Валентина Чикова


Валентина ЧиковаВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЧИКОВА

Началник на Политическия кабинет на министъра

 

Валентина Чикова е завършила магистратура в УНСС със специалност икономист-счетоводител. Притежава диплома за експерт-счетоводител от ИДЕС. През 2015 г. получава сертификат от Министерството на финансите за вътрешен одитор в публичния сектор. Валентина Чикова е участвала в няколко проекта към Американската агенция за международно развитие, свързани с капиталовите пазари и интегритета на финансовия сектор.

 

От месец май 2017 г. Валентина Чикова е Началник на Политическия кабинет на министъра на труда и социалната политика. От месец март 2014 г. до май 2017 г. е ръководител на Инспектората в Националния осигурителен институт. От 2003 г. до 2013 г. работи в Комисията за финансов надзор, като последователно заема длъжностите началник отдел „Дистанционен контрол в дирекция „Осигурителен надзор“, директор на дирекция „Осигурителен надзор“ и директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin