Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"


Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"За конференцията

 

На 22 март 2016 година в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители на високо ниво от български и европейски институции. В дискусията се включиха експерти от над 12 държави, както и от национални и международни неправителствени организации за и на хората с увреждания.

 

По време на форума се обмениха добри практики за насърчаване участието и равните възможности за хората с увреждания. Участниците представиха и предприетите мерки в различни страни за осигуряване на подкрепа за хората с увреждания за живот в общността.

 

Следвайки международно поетите ангажименти в областта на интеграция на хората с увреждания, България полага последователни усилия за реализирането на добра координация и в прокарване на  ефективни решения на проблемите на хората с увреждания във всички сектори.  

 

 

Министър Калфин: Отстояването на правата на хората с увреждания е приоритет за България

 

„Българското правителство извежда като приоритет и прави усилия да покрие всички международни изисквания, свързани с отстояване на правата на хората с увреждания. Именно заради това,ние оценяваме високо значението на този международен форум за обмен на добри практики“, заяви вицепремиерът във видеообръщение към гостите на форума. Той припомни, че България е страна по редица международни споразумения, насочени към защита на правата на хората с увреждания, включително и на Препоръката на Комитета на министрите към страните-членки на Съвета на Европа, която е свързана с реализиране на конкретен План за действие за подпомагане на правата и пълноправното участие в обществото на хората с увреждания и подобряване на качеството им на живот (2006-2015). „Отворени сме за интензивно сътрудничество със Съвета на Европа за изпълнението на Плана и през следващия период - от 2017 до 2021 година“, подчерта министър Калфин.

 

Ресорният заместник-министър Лазар Лазаров акцентира върху значението на връзката между институциите и неправителствения сектор,за реализиране на успешни политики на и за хората с увреждания. Като най-важни стратегически цели пред държавата той изброи координацията на всички секторни политики, създаването на достъпна среда и промяната на обществените нагласи.

 

„Целта ни трябва да бъде от добрите практики да създадем трайни политики“, заяви на свой ред изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Той подчерта, че трябва да се подобри координацията между заинтересованите страни, защото според него именно тя е инструментът за прилагането на ефективни политики, насочени към хората с увреждания. „Тези политики са хоризонтални. Ако запазим достойнството на човека в училището, например, а той се сблъсква ежедневно с пренебрежението на обществото на улицата, отново няма как да постигнем крайния резултат, който всеки един от нас желае“, категоричен беше той.

 

Линк към видеообръщението на министър Калфин за събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=WEPrj0ASWSA

 

Линк към снимките от конференцията:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1681267608789164.1073741878.1525458981036695&type=3

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin