НОВИНИ


НОВИНИИнформационен ден в гр. Никозия (Кипър)

 

Службата по трудови и социални въпроси към посослтвото на Република България в Република Кипър организира на 28 ноември 2018 г. информационен ден в сферата на осигурителните отношения и процедурите по потвърждаването на осигурителен стаж в различни държави-членки на ЕС за различни осигурителни рискове. Събитието ще се проведе от 9 часа в сградата на посолството на Република България в Република Кипър с адрес 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia. Можете да се запишете и да зададете предварителни въпроси на ръководителя на СТСВ на телефон 00302106744680 или електронна поща social_bgembass@abv.bg. Осигурено е присъствие на представител на Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване на Република Кипър. Допълнителен прием на граждани ще бъде осъществен и на 29 ноември в рамките на работното време на посолството.

Службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но има отговорности за консултиране и подпомагане на българските граждани в Република Кипър при упражняване на трудова дейност и ползването на съответните социално-осигурителни права в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са Република България и Република Кипър. Ще бъдат предоставени консултации относно различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), обезщетения за безработица, обезщетения за майчинство, инвалидност и др. Ще бъдат разяснени практически въпроси относно процедурите за удостоверяване на осигурителен стаж и спецификите за изчислението му в Република Кипър.

 

 

Приемни дни за граждани - 16,17 и 18 април 2018 г

Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Република България в Република Кипър организира приемни дни за граждани на  16 (12:30 - 14:30 ч.), 17 и 18-ти април 2018 г. в сградата на посолството на Република България в Република Кипър с адрес 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia.  Приемното време на 17-ти и 18-ти април ще бъде в рамките на работното време на посолството. Можете да зададете предварително Вашите въпроси на ръководителя на СТСВ на телефон 00302106744680 или на електронна поща social_bgembass@abv.bg.  Службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но има отговорности за консултиране и подпомагане на българските граждани в Република Кипър при упражняване на трудова дейност и ползването на съответните социално-осигурителни права в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са Република България и Република Кипър. Ще бъдат предоставени консултации и практическа информация относно различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), обезщетения за безработица, обезщетения за майчинство, инвалидност и др. Специален акцент ще бъде предоставен и за процедурите по защита на трудови права.

 

Приемни дни за граждани - 23,24 и 25 октомври 2017 г.

Службата по трудовите и социални въпроси към посослтвото на Република България в Република Кипър организира приемни дни за граждани на  23, 24 и 25-ти октомври 2017 г. в сградата на посолството на Република България в Република Кипър с адрес 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia.  Приемното време на службата ще бъде в рамките на работното време на посолството. Можете да зададете предварително Вашите въпроси на ръководителя на СТСВ на телефон 00302106744680 или на електронна поща social_bgembass@abv.bg. Службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но има отговорности за консултиране и подпомагане на българските граждани в Република Кипър при упражняване на трудова дейност и ползването на съответните социално-осигурителни права в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са Република България и Република Кипър. Ще бъдат предоставени консултации и практическа информация относно различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), обезщетения за безработица, обезщетения за майчинство, инвалидност и др.

 

Приемни дни за граждани -16-17 май 2017 г.

Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Република Кипър организира приемни ден за граждани на 16 май 2017 г. от 15 до 19 часа в град Паралимни - сградата на българското училище на ул. Тесалоникис 3Г и на 17 май 2017 г. от 10 до 14 часа в сградата на посолството на Република България в Република Кипър с адрес 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia. Можете да се запишете и да зададете предварителни въпроси на ръководителя на СТСВ на телефон 00302106744680 или на електронна поща social_bgembass@abv.bg. Службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но има отговорности за консултиране и подпомагане на българските граждани в Република Кипър при упражняване на трудова дейност и ползването на социално-осигурителни права в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са Република България и Република Кипър. Ще бъдат предоставени консултации относно различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), обезщетения за безработица, обезщетения за майчинство, инвалидност и др. Ще бъдат разяснени практически въпроси относно процедурите за удостоверяване на осигурителен стаж и спецификите за изчислението му в Република Кипър.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin