притеснения и е любопитен отговорът. Нека да започна първо от това – изтегляте предложението за промените, за да го преосмислите генерално, или ще работите на парче по отделните текстове, които притесняват хората с увреждания?

 

Бисер Петков: Нека да поясня, че концепцията беше внесена в Народното събрание в края на месец октомври м.г. в изпълнение на решение на Народното събрание, с което се задължава министърът на труда и социалната политика да внесе в Народното събрание Концепция за реформа на експертизата на работоспособността. Аз бях длъжен да изпълня това решение в много кратък срок. Това обяснява защо и концепцията като цяло е незавършена и не дава отговор на важни въпроси. Макар че по концепцията се работеше по работни групи, в които имаше представители на организациите на и за хората с увреждания, нямаше време тя  да се обсъди в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Но от момента на нейното  внасяне, концепцията не е породила някакви последващи действия. След като хората с увреждания поставиха резонни въпроси, свързани с тази концепция, решението, което днес взехме, е да създадем работна група, в която заедно с хората с увреждания да идентифицираме още веднъж тези въпроси, които поражда предложената промяна в експертизата на работоспособността, да потърсим заедно отговори и на база на резултата от тази съвместна работа, да се вземе решение дали тази концепция ще се дописва, доработва, променя. Днес уточнихме, че приоритетно сега ще се насочат усилията към промяна в Наредбата за медицинската експертиза.

 

Водеща: За работоспособността в частност беше едно от големите притеснения на хората с увреждания. Според идеята за промените, те са били разделяни на три вида – работоспособен, частично работоспособен и неработоспособен и съответно – има право на пенсия, няма право на пенсия или на частична пенсия.

 

Бисер Петков:   Не, това официално не е предлагано, не е коментирано. Това, което беше уточнено миналата година на Националния съвет за медицинска експертиза като стъпки на реформата на действащата система на медицинската експертиза, беше да се подобри методиката на сегашната медицинска експертиза, по която ТЕЛК-овите състави оценяват.

 

Водеща: Хората се притесняват, че евентуално ще бъдат лишавани от средства, заради тази промяна.

 

Бисер Петков: Всички сме съгласни с хората с увреждания, че тази методика се нуждае от подобрение, от прецизиране, защото в момента процентите, които се присъждат, са в твърде широки граници и това дава много елементи на субективност. Целта, която споделяме заедно с организациите на хората с увреждания, е, че трябва да се ограничат корупционните практики, които съществуват в системата на медицинската експертиза и да се осигури по-справедливо и ефективно разпределение на наличния публичен ресурс.

 

Водеща: Как ще ограничите корупция, да речем с предложението да се взима предвид само най-тежкото заболяване, а за другите придружаващи да не се получават средства? Или, ако човек е работоспособен, тогава има голяма вероятност да си изгуби инвалидната пенсия. Как точно с тези конкретни предложения, които ние видяхме в тази концепция, Вие ще борите корупцията в ТЕЛК?

 

Бисер Петков: Малко смесваме две неща. Темата за промяна в Наредбата за медицинската експертиза и в Правилника за дейността на регионалните картотеки и ТЕЛК-овите състави, днес не беше дискутирана.

 

Водеща: Но това е един от проблемите, които представиха хората с увреждания.

 

Бисер Петков: Така е, безспорно. Това ще бъде тема на утрешната среща, която ще се проведе в Министерството на здравеопазването. Там беше изявена готовност да се изчистят всички въпроси, които породиха отново съмнения и първоначална реакция на отхвърляне от страна на хората с увреждания, но беше заявено общо разбиране, че ключовата промяна е там. Аз много се надявам, че след утрешната среща ще се постигне съгласие. Може би и там ще се наложи да се доработи още малко по необходимите промени, така че наистина хора, които имат нормални за възрастта им заболявания и дефицити, да не стават автоматично хора с увреждания. Всеки един човек на моята възраст и над 50 години вероятно по тази методика, ако пожелае, ако има съответните документи, би могъл да получи вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност над 50%. А другият въпрос – вторият етап от така заявената реформа миналата година за въвеждане на експертиза на работоспособността и концепцията, която беше внесена в Народното събрание, временно оставяме на заден план, докато изясним всички въпроси, които тя поражда в непълния и  нецялостния й вид. Едва след тяхното изясняване и след цялостна визия на правителството как да провежда политиката по отношение на хората с увреждания, евентуално ще се продължи с нея.

 

Водеща: Неведнъж сте казвали, и Вие, и Вашите колеги, че има нереален брой инвалиди в България. Как ще се справите конкретно с това? Електронната здравна карта решение ли е?

 

Бисер Петков: Да, днес беше поставен и този въпрос. Той вероятно утре ще се обсъжда още по-задълбочено на срещата в Министерството на здравеопазването. Електронното досие, електронната здравна карта, по мнението на организациите на хората с увреждания, е едно от решенията за намаляване на тези корупционни практики, за да може да се проследи историята на заболяването, съответните документи. Това е изцяло в компетентността на Министерството на здравеопазването и днес заместник-министър Йорданова, която присъстваше на днешната среща, заяви, че министерството вече е предприело необходимите действия и утре те ще бъдат представени подробно пред организациите на хората с увреждания. Това, което вчера заяви и премиерът Борисов след протеста на организациите на хората с увреждания, че държавата ще направи всичко възможно, за да повиши контрола. Това ще стане чрез промяна на нормативната уредба, която да дава една по-прецизна методика за определяне на  общия процент на загубена работоспособност и съответно вид и степен на увреждания, и чрез един по-действен контрол върху дейността на ТЕЛК-овите състави. Първите стъпки вече бяха направени с промени в Закона за здравето, които дават  по-голяма свобода по отношение на лекарите, които могат да участват в тези ТЕЛК-ове. Знаете, че досега това бяха постоянни състави, предимно от лекари, които са в пенсионна възраст. Докато с промените в Закона за здравето, които бяха наскоро гласувани, се осигурява възможност за повече лекари, които да се включват в тези състави, което също е една предпоставка за намаляване на подобни порочни практики.

 

Водеща: За да обобщим темата, защото очевидно предстои детайлите да бъдат изчистени на срещи оттук нататък, всичко е в ръцете на министерството и на Вашите партньори от организациите на хората с увреждания, които тепърва ще дискутирате и ще видим накъде ще тръгнат нещата.

 

Бисер Петков: Да, заедно с Министерството на здравеопазването и с организациите на и за хората с увреждания ние ще продължим. Целите са ни общи. Трябва да намерим и общия път за тяхното постигане.

 

Водеща: Да кажем, че засега напрежението е туширано. Права ли съм?

 

Бисер Петков: Да.

 

Водеща: Да Ви помоля обаче и за коментар и на една друга тема, която е не по-малко важна и касае не по-малко хора. Над половината от бъдещите пенсионери, които ще имат право на втора пенсия, ще получават под 30 лева от частния пенсионен фонд, в който са осигурени. В първия момент наистина ми прозвуча като виц. Не знам дали сте съгласен с мен? Кого да виним за това? 30 лева? Системата или проблемът е другаде?

 

Бисер Петков: Това се извежда от концепцията за регламентиране на фазата на изплащане, която Министерството на труда и социалната политика, след продължителна работа в работна група, в която бяха представени и пенсионно-осигурителните дружества, и Комисията за финансов надзор, и социалните партньори, изготви като основа за промени в законодателството, които да регламентират пълно и непротиворечиво т.нар. фаза на изплащане,  която предстои. От 2021 г. първите жени ще придобият право на пенсия от универсален пенсионен фонд. От 2015 г. с промени в законодателството се даде право на промяна, право на избор. Лицата, които са родени след 31 декември 1959 г., са задължени да се осигуряват допълнително в универсален пенсионен фонд.

 

Водеща: 30 лева. 140 000 души.

 

Бисер Петков: Връщам се и на тези 30 лева. Това не бива да шокира. Изрично е посочено в концепцията, че това са първите кохорти пенсионери, т.е. за родените в периода 1960-1965 г., които имат непълен период на натрупване в универсалните пенсионни фондове. Те са започнали да се осигуряват през 2002 г.

 

Водеща: Само периодът ли е проблемът?

 

Бисер Петков: Не само периодът, а и ниският осигурителен доход, неритмичното осигуряване, прекъсването. Вие знаете, че този период се характеризира с голяма динамика на пазара на труда, с честа смяна на работата, прекъсвания без работа, когато суми не постъпват по индивидуалната партида. Аз бих искал да направя един паралел – минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от миналата година е 200 лева. Някъде над 600 000 не са и заработили тази пенсия. Те я получават, защото действителният, изчислен по формулата размер, е приравнен. 30 лева спрямо 200 лева са 15%. Не бива да имаме прекалено високи очаквания за пенсията от универсалните пенсионни фондове.

 

Водеща: Защо?

 

Бисер Петков: Нейното предназначение е да замества редукцията в пенсията от Държавното обществено осигуряване. А на въпроса защо – първо, защото то е допълнително и заместващо това, което осигурените лица в универсален пенсионен фонд ще получат като намаление, или по-скоро няма да получат поради намаление в пенсията от първия стълб. Защото вноските в универсалните пенсионни фондове започнаха от 2002 г. с 2% и едва преди няколко години достигнаха до 5% от осигурителния доход.

 

Водеща: Тогава няма ли някакъв проблем в самата формула на изчисление? Не е ли там проблемът? Не трябва ли да се промени тази формула, защото в един момент не се ли получава така – две пенсии са по-малко от една?

 

Бисер Петков: Формулата за изчисление на пенсиите от капиталовите схеми е на база на натрупаните средства и на база на пенсионния продукт, който лицето избира. Тази концепция, следвайки общата философия на Кодекса за социално осигуряване, приоритетно разписва пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд, която върви редом с пенсията от Държавното обществено осигуряване, докато лицето е живо. Поради това, че поне за първите кохорти натрупванията и размерите на пожизнената пенсия се очаква да бъдат сравнително ниски и административните разходи, свързани с изплащането, се дава и една втора възможност за т.нар. програмирани тегления, които са при запазване на индивидуалната партида това, което е натрупано, по определена схема се връща към пенсионера. Идеята е да имаме дългосрочно плащане, а не еднократно изплащане на парите накуп, за да може пенсионерът да има доход, който заедно с пенсията от Държавното обществено осигуряване, да му осигурява по-голямо заместване и  по-добър стандарт на живот. Очакванията са, че пенсионерите, които ще имат пълен период на осигуряване в универсален пенсионен фонд, а това са пенсионерите чак след 2041 г., ще имат по-високи пенсии. Разбира се, всичко зависи и от доходността, която ще се постигне от инвестиране на тези средства. Концепцията за реформата от 1999 г. запазва водещата, основната роля на първия стълб в осигуряване на пенсионния доход, дава известна диверсификация, т.е. капиталова схема, която също да осигурява част от пенсионния доход, като тази концепция има за цел да аргументира и възприетите прагове на същественост. Критиките към първоначалния вариант, т.нар. концептуален модел, бяха, че няма достатъчно разчети, с които да се обосноват предлаганите решения. Това се опитахме да направим в сегашната концепция.        

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin