Зорница Русинова


Зорница РусиноваЗОРНИЦА ДИМИТРОВА РУСИНОВА

Заместник-министър на труда и социалната политика

 

Като заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова отговаря за европейските фондове, международните програми и проекти, международното сътрудничество, координацията по въпросите на Европейския съюз, подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Наблюдава и координира дейността на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.

 

Зорница Русинова е министър на труда и социалната политика от май 2016 г. до януари 2017 г.  Заема поста заместник-министър на труда и социалната политика в периодите март 2012 - март 2013 година и ноември 2014 – януари 2016 година. Отговаря за политиката на пазара на труда, международни отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски политики и международните и европейските програми за финансиране. Под нейно ръководство са били Агенция по заетостта, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", проект "Красива България".

 

Заемала е ръководни длъжности и в Министерството на държавната администрация и административната реформа.

 

Зорница Русинова притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

 

По образование е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по "Българска филология" и "Английска филология" от Софийски университет „Св. Климент Охридски".

 

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin