Област „Социално подпомагане”


Област „Социално подпомагане”
Съществува убеждение и очакване у хората, че имат право на социални помощи, когато доходът им е в нормативно определената граница за достъп.

Трябва да се знае, че социалните помощи се отпускат, само ако са изпълнени всички нормативно определени условия и изисквания. А те са свързани както с дохода, така също с имущественото и здравословното състояние, семейното положение, възрастта, учебната и трудовата заетост и др.


Хората смятат,  че щом веднъж са били включени в програма за подпомагане, то те трябва да останат в нея независимо от промяната в обстоятелствата.

Основен принцип на социалното подпомагане е, че социалната помощ като последна защитна мярка за хора, изпаднали в критична житейска ситуация, се предоставя от държавата, когато и дотогава, докогато са налице условия и обстоятелства, които са поставили тези хора в невъзможност да се справят сами с осигуряване на задоволяването на основните си жизнени потребности.


Много хора, които притежават имущество, което в даден момент може да им осигури определен доход, са убедени, че имат право на социални помощи, защото отговарят на всички други условия и изисквания.

Следва да се има предвид, че социални помощи се отпускат след като са изчерпани всички други възможности за самоиздръжка.


  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin