НОВИНИ


НОВИНИКонсултационни дни в Посолството в Мадрид с експерти от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите

 

Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към Посолството на България в Мадрид Ви информира, че на 23 и 24 юни 2018 г. /събота и неделя/ предстои посещение в Мадрид на експерти от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходитена България, които ще предоставят консултации на българските граждани по следните теми:

 

- пенсии за старост, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии /вдовишки и сирашки/. Пенсии по Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

- обезщетения за безработица, обезщетения за болест /болнични/, обезщетение за майчинство. Краткосрочни обезщетения по Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

- здравно осигуряване - здравноосигурителни вноски, възстановяване на здравноосигурителни права след завръщане в България и др.

 

Моля да заявите Вашия интерес за участие, като посочите Вашите имена, телефон за връзка, избраната тема, ден и час на тел. 918511603 или email: eslavcheva@yahoo.com

Издаване на Персонален идентификационен код /ПИК/ от Националния осигурителен институт /НОИ/

ПИК на НОИ предоставя лесен, удобен и безплатен начин за ползване на редица електронни справочни и административни услуги на НОИ през интернет страницата на института. Чрез него осигурените лица могат без да посещават офисите на институцията да получат персонални справки, които са свързани с достъп до личните им данни. По интернет те могат да следят осигурителния си статус и дали работодателят им начислява дължимите осигуровки. Ако им предстои пенсиониране, потребителите могат да проверят наличната информация за натрупания си осигурителен стаж и доход, както и да изчислят прогнозния размер на пенсията си. В случай че са останали без работа или са в отпуск по болест или по майчинство, чрез своя ПИК лицата могат дистанционно да следят дали им е отпуснато полагащото им се обезщетение и дали същото е изплатено. Освен това имат възможността да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ.
С ПИК може да се подаде заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, да се зададе актуален въпрос или да се подаде сигнал или жалба, изискващи достъп до лични данни, чрез контактните форми.

ПИК се издава на момента във всяко териториално поделение на НОИ, само срещу представяне на личната карта на лицето.
 

Съвети на ИА „Главна инспекция по труда” за предпазване от измами при работа в чужбина

Използването на интернет, и в частност на социалните мрежи, като единствен начин за контакт, отказ от лични срещи или определяне на такива на публични места вместо в офис, от страна на предлагащите работа, са сигнали за евентуална измама. В тези случаи ИА ГИТ няма правомощия да оказва контрол, но и за разследващите органи е  изключително трудно да бъдат идентифицирани измамниците, за да бъдат предприети съответните мерки. Сигнал за измама е и когато предприятие, което не извършва никаква дейност, сключва договори с работници с обещанието след това да ги командирова зад граница.

Всяко искане на такси и други плащания под каквато и да е форма за осигуряване на работа в чужбина са забранени. Фирмите-посредници и предприятията, осигуряващи временна работа, нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват работна ръка. 

Лицата, търсещи работа в чужбина, трябва да знаят, че когато използват услугите на фирми-посредници, трябва да тръгнат от България с подписан трудов договор с чуждестранен работодател, преведен на български или на разбираем за тях език и на езика на приемащата държава. Договорът е документът, чрез който на по-късен етап, при необходимост, може да се извърши проверка и да се защитят правата на работника. Трябва да имат сключен и посреднически договор с фирмата-посредник. Задължително условие за фирмите посредници, както и за предприятията, които  осигуряват временна работа, е да имат издаден лиценз от Агенцията по заетостта. Списъкът на лицензираните предприятия може да бъде открит на сайта на Агенцията. Сигнали за нарушения при осигуряването на работа в чужбина могат да се подават в Главна инспекция по труда по всички възможни начини - на горещия телефон 0700 17 670, на телефона за сигнали на български граждани, работещи в чужбина – 00359 2 8101 747, през формата за сигнали и чрез мейл на посочените имейли. Важно е обаче в сигнала да има достатъчно данни за идентифициране на осигуряващия работа в чужбина, както и приложени документи, с които разполага лицето. Същото условие се отнася и за случаите, касаещи некоректни чуждестранни работодатели, при които ИА ГИТ може да сигнализира контролните органи в съответната държава, само ако в сигнала има достатъчно данни за идентифицирането му и доказателства за трудовите взаимоотношения между страните. 

 

 

На вниманието на български компании, желаещи да публикуват оферти за работа в Испания

Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към Посолството на България в Мадрид получи информация от Обществената служба по заетостта на Испания относно възможност за публикуване на оферти за работа от български     компании в информационния портал за заетост Empléate/www.empleate.gob.es/. Порталът е създаден в изпълнение на препоръка на ЕС, с цел да канализира всички оферти, идващи от обществените служби по заетостта /държавни и автономни/, както и от частни портали за заетост.

В случай, че българска компания има интерес от публикуването на оферта за работа в горецитирания портал, трябва да следва изброените по-долу стъпки:

 

1.      Да попълни приложения формуляр за данни;

2.      Да го изпрати на адрес: ofertas.internacionales@SEPE.es /отдел по координация на международните отношения на Обществената служба по заетостта /ОСЗ/

Центърът за обслужване на потребители на ОСЗ ще има грижата да се свърже с компанията и да й даде инструкции за регистрация в портала "Empléate", вкл. създаване на потребителско име и парола. В срок от максимум 48 часа, Центърът ще изпрати до компанията съобщение за потвърждение, след което вече е възможно публикуването на оферти за работа. След публикуването, компанията може да проследява офертите и да се свързва с подходящи регистрирани кандидати за работа. Цялата информация /на испански, английски и френски езици/ е публикувана на адрес:

http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ofertas_empleo/buscador_empleo.html

 

 

НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от юни 2017 г. започва изпращането на персонални уведомителни писма до всички лица, които през 2018 г. ще навършат изискуемата от закона възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

През 2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са да имат навършени 64 години и 1 месец и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.

В писмото присъства и основна информация за документите, които се представят заедно със заявлението за отпускане на пенсия. НОИ напомня, че само навършването на изискуемата възраст не е достатъчно условие за придобиване право на пенсия. Необходимо е да са изпълнени и двете изисквания - за навършена възраст и за придобит изискуем осигурителен стаж.

Националният осигурителен институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията.

ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Персоналният код позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица, както и да изчислят прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

 

Информационен ден за българските граждани в гр. Лерида, автономна област Каталуния

На 22 април 2017 г. (събота), от 16.00 часа, в гр. Лерида, CentroCivicodeEreta, PlazadelaEreta, 8  ще се проведе информационен ден за българските граждани.  Информационният ден се организира от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към българското Посолство в Мадрид и отАсоциация MЕЧТА ЛЕРИДА.  

По време на събитието българите, пребиваващи и работещи в областта,  ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетения и помощи за безработица, майчинство, здравни осигуровки, трудови въпроси и др. Ръководителят на Службата  Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 918  511 603  .

Информационен ден за българските граждани в гр. Бургос, автономна област Кастилия и Леон

На 18.12.2016 г. (неделя), от 11.00 часа, в гр. Бургос, в залата на ParroquiaSanJulian, plazaGuadalajaras/nще се проведе информационен ден за българските граждани.  Информационният ден се организира от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към българското Посолство в Мадрид и отАсоциация РИЛА, гр. Бургос.  

По време на събитието българите, пребиваващи и работещи в областта,  ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетения и помощи за безработица, майчинство, здравни осигуровки, трудови въпроси и др. Ръководителят на Службата  Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 918  511 603  .

 

Надзорният съвет на НОИ взе решение за осъвременяване на пенсиите с 2,6% от 1 юли 2016 г.

На свое заседание, проведено на 16 май 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2016 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 г., да бъдат осъвременени с 2,6%.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

От Националния осигурителен институт напомнят, че за новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на института или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Още шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП

От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите (НАП) до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на НОИ.  Потребителите вече могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна и „Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.

Достъпна чрез идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“. Могат да се проследяват и решения по жалби срещу административни актове на НОИ. Всички електронни услуги на НОИ, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика „Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП“. Предстои разширяване на списъка.

Испанското правителство взе решение за продължаване действието на 2 програми за дългосрочно безработни лица

През м. април 2016 г. испанското правителство реши да продължи програмата дългосрочно безработни ProgramadeActivacionparaelempleо, която влезе в сила в началото на миналата година и от която досега са се възползвали 100 000 души. Решено е също така да се продължи с още 6 месеца друга програма за дългосрочно безработни лица – PREPARA, предназначена за тези, които са без работа повече от една година. Новото е, че програмата ще бъде в сила, докато безработицата в страната спадне под 18 % от активното население, а не под 20%, както беше досега.

TopofForm

BottomofForm

 

  Важна информация за българските работнички, пристигащи в Испания за бране на ягоди

Всяка година се извършва набиране на работнички за бране на ягоди от работодатели от испанските кооперативи Sociedad cooperativa Santa María de  la Rábida и COOP. AGR. HORT. CARTAYA, S.C.A. Набирането става чрез Агенцията по заетостта и бюрата по труда в България. За съжаление, разполагаме с информация, че лице, което се представя като Евелина Христова набира чрез лични контакти кандидатки за бране на ягоди в Испания, като ги въвежда в заблуждение, че работи от името на горните кооперативи и със съгласието на Агенцията по заетостта. Един от работодателите, при които се изпращат работнички, се намира в Алмонте  и там условията на труд и живот са абсолютно неприемливи. Транспортът се извършва с румънската транспортна фирма TABITA TOUR.
В тази връзка напомняме, че когато става дума за селскостопанска работа в Испания чрез посредничество на Агенцията по заетостта, следва да Ви потърсят лично: Стефана Христова, представител на COOP. AGR. HORT. CARTAYA, или  Силвия Калиновска - представител на Sociedad cooperativa Santa María de  la Rábida /превозът е чрез транспортна фирма КРАСЕН ХАРМАНИ/.

Препоръчваме Ви да бъдете внимателни при разговори със съмнителни лица, предлагащи работа в Испания, да си записвате информацията, която те Ви дават и при съмнения, да сигнализирате в бюрото по труда.

 

В събота, 16 април 2016 г. ще се проведе информационен ден за българите, работещи в Андалусия

 

Информационен ден за българите, работещи в област Андалусия, Испания, ще се проведе в събота, 16 април 2016 г. Началото е в 16:00 часа в актовата зала на Културен дом „ValleInclan“ (Avda. delaPalmilla, 16) в град Малага. В същата сграда се помещава асоциация „Българска роза“.

По време на събитието българите, работещи в Испания, ще могат да получат консултация и отговори на въпроси, свързани с пенсиониране, обезщетение и помощи за безработица, майчинство и др. Ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Мадрид Елица Славчева ще представи актуална информация пред присъстващите в сферата на труда и социалната политика.

Повече информация можете да получите на тел. +34 647 830 769  .

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз от ноември 2014 г., с което се установява несъвместимост между разпоредба от Договора за функциониране на Европейския съюз и разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, не следва да се прилага изискването на чл. 94, ал. 2 КСО за прекратяване на трудова дейност по законодателството на държава, с която е сключен международен договор в областта на социалната сигурност при преценка право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

            Конкретно за българските граждани, пребиваващи в Испания, това означава, че за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от България вече не е необходимо лицата да са прекратили трудовата си дейност по законодателството на Испания. Съответно при подаване на заявление за пенсия за старост лицата не следва да декларират дата на прекратяване на трудова дейност по законодателството на Испания.

 

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) извършва четири нови електронни услуги:

-          “Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”.

-          “Издаване на удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава”

Тези две услуги касаят издаване на удостоверения от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ (ЕРМД) или териториалното поделение (ТП) на НОИ, което изплаща пенсията/те и добавката/те.

-          “Издаване на удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер”

Услугата е от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така лицата с настоящ адрес на територията на други държави доказват обстоятелството, че не получават пенсия, отпусната по законодателството на Република България.

-          „Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер”.

Повече информация на сайта на НОИ:

http://www.noi.bg/newsbg/3668-neweluslugi01072015

 

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на достъпните по електронен път услуги на институцията. От началото на октомври 2015 г. на интернет страницата на НОИ е публикувана нова полезна е-услуга - „Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия“. Програмният продукт е насочен към всички осигурени лица, на които предстои пенсиониране или преизчисляване на вече отпусната пенсия от друг период. Той подпомага потребителите да определят кои са най-благоприятни като доход за тях три последователни години до края на 1996 г., които да бъдат включени във формулата за изчисляване или преизчисляване на пенсията им.
След въвеждане на данните (по години или по месеци) и стартиране на изчислението, системата автоматично сравнява попълнените доходи със средните работни заплати за съответните периоди и посочва кой от тях е най-благоприятен за лицето.
При сравняването за определяне на най-добрия период за времето от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г. участват единствено периодите, в които са въведени 36 последователни месеца (при въвеждането по месеци) или 3 последователни години (при въвеждане по години). Периодите, които имат прекъсвания, не участват в определянето на периода.
Услугата е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги”/ „Справки”/ „Справки със свободен достъп“.

 

От 24 ноември 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълни списъка с електронни услуги с две нови административни услуги, насочени към пенсионерите. „Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“ е административна услуга, която облекчава всички лица, получаващи пенсия по българското законодателство и желаeщи да сменят адреса, на който я получават в България или в чужбина.  Електронното заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Европейски регламенти и международни договори“.

Втората електронна услугата е „Заявление за спиране на пенсия“, която също попада в списъка на административните услуги на НОИ. Тя е насочена към всички лица, които по собствено волеизявление желаят спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За живеещите на територията на страната компетентният орган е съответното териториално поделение на НОИ, а за лица с постоянен адрес в чужбина - дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в Централно управление.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за двете не се дължат такси.

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin