Икономически и социален съвет на ООН


Икономически и социален съвет на ООНИкономическият и социален съвет (ИКОСОС) е един от шестте основни органи на OOН.Той отговаря за координация, политически диалог и препоръки по икономически, социални въпроси и въпроси, свързани с околната среда.

 

ИКОСОС провежда по една основна сесия годишно между месеците май и юли, която продължава от четири до пет седмици. Наред с основната сесия, Съветът провежда и кратки организационни такива. ИКОСОС се ръководи от председател, избиран за срок от една година, с възможност за преизбиране.

 

В съвета членуват 54 държави, които се избират от Общото събрание на ООН за срок от три години. Всяка държава-член в ИКОСОС има един представител и право на един глас. При избора на състава на органа се прилага принципът на справедливото географско разпределение, а именно:

 

-         Четиринадесет държави от Африка

-         Тринадесет държави от Западна Европа и други

-         Единадесет държави от Азия

-         Десет държави от Латинска Америка

-         Шест държави от Източна Европа

 

Структурата на ИКОСОС включва функционални комисии; регионални комисии; постоянни комитети; органи adhoc; експертни органи от правителствени експерти; експертни органи от експерти, действащи в лично качество; и други органи.

 

През  2012 г.-2014 г. България реализира период на тригодишно членство в Комисията на ООН по устойчиво развитие – най-голямата функционална комисия на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на ООН. МТСП изготви коментари и становища по Заключителния документ на Конференцията на ООН по устойчиво развитие “Рио +20” и представител на министерството участва в работна група по въпросите на устойчивото развитие.

 

 

Международен пакт за икономически, социални и културни права.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin