НОВИНИ


НОВИНИСлужбата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България (СТСВ) във Виена организира консултации по пенсионни въпроси за български граждани в Австрия в периода 05 - 08. октомври 2019 г. Всички заинтересовани ще могат да получат информация, свързана с условията за придобиване на право на пенсия, преизчисляването и изплащането на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност на Европейския съюз,начините за изплащане на пенсии, отпуснати от двете държави и др. По време на събитията ще присъства и ръководителят на СТСВ към Посолството, госпожа Божидара Бочева, както и г-н Жулиен Желев, правен съветник към Австрийската федерация на синдикатите (ÖGB).

КЪДЕ: 1040 Wien, Kühnplatz8, Stiege1 und2.

КОГА:

1. НА 05. ОКТОМВРИ (СЪБОТА) И 06. ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ) МЕЖДУ 10.00 И 13.00 ЧАСА КОНСУЛТАЦИИ САМО С ЕКСПЕРТИ ОТ НОИ:

ще имате възможност да зададете Вашите въпроси на екипа от български експерти, командировани от НОИ във Виена. 

Желателно е предварително записване на следната електронна поща: socialau@embassybulgaria.at. В случай че имате конкретен проблем, който искате да бъде обсъден, моля да ни предоставите повече информация за него, за да могат експертите да се подготвят предварително.

2. НА 08. ОКТОМВРИ 2019 Г. (ВТОРНИК) ОТ 9.00 ДО 16.00 ЧАСА СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ КОНСУЛТАЦИИ С ЕКСПЕРТИ ОТ PVA, SVA, НОИ

Два екипа от представители на българския НОИ и австрийските осигурителни институти - PVAи SVAще предоставят индивидуални консултациипо конкретни казуси, свързани с преценка на пенсионни права на живеещи в България или Австрия лица.

Срещите с експертите от двете държави ще се проведат по предварително изготвен график. Необходимо е предварително записване на час на следната електронна поща: socialau@embassybulgaria.atили на телефон 01 / 505 31 13, лице за контакт: г-жа Божидара Бочева.

Не забравяйте да посочите в кой от изброените три дни, желаете да се включите.

За повече информация натиснете тук: https://www.facebook.com/events/772547293191787/.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin